Informationsläkarna tillbaka i ny form i Stockholm

Informationsläkarna är tillbaka på vårdcentralerna i Stockholm

Förra året beslutade Region Stockholm att Fila-gruppen, läkare och apotekare som fortbildar vårdcentraler om bland annat läkemedel, skulle avvecklas. Men efter protester och en rapport som visade stort stöd för verksamheten återinförs funktionen, om än i en ny form.

Högkänslig personlighet – detsamma som migränpersonlighet?

Högkänslig personlighet – detsamma som migränpersonlighet?

Att tidigt identifiera patienter med högkänslighet och eventuell koppling till migrän innebär att de kan få en annan förståelse av sina symptom samt att vi kan minska risken för kronisk migrän och ökad psykisk sjuklighet, skriver Håkan Enbom och Inga Malcus.

Regioner uppmanas delta i projekt mot livmoderhalscancer

SKR uppmanar regioner att delta i projekt mot livmoderhalscancer

Sveriges Kommuner och regioner uppmanar alla regioner att erbjuda kvinnor i åldern 23–27 samtidig HPV-screening och vaccination mot HPV, inom ramen för en pågående studie. Förhoppningen är att strategin ska snabba på utrotningen av livmoderhalscancer.

Fler vårdplatser – men fortsatt hög belastning på Akademiska

Fler vårdplatser – men fortsatt hög belastning på Akademiska

Efter hotet om vite på 20 miljoner kronor har Akademiska sjukhuset lyckats utöka antalet vårdplatser med drygt 30 stycken. Men läget på sjukhuset är fortfarande ansträngt, enligt chefläkaren Johan Lugnegård.

Läkarföreningen i Jämtland kräver ledningens avgång: »Måttet rågat«

Läkarföreningen i Jämtland kräver högsta ledningens avgång

Läkarföreningen i Jämtland kräver att regiondirektören och hälso- och sjukvårdsdirektören avgår efter att en klinikchef fått sparken. »Nu är måttet rågat. Vi bedömer inte att de har sjukvårdspersonalens förtroende att kunna leda oss ur den här besvärliga situationen«, säger föreningens ordförande Annika Östling. (1 kommentar)

»Är sjukvården bra i Sverige?, frågar min vän och tittar på mig med spänd blick«

»’Är sjukvården bra i Sverige?’, frågar min vän och tittar på mig med spänd blick.«

Jonathan Ilicki får frågan om hur sjukvården är i Sverige av en vän och får fundera. »Ingen enskild siffra eller ranking kan fånga hur sjukvården egentligen är. Jag inser att svaret på frågan inte bara finns utspritt i enskilda mätbara aspekter, utan i något annat – något som vi aldrig kommer att kunna mäta.«

Endoskopisk nasofaryngektomi – en ny kirurgteknisk möjlighet

Endoskopisk nasofaryngektomi – en ny kirurgteknisk möjlighet

Utvecklingen av endoskopisk bihåle-/skallbaskirurgi har lett till en ny behandlingsmetod, endoskopisk nasofaryngektomi, vid svårbehandlade maligna tumörer i övre delen av svalget.

Svårt för regioner att skala upp för tredje dosen

Svårt för regioner att skala upp när fler ska erbjudas tredje dosen

Läget är pressat för regionerna när den tredje dosen av vaccin mot covid-19 ska ges i stor skala. 17 av 21 regioner har svårt att möta behoven eftersom det saknas personal och lokaler, enligt en enkät som SVT Nyheter gjort.

Nyupptäckt variant av coronaviruset skapar oro

Nyupptäckt variant av coronaviruset skapar oro på flera håll

EU-kommissionen vill ha ett flygstopp från södra Afrika efter upptäckten av en ny oroande variant av coronaviruset. Statsepidemiolog Anders Tegnell anser dock att det är för tidigt att dra långtgående slutsatser.

Regioner vittnar om högt tryck på akuten: »Folk har blivit sjukare«

Regioner om ett ökat tryck på akuten: »Folk har blivit sjukare«

Flera regioner har de senaste månaderna sett ett ökat tryck på akutmottagningarna. En teori är att vården nu får betala priset för att patienterna avstod från att söka vård under det första pandemiåret.

Stelkramp – ännu realitet i Sverige

Stelkramp ännu en realitet i Sverige

Stelkramp är ovanlig i Sverige men förekommer. Diagnosen ställs främst kliniskt genom anamnes och symtom. Terapin vid utvecklad stelkramp är understödjande med bland annat antibiotika, humant immunglobulin, grundvaccination, krampprofylax och andningsstöd. (1 kommentar)

Regionerna föreslås få ökat ansvar för vården vid samsjuklighet

Regionerna föreslås få ansvaret för vården vid samsjuklighet

Samsjuklighetsutredningen föreslår att regionerna som enda organisation får ansvaret för alla typer av psykiatrisk behandling, inklusive skadligt bruk och beroende. Dessutom föreslås att sprututbytesverksamhet blir obligatoriskt.

Taxeläkare i Stockholm känner sig motarbetade av regionen

Taxeläkare i Stockholm känner sig motarbetade av regionen

Privatläkare i Stockholm anser att klimatet för att verka på nationella taxan försämrats påtagligt och att regionen agerat på flera sätt för att försvåra deras verksamhet. Men enligt ansvarig politiker Anna Starbrink syftar regionens beslut inte till att få bort taxeläkarna från regionen. »Vill vi ha bort dem så kommer vi att berätta det«, säger hon. (1 kommentar)

Svenska forskare: Statiner tycks skydda mot död i covid-19

Svenska forskare: Statiner tycks skydda mot död i covid-19

Behandling med statiner verkar ha en skyddande effekt mot att dö i covid-19. Den slutsatsen drar Ailiana Santosa, allmänläkare och forskare vid Göteborgs universitet, som presenterar preliminära resultat från en stor observationsstudie på det vetenskapliga mötet State of the art covid-19. (3 kommentarer)

Kammarrätten tar upp oredlighetsmål

Kammarrätten tar upp fuskärende mot förra KI-prorektorn

Nämnden för prövning av oredlighet i forskning överklagade den friande domen mot förra KI-prorektorn Karin Dahlman-Wright. Nu har Kammarrätten i Stockholm meddelat prövningstillstånd.

SVT: Barn i transvården har fått skador av hormonbehandling

SVT: Barn i transvården har fått skador av hormonbehandling

Minst tretton barn inom Stockholms transvård har fått vårdskador och allvarliga biverkningar efter hormonbehandlingar inom transvården, enligt Uppdrag granskning. (5 kommentarer)

EMA: Pfizers vaccin godkänns från 5 år

EMA rekommenderar att Pfizers vaccin godkänns för barn från 5 år

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s läkemedelskommitté rekommenderar att Pfizer/Biontechs vaccin godkänns även för barn i åldersgruppen 5 till 11 år.

Nya budgeten ska ge vårdförmedling och fler vårdplatser

Oppositionens budget ska ge ny vårdförmedling och fler vårdplatser

Oppositionens budget innebär inga dramatiska förändringar för vårdens del jämfört med regeringens nedröstade förslag. Men införandet av en nationell vårdförmedling sticker ut, liksom att nära tre miljarder öronmärks för att lösa fler vårdplatser.