Nytt stöd ska guida vården vid postcovid

Nytt stöd för vård vid postcovid

Socialstyrelsen har tagit fram ett nytt kunskapsstöd till hälso- och sjukvården för vård av patienter med postcovid. Stödet ska hjälpa vårdpersonal att välja lämpliga insatser vid olika symtom. Samtidigt lyfts vikten av multiprofessionella insatser fram.

Chefläkare anmäler säkerhetsrisk i läkemedelslistan

Chefläkare anmäler säkerhetsrisk i läkemedelslistan

En förändring i läkemedelslistan gör att förskrivare kan förledas att tro att patienter slutat ta vissa läkemedel. Nu anmäler chefläkaren i Region Jönköping händelsen till Läkemedelsverket och Inspektionen för vård och omsorg.

Fler direktavtal kan bli effekten om regioner slutar betala nätläkare

Fler direktavtal kan bli effekten om nätläkarnas ersättning stryps

När regionerna sneglar på möjligheten att sluta betala nätläkarbolagen, tittar företagen på möjligheten till fler direktavtal. »Vi måste ju säkerställa vår drift av tjänsten«, säger läkaren och Min Doktors grundare Magnus Nyhlén, samtidigt som han varnar för ojämlik vård.

En bladvändare om forskningsfusk

En bladvändare om forskningsfusk

»Han redogör sakligt för problematiken men drar sig inte för att löpande kommentera olika former av fusk utifrån personliga erfarenheter, vilket gör läsningen både lustfylld och extra fascinerande. Det är svårt att tänka sig en bättre vägvisare på detta område än just Kjell Asplund.« Ingemar Engström har läst den nyligen utkomna boken »Fuskarna«.

Vårdcentral nekade äldre sjukhusvård – nu kräver Region Skåne skadestånd

Region Skåne stämmer vårdcentral för skada av varumärke

Region Skåne kräver att vårdkoncernen Praktikertjänst ska betala 2,5 miljoner kronor i skadestånd för att ha skadat regionens varumärke. Orsaken är att en vårdcentral ska ha fattat ett beslut att inte skicka äldre patienter till sjukhus.

Så mycket ökade läkarnas löner 2020

Så mycket ökade läkarnas löner

Läkarnas löneökningar för 2020 landade på mellan 2 och 2,75 procent. Det visar en sammanställning som Läkartidningen gjort. »En bra start på vår avtalsperiod«, säger Läkarförbundets ordförande Sofia Rydgren Stale.

Tegnell: Vi avvaktar med Janssens vaccin

Folkhälsomyndigheten avvaktar med Janssens vaccin

Rekommendationer för användning av Janssens vaccin i Sverige dröjer. Anledningen är att Folkhälsomyndigheten inväntar EMA:s säkerhetsgranskning som inleddes efter rapporter om ett fåtal fall av allvarliga biverkningar.

Ivo JO-anmäls efter yrkande om Staffan Bergströms legitimation

Ivo JO-anmäls efter yrkande om Staffan Bergströms legitimation

Tjänstepersonerna som undertecknat Ivo:s yrkande att återkalla Staffan Bergströms läkarlegitimation anmäls nu till JO. Anmälarna anser att Ivo:s yttrande om Staffan Bergströms agerande när han hjälpte en svårt sjuk man att dö är undermåligt och felaktigt.

VGR-politiker ger inte upp tanken att slippa betala nätläkarbolagen

VGR-politiker ger inte upp målet om att slippa betala nätläkarna

Västra Götalandsregionens egen utredning pekar på att regionen måste betala nätläkarna för utomlänsvård, om inte lagen ändras. Men politikerna ger inte upp hoppet att slippa. »Det finns intresse att driva på statsmakten«, säger Jonas Andersson (L).

Längre väg till legitimation för läkare

Längre väg till läkarlegitimation

Tiden för både nyexaminerade läkare att få läkarlegitimation och för legitimerade läkare att specialisera sig har ökat sedan 2008 – och särskilt långa är kvinnors ledtider. Det visar färsk statistik från Nationella vårdkompetensrådet, som nu ska försöka gå till botten med vad det här beror på.

Störningar i självupplevelsen nyckel till rätt psykiatrisk diagnos

Störningar i självupplevelsen nyckel till rätt psykiatrisk diagnos

Efter 20 års arbete i psykiatrin upplever jag det närmast revolutionerande att ha fått ett verktyg som gör att jag kan fånga patienternas inre värld, innan de utvecklar tydliga psykotiska symtom, skriver Maria Wagner.

Katalin Karikó och historien bakom mRNA-vaccinet

Katalin Karikó och historien bakom mRNA-vaccinet mot covid-19

Sars-cov-2 har dödat cirka 1,9 miljoner människor i världen och tusentals i Sverige. Vacciner mot viruset har utvecklats med snabb och intensiv forskning och olika tekniker. Katalin Karikó är en av forskarna bakom mRNA-tekniken, som används för att framställa flera av vaccinerna mot covid-19. Med den här artikeln beskrivs hennes historia och vägen från grundforskningen till tillämpandet av färdiga vacciner.

Unga vuxnas syn på kosttillskott och anabola androgena steroider

Unga vuxnas syn på kosttillskott och anabola androgena steroider

Försäljningen av kosttillskott ökar stadigt. En kohort av unga vuxna, som följdes över en 10-årsperiod, visade att högkonsumenter av kosttillskott i högre grad hade en förlåtande attityd till riskerna med att använda sig av anabola androgena steroider (AAS).

Olfaktoriska läkemedel passé – eller bra idé?

Olfaktoriska läkemedel passé – eller bra idé?

Anosmi som ett symtom hos vissa covid-19-patienter har ökat intresset för luktsinnet. Ett annat område som fått förnyad uppmärksamhet är varför skogens dofter tycks ha en välgörande inverkan på oss människor. Dofters medicinska påverkan har en lång historia och kanske också en framtid.

5 frågor: »Vanligt problem hos äldre«

5 frågor till Emma Eek

Emma Eek, ST-läkare foniatri och specialistläkare ÖNH vid Skånes universitetssjukhus, har tillsammans med Beatriz Arenaz Bua skrivit en ABC-artikel om orofaryngeal dysfagi.

Läkaryrket i arv: »Mina föräldrar gav mig en positiv bild av arbetet«

Läkaryrket i arv: »Mina föräldrar gav mig en positiv bild av arbetet«

Det har blivit mycket vanligare under 2000-talet att läkaryrket går i arv. Forskare varnar för snedrekrytering. Men för läkarstudenten Grim Olivecrona var det ett lätt val att följa släkttraditionen: »I det här jobbet kommer jag att kunna utvecklas hela livet.«