Fler organisationer kräver Ahmadreza Djalalis frigivning

FN, EU och läkarorganisationer kräver att Djalali släpps fri

Allt fler kräver att Iran släpper den dödsdömde svensk-iranske forskaren Ahmadreza Djalali. FN uppmanar Iran att stoppa avrättningen och EU-parlamentets talman kräver hans omedelbara frigivande. Flera europeiska läkarorganisationer kräver samma sak, och i Sverige ställer sig de olika Saco-ordförandena bakom Läkarförbundets krav på att dödsdomen hävs.

Dalarna kan snart slopa omstritt krav på vaccinationsbevis

Omstritt krav på vaccinationsbevis kan snart slopas i Region Dalarna

Region Dalarna ska inom kort ta beslut om en förändring av det omstridda kravet på att anställda ska kunna uppvisa vaccinationsbevis. Kravet tros kvarstå vid nyanställningar men slopas för övriga.

Utredning ska öka insyn i privata bolag

Utredning ska öka insyn i privata bolag inom skattefinansierad vård

Hittills har inga skarpa förslag lagts som lett till att offentlighetsprincipen omfattar privata bolag inom vård- och omsorg. Det vill regeringen ändra på. Nu tillsätts en tilläggsutredning som leda ökad insyn i privata bolag inom offentligfinansierad vård.

Ett fall av apkoppor konstaterat i Sverige

Ett fall av apkoppor i Sverige

Ett fall av den mycket ovanliga sjukdomen apkoppor har bekräftats i Region Stockholm. Smittan kan bland annat överföras genom sexuella kontakter. Nu vill Folkhälsomyndigheten att apkoppor ska klassas som en allmänfarlig sjukdom.

Tre regioner får grönt ljus för nationell vård för självskadepatienter

Tre regioner får bedriva nationell vård för självskadebeteende

Nu står det klart vilka regioner som får bedriva nationell högspecialiserad vård vid svårbehandlat självskadebeteende respektive svårbehandlade ätstörningar. Det är de första vårdområdena inom psykiatrin som inkluderas i systemet för nationell högspecialiserad vård.

Svårlöst läkarkonflikt skapar oro på Norrlands universitetssjukhus

Svårlöst läkarkonflikt skapar oro på Norrlands universitetssjukhus

En öppen revirstrid rasar mellan kärlkirurger och interventionsradiologer på Norrlands universitetssjukhus i Umeå. Konflikten beskrivs som ett allvarligt hot mot patientsäkerheten. Under flera veckor har sjukhuset stått utan kärlkirurger på jourtid.

Revirstrider vanliga men konflikten i Umeå »den värsta«

»Konflikten i Umeå är utan konkurrens den värsta«

Revirstriden mellan kärlkirurger och interventionella radiologer på Norrlands universitetssjukhus är långt ifrån unik. Men den beskrivs som den värsta. »Situationen i Umeå är allvarlig. Den riskerar människors liv«, säger Rebecka Hultgren, ordförande Svensk förening för kärlkirurgi.

Investering i återhämtning en mycket god affär

Investering i återhämtning är en mycket god affär

Sveriges fontänhus riksförbunds vision är att varje person med psykisk ohälsa som är i behov av rehabilitering och återhämtning ska ha tillgång till det. Ingen ska sjukskrivas på grund av psykisk ohälsa utan en plan för återhämtning, skriver Inger Blennow.

VGR:s nya journalsystem får ny tidsplan – delar startar redan i höst

VGR:s nya journalsystem får nytt schema – ska vara helt klart 2026

Efter många förseningar har nu Västra Götalandsregionen och det amerikanska företaget Cerner gjort en tidsplan för regionens nya vårdinformationssystem Millennium. Det börjar införas redan i höst, och ska vara klart 2026. Dessutom ska Cerner kompensera regionen ekonomiskt.

Oskicklighet vanligaste skälet till indragna läkarlegitimationer

Oskicklighet vanligaste skälet till indragna läkarlegitimationer

Förra året blev rekordmånga läkare av med sin legitimation. Den vanligaste anledningen var grov oskicklighet, visar Läkartidningens granskning. Det var även den vanligaste orsaken till att läkare fick prövotid.

Läkare döms för att ha vållat patients död

Stafettläkare döms för vållande till annans död

En specialistläkare har dömts för vållande till annans död. Bakgrunden är ett fall i Västsverige där en underläkare, efter att ha samrått med specialistläkaren, ordinerat för höga doser kaliumläkemedel till en patient. Underläkaren friades däremot från brott av tingsrätten. (1 kommentar)

Krisberedskapen ska stärkas med ny myndighetsstruktur

Ny myndighetsstruktur ska öka krisberedskapen

Regeringen presenterade under onsdagen en myndighetsreform för att stärka landets motståndskraft vid kriser och krig. Socialstyrelsen blir ansvarig myndighet för sektorn hälsa, vård och omsorg i den nya strukturen.

Ändrade byggplaner får hematologer att backa om sina uppsägningar

Nya byggplaner får hematologer att backa om sina uppsägningar

De nya planerna på NU-sjukvårdens kommande hematologiavdelning i Trollhättan har satt punkt för en utdragen konflikt. Samtliga hematologer som sagt upp sig i protest mot bristande patientsäkerhet har dragit tillbaka sina uppsägningar.

Farhågor om etiska dilemman med ny donationslag

Farhågor om etiska dilemman med ny donationslag

Inom kort väntas riksdagen klubba igenom nya regler för organdonation. Kritiker varnar för att förslaget om behandling enbart i organbevarande syfte kan minska allmänhetens förtroende för organdonation. Andra välkomnar de möjligheter som den nya lagen ger.

Elever lär sig och rör sig med fysisk aktivitet och lektion i kombination

Elever lär och rör sig med FALK

FALK bedöms vara ett användbart och praktiskt genomförbart arbetssätt, givetvis anpassat till elevernas ålder, för att integrera fysisk aktivitet i den teoretiska undervisningen.

Poetiskt och tankeväckande om graviditeten och jaget

Poetiskt och tankeväckande om graviditeten och jaget

Olle Hellström har läst Jonna Bornemarks senaste bok »jag är himmel och hav. En filosofisk undersökning av graviditet, liv och jagets gränser«. I boken utgår Jonna Bornemark filosofiskt från sitt fosters rörelser, sinnesförnimmelser, tillväxt och förlossning, och skriver poetiskt om sin förståelse av nytt liv i uterus.