Annons
Annons
Annons

Inbjudan

Förmaksflimmer.

Filmstaden Bergakungen, Skånegatan 16 B, Göteborg, den 15 mars, 2018

Inbjudan

Förmaksflimmer är ett mycket vanligt tillstånd i befolkningen. Nya metoder för upptäckt och behandling av förmaksflimmer har utvecklats under senare år. Nya antikoagulantia har tillkommit som alternativ till warfarin. Detta symposium kommer att uppdatera oss om de senaste framstegen inom utredning och behandling av förmaksflimmer. 


Välkommen till en lärorik eftermiddag!

Plats

Filmstaden Bergakungen, Skånegatan 16 B, Göteborg

Preliminärt program den 15 mars, 2018
Moderator:

12:00 – 13:00
Registrering och lunch
13:00 – 13:05
Inledning Lennart Bergfeldt Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg
13:05 – 13:25
Kan förmaksflimmer orsaka demens? Doc Leif Friberg, Stockholm
13:25 – 13:45
Att fiska efter förmaksflimmer - screening Med dr Emma Svennberg, Karolinska institutet, Danderyds sjukhus
13:45 – 14:05
Farmakologisk rytm- och frekvensreglering. Doc Mats Frick, Södersjukhuset, Stockholm
14:05 – 14:25
NOAK - den vetenskapliga dokumentationen. Doc Jonas Oldgren, Akademiska universitetssjukhuset, Uppsala
14:25 – 14:45
NOAK i klinisk praxis. Doc Andreas Själander, Umeå universitet
14:45 – 15:15
Kaffe
15:15 – 15:35
Vad har livsstilsfaktorer för betydelse? Doc Tord Juhlin, Skånes universitetssjukhus Malmö
15:35 – 15:55
Kan man bränna eller frysa bort förmaksflimmer? Med dr Farzad Vahedi Sahlgrenska Universitetssjukhuset
15:55 – 16:15
Bensträckare
16:15 – 16:35
När antikoagulantia inte fungerar. Med dr Jacob Odenstedt Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
16:35 – 16:55
Nationella och internationella riktlinjer vid förmaksflimmer. Med dr Viveka Frykman, Karolinska institutet, Danderyds sjukhus
16:55 – 17:15
Avslutning med frågor till panelen.
Programansvariga:

Med dr Viveka Frykman och Läkartidningen

Pris:

Lunch och kaffe är inkluderat i alla priser.
Ordinarie pris 1 995 kr + moms.
Medlemmar i Sveriges läkarförbund erhåller 300 kr rabatt på ordinarie pris.
Pensionär och medlem i Sveriges läkarförbund erhåller 50% rabatt på ordinarie pris.
Studenter betalar 500 kr + moms totalt.

Anmälan är bindande men kan överlåtas till en kollega.
Kontakta helene.engstrom@lakartidningen.se för mer information.

Boka plats nu

Lämnade uppgifter behövs för Läkartidningens symposieverksamhet och kommer att användas uteslutande av Läkartidningen.

Boka plats
Faktureringsinformation: