Lägre dödlighet hos kritiskt sjuka i covid-19 med högre doser antikoagulantia

Lägre dödlighet i svår covid-19 med högre dos antikoagulantia

En observationsstudie från Södersjukhuset av kritiskt sjuka covid-19 patienter visar att högre dos trombosprofylax var associerad med lägre risk för död och tromboemboliska komplikationer utan att risken för blödning ökade.

Läkare vädjar: Backa från återinfört krav på sjukintyg

»Backa från kravet på sjukintyg«

Försäkringskassan återinförde nyligen kravet på läkarintyg vid ansökan om sjukpenning och ersättning för vård av sjukt barn. I var sitt öppet brev uppmanar Distriktsläkarföreningen och Svenska läkaresällskapet myndigheten att ompröva beslutet.

»Viktigt att ta samtalen med dem som inte håller med«

»Att anstränga sig för att skapa nyfikenhet, i stället för konflikt«

Hur för man ett samtal med personer som vars världsbild är en helt annan än den man själv har? En lösning kan vara att ta samtalen – just med dem som inte håller med en, eller som tror på udda saker, förklarar Jonathan Ilicki i sin krönika.

Alla regioner har nu skärpta lokala råd

Skärpta allmänna råd i Blekinge

Folkhälsomyndigheten har beslutat att skärpa de allmänna råden om covid-19 i Blekinge. Det görs i samråd med regionen och länsstyrelsen för att minska trängsel och antalet kontakter mellan människor. Nu har alla regioner i landet skärpta råd.

Så mycket får regionerna för sina merkostnader

Klart med extra pengar till regionerna

Regionerna får 6,8 miljarder att dela på för merkostnader som uppstått under pandemin. Mest får Stockholm följt av Skåne och Västra Götaland.

Inflammation, långvarig trötthet och värk – uppdatering av kunskapsläget

Inflammation, trötthet och värk – uppdatering av kunskapsläget

Förekomsten av ansträngningsutlöst försämring och inflammation särskiljer trötthetstillstånden myalgisk encefalomyelit/kroniskt trötthetssyndrom, fibromyalgi och utmattningssyndrom.

Fler anmälda för fusk med tenta på distans

Fler anmälda för fusk med tenta på distans

Efter att fler examinationer började göras på distans på grund av pandemin, har också anmälningarna om fusk ökat. På Karolinska institutet pratar man om en tredubbling.

Stärkt life science-forskning är till godo för patienterna

Stärkt life science-forskning till godo för patienterna

Gemensamma forskningsstrategier krävs för att ytterligare positionera Sverige som en stark life science-nation. Samspel mellan akademi, sjukvård och industri skapar förutsättningar för stark translationell forskning, skriver Lars B Dahlin.

Oro för ökad psykisk ohälsa bland läkarstudenter under pandemin

Oro för ökad psykisk ohälsa hos läkarstudenter under pandemin

Covid-året 2020 har inneburit en stor omställning för läkarstudenterna med förändrad VFU och undervisning på distans. På lördag har Sveriges läkarförbund student sitt fullmäktigemöte och flera lokalavdelningar larmar om ökad psykisk ohälsa.

Uppsalaprofessor anmäld igen

Uppsalaprofessor anmäld igen

Ytterligare ett fall av misstänkt covidforskning utan etiskt tillstånd där Uppsalaprofessorn Åke Lundkvist är inblandad har dykt upp. En anmälan har nu gjorts till rektorn på Uppsala universitet.

Framtida testning för sars-cov-2 – inte bara mer utan smartare

Framtida testande för sars-cov-2 – inte bara mer utan smartare

PCR-test för sars-cov-2 är värdefulla för diagnostik och ska tolkas i klinisk kontext. Kvalitetskontroll är nödvändig för att undvika falskt positiva och falskt negativa resultat. Antigentest för sars-cov-2 har stor potential som epidemiologiskt instrument.

FHM presenterar nytt scenario och vägledning för antigentester

FHM presenterar nytt scenario och vägledning för antigentester

Folkhälsomyndigheten presenterar ett nytt översiktligt scenario där kulmen i pandemin nås i december. Myndigheten får regeringens uppdrag att fortsätta skapa scenarion varannan månad. Folkhälsomyndigheten presenterade på torsdagen även en ny vägledning om antigentester.(1 kommentar)

Tegnell: Vaccin tidigast i januari

Tegnell: Vaccin tidigast i januari

Det har förekommit spekulationer om vaccination mot covid-19 redan i december. Men det är omöjligt menar Folkhälsomyndigheten, som ser januari som tidigaste möjligheten.

Intagningsstopp efter stort covid-utbrott på Kungälvs sjukhus

Intagningsstopp efter stort covid-utbrott på Kungälvs sjukhus

En av kirurgavdelningarna på Kungälvs sjukhus har infört intagningsstoppsedan 25 personer i personalen smittats med covid-19. Läkarföreningen ser allvarligt på händelsen.

Omstridd organisation klubbas igenom i Region Norrbotten

Omstridd organisation klubbas igenom i Region Norrbotten

Majoriteten i Region Norrbotten har klubbat igenom en ny sjukvårdsorganisation, som ska införas vid årsskiftet. Den innebär bland annat att primärvården och folktandvården slås samman, och psykiatrin blir en egen division. Oppositionen är kritisk.

Apropå! Covid-19 och autonom dysfunktion

Apropå! Autonom dysfunktion och covid-19

Kartläggning av autonoma symtom ger möjlighet att differentiera mellan normal stressreaktion, förstärkt stressreaktion (ohälsa men inte sjukdom) och långvarigt pågående, kraftigt förstärkt stressreaktion (svikt/sjukdom), skriver Curt Nyström och medförfattare.(1 kommentar)

Två patienter avled efter smittspridning på sjukhus

Två patienter på sjukhus i Lund avled efter smittspridning

Sju patienter blev coronasmittade när de var inlagda på en infektionsavdelning på Skånes universitetssjukhus i våras. Två patienter avled och nu lex Maria-anmäler sjukhuset händelsen.

Lagändring ska låta långtidssjuka fortsätta vara försäkrade

Lagändring ska låta långtidssjuk vara fortsatt sjukförsäkrade

Januaripartierna har kommit överens om ett förslag till lagändring som gör det lättare för långtidssjuka i bland annat covid-19, att fortsätta vara sjukförsäkrade efter ett halvår. Lagen föreslås träda i kraft i mars.

Beslut om BT-regler skjuts fram

Beslut om BT-föreskrift försenas

Socialstyrelsens föreskrift om BT försenas, bland annat för att förordningsändringarna som reglerna ska bygga på inte är klara. Bollen ligger hos regeringen. Men Läkarförbundet och Sveriges Kommuner och regioner (SKR) har valt att förhandla om villkoren för den nya BT-tjänsten trots att viktiga pusselbitar saknas.