Annons Annons

Inbjudan

Osteoporos

7A Odenplan, Norrtullsgatan 6, Stockholm, den 9 november, 2016

Inbjudan

Osteoporosrelaterade frakturer är ett omfattande folkhälsoproblem. Men trots att vi idag känner till vilka riskfaktorer som är kopplade till osteoporos och fraktur, och trots att det finns effektiva åtgärder för att minska frakturrisken, får inte alla patienter tillgång till optimal vård. Detta symposium belyser nationella riktlinjer, utredning och diagnostik, sekundär osteoporos, läkemedelsbehandling, frakturbehandling, systematiskt arbete för att förebygga refraktur samt fallprevention.


Symposiet kommer särskilt att belysa de senaste årens starka utveckling och var vi står idag.


Välkomna!

Plats

7A Odenplan, Norrtullsgatan 6, Stockholm

Preliminärt program den 9 november, 2016
Moderator:

Prof. Kristina Åkesson, Lunds universitet

10.00 – 10.30
Registrering till Svenska osteoporossällskapets årsmöte
10.30 – 12.00
Årsmöte
12.00 – 13.00
Registrering till symposiet och lättare lunch
13.00 – 13.10
Inledning Prof. Kristina Åkesson Lunds universitet
13.10 – 13.25
Nationella riktlinjer och vad de betytt – prioriteringar Prof. Mattias Lorentzon Göteborgs universitet
13.25 – 13.45
Diagnostik och risk – hur hanterar vi detta? Diagnostik och indikation för behandling. Kommentar från primärvården. Doc. Andreas Kindmark Akademiska sjukhuset, Uppsala
13.45 – 14.05
Sekundär osteoporos – ett ofta missat tillstånd Doc. Anna G Nilsson Göteborgs universitet
14.05 – 14.30
Nya och gamla läkemedel. Hur länge? Byte av terapi? Prof. Mattias Lorentzon Göteborgs universitet
14.30 – 15.00
Kaffe
15.00 – 15.20
Frakturbehandling. Höftfrakturer: senaste om förbättrade resultat. Kotkompressioner: hur behandlar vi och vad borde vi göra Doc. Cecilia Rogmark Lunds universitet
15.20 – 15.40
Sekundär prevention – vårdkedjor mm Prof. Kristina Åkesson Lunds universitet
15.40 – 16.00
Fallprevention – lönar det sig och vilken nytta gör fysisk aktivitet? Doc. Björn Rosengren Skånes universitetssjukhus, Malmö
16.00 – 16.30
Är det meningsfullt att behandla osteoporos och förebygga frakturer? Paneldiskussion
16.30 – 17.00
Sammanfattning och avslutning
Programansvariga:

Professor Kristina Åkesson och Läkartidningen

Pris:


1 895 kr + moms. Lunch och kaffe är inkluderat.
Medlemmar i Sveriges läkarförbund erhåller 300 kr rabatt.
Pensionär och medlem i Sveriges läkarförbund erhåller 50% rabatt
Pensionär och medlem i Sveriges äldre läkare (SÄL) betalar 300 kr + moms.
Studenter betalar 500 kr + moms.
Medlemmar i Svenska osteoporossällskapet betalar 800 kr + moms.
Anmälan är bindande men kan överlåtas till en kollega. Kontakta helene.engstrom@lakartidningen.se för mer information

Arrangör:

Utställare:

Boka plats nu

Lämnade uppgifter behövs för Läkartidningens symposieverksamhet och kommer att användas uteslutande av Läkartidningen.

Senaste datum för bokning är passerat.
Boka plats
Faktureringsinformation: