Denna webbplats vänder sig till läkare
Regeringen vill ha parlamentarisk kommitté om förstatligad vård

Parlamentarisk kommitté ska utreda förstatligad sjukvård

Regeringen vill tillsätta en kommitté som ska analysera för- och nackdelar med ett helt eller delvis statligt huvudmannaskap för hälso- och sjukvården. Kommittén ska också lämna förslag inom området.

Alkemiskt museum med stort kulturarv i spanska Córdoba

Alkemiskt museum med kulturarv i spanska Córdoba

I Córdoba, som på 800-talet var centrum i Andalusien och dessutom Europas största stad, öppnades för ett par år sedan Al-Iksir, ett alkemiskt museum. Syftet är att skildra en del av den alkemiska verksamhet som bedrevs under stadens guld­ålder. Anders Jeppsson har besökt muséet.

Läkarförbundet välkomnar rapport om fler vårdplatser

Läkarförbundet välkomnar nya riktvärden för fler vårdplatser

Läkarförbundet välkomnar Socialstyrelsens tydliga signaler om att vårdplatserna behöver öka markant och tror att det är fullt möjligt att uppnå målet om en 15-procentig ökning på bara ett år. »Genom att prioritera arbetsmiljö, arbetsvillkor och återhämtning kan man ganska snabbt komma på banan«, säger ordförande Sofia Rydgren Stale.

Ny rapport från Socialstyrelsen: Vill se 2 300 fler vårdplatser inom ett år

Socialstyrelsen: Behövs 2 300 nya vårdplatser inom ett år

Det närmaste året behövs drygt 2 300 fler vårdplatser på landets sjukhus, en ökning med 15 procent jämfört med i dag. Det slår Socialstyrelsen fast i en ny rapport. På längre sikt kan dock antalet vårdplatser sjunka tillbaka till dagens nivå.

SKR: Trubbigt och bakåtsträvande

SKR: Riktvärden på vårdplatser är trubbigt och bakåtsträvande

Socialstyrelsens riktvärden för det antal vårdplatser som behövs är trubbiga och fångar inte den komplexa verkligheten som regionerna arbetar i. Det menar Rachel De Basso (S), ordförande för sjukvårdsdelegationen i Sveriges Kommuner och regioner, SKR.

Ivos tio år långa resa: Från hjälpande dialog – till hårda tag och miljonviten

Ivo 10 år – från hjälpande dialog till hårda tag och miljonviten

Inspektionen för vård och omsorg har ömsat skinn – från att värna om dialog till att försöka pressa fram förändringar genom saftiga vitesbelopp. Läkartidningen har följt tioårsjubilaren genom förvandlingen.

Enkät: Tycker du att Ivo har lyckats?

Enkät: Tycker du att Ivo har lyckats?

Målet var att Ivo skulle göra tillsynen mer effektiv, enhetlig och strategisk. Men hur väl har myndigheten lyckats? Läkartidningen har frågat runt.

Inget miljonvite på grund av få vårdplatser på Akademiska sjukhuset

Akademiska slipper miljonvitet

Region Uppsala slipper betala 20 miljoner kronor i vite för att de har haft för få vårdplatser på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Detta står klart i och med att Högsta förvaltningsdomstolen inte beviljar Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, prövningstillstånd.

Rymdmedicin: utmaningar och möjligheter med rymdfärder

Rymdmedicin: utmaningar och möjligheter med rymdfärder

Sedan millennieskiftet har den internationella rymdstationen ISS oavbrutet varit bemannad, och siktet är nu inställt på månen och Mars. Vilka medicinska möjligheter och utmaningar medför rymdresor, och vilka krav ställs på framtidens astronauter, som ska ge sig ut på årslånga uppdrag utan möjlighet till evakuering?

»Rymden har alltid fascinerat mig ...«

4 frågor till Olivia Kiwanuka

Olivia Kiwanuka, specialistläkare i allmänkirurgi och doktorand i klinisk neurovetenskap vid Karolinska institutet, har skrivit en översikt om medicinska utmaningar och möjligheter med rymdfärder.

Magnus Gisslén blir ny statsepidemiolog

Ny statsepidemiolog: Magnus Gisslén

Magnus Gisslén, infektionsläkare och professor, blir ny statsepidemiolog efter Anders Tegnell. »Det känns väldigt spännande, roligt och hedersamt att få det här fina uppdraget«, säger han till Läkartidningen.

Hemliga förslag om nationella taxan skapar frustration

Hemliga förslag om nationella taxan skapar frustration bland privatläkare

Framtiden för läkare på den nationella taxan är oviss. I mitten av maj lades en statlig utredning i frågan fram, men förslagen har hittills förblivit hemliga. »Det finns en stor oro och frustration över att vi inte får veta något«, säger Privatläkarföreningens ordförande Thomas Anderson.

Kinesisk expert: Coronaviruset kan ha kommit från laboratorium i Kina

Myndighetsexpert: Coronavirus kan ha kommit från labb i Kina

Det kan inte uteslutas att coronaviruset ursprungligen kom från ett laboratorium. Det säger George Gao, tidigare chef för den kinesiska folkhälsomyndigheten i en intervju med brittiska BBC.

Politikerna i VGR säger nej till plikt att anmäla papperslösa

Majoritet i Västra Götaland säger nej till plikt att anmäla papperslösa

Det rödgröna minoritetsstyret i Västra Götalandsregionen vill inte att vårdanställda ska vara skyldiga att anmäla papperslösa till polisen eller Migrationsverket. De får stöd av två Tidöpartier i regionen, Liberalerna och Kristdemokraterna.

Frenikusstimulering hos patienter med höga ryggmärgsskador

Stimulering av frenikus med Neurx DPS – en fallbeskrivning

Frenikusstimulering med Neurx DPS är ett relativt enkelt och skonsamt ingrepp och kan hjälpa även sköra personer som har drabbats av en hög ryggmärgsskada. Här kommer en fallbeskrivning av de två första patienterna som fått ingreppet i Sverige. I april 2023 opererades patient nummer 3.

SKR positivt till ny struktur för vård av missbrukare med psykisk ohälsa

SKR ser positivt på förslagen i »Samsjuklighetsutredningen«

Det är bra med en gemensam lagstiftning för personer som vårdas utan samtycke enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall, LVM, och lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT. Det anser Sveriges Kommuner och regioner, SKR.

Region Dalarna vidtar åtgärder efter kritik mot »onormala ersättningar«

Dalarna vidtar åtgärder efter larm om onormala ersättningar

Onormalt höga ersättningar till medarbetare inom Region Dalarna fick revisorerna att dra i nödbromsen tidigare i år. Nu har regionen presenterat flera åtgärder.