Visselblåsarna på KI: Jättebra att det kommer upp till ytan

Visselblåsarna: Jättebra att det kommer upp till ytan

Visselblåsarna i Macchiarini-ärendet välkomnar åklagarens besked att åtala kirurgen Paolo Macchiarini för grov misshandel. De hoppas att det kan leda till en ny utredning om vad som egentligen hänt på Karolinska institutet och Karolinska universitetssjukhuset.

Åklagare väcker åtal mot Paolo Macchiarini

Åklagare väcker åtal mot Paolo Macchiarini för grov misshandel

Överåklagare Mikael Björk väcker åtal mot kirurgen Paolo Macchiarini för operationer med syntetisk luftstrupe som genomförts vid Karolinska universitetssjukhuset. Macchiarini är misstänkt för tre fall av grov misshandel.

5 frågor: »Ta upp hörsel som en del av anamnestagning«

5 frågor till Elina Mäki-Torkko

Elina Mäki-Torkko, överläkare och professor i audiologi, Örebro universitet, är en av författarna till en artikel om hörselstatus som risk- och friskfaktor.

God hörsel har stor betydelse för hälsan

Hörselstatus – riskfaktor och friskfaktor

Redan en måttlig obehandlad hörselnedsättning ökar kognitiv belastning och förändrar nätverk i hjärnan. Hörselnedsättning identifieras som den riskfaktor vars behandling har störst förebyggande potential mot demens.

Coronautbrott bland läkarstudenter i Uppsala under kontroll

Coronautbrott bland studenter på läkarprogram under kontroll

Smittspridningen av covid-19 vid läkarprogrammet i Uppsala uppges vara under kontroll. 27 studenter har testat positivt – de flesta på termin 5 och 7 – men nu betraktar läkarprogrammets ledning utbrotten som »avslutade«.

Primärvården bör implementera eksemskola

Apropå! Primärvården bör implementera eksemskola

För att säkra en adekvat behandling med de preparat som patienter med eksem får utskrivna på recept bör primärvården satsa brett på så kallade eksemskolor, skriver Mina Mahmoodzadeh.

Screening viktig för att upptäcka hörselnedsättning hos barn

Screening viktig för att upptäcka hörselnedsättning hos barn tidigt

Tidig upptäckt av medfödd hörselnedsättning ger möjlighet till tidig operation med kokleaimplantat, hörapparatanpassning och övrig habilitering. Det har stor betydelse för språkutvecklingen.

Benledningsapparat – att höra genom benet

Benledningshörapparater – att höra genom skallbenet

En benledningshörapparat omvandlar ljudvågor i luften till mekaniska vibrationer i skallbenet som då stimulerar hörselsnäckan med benlett ljud. Benledningshör­apparater är användbara framför allt vid mekanisk blockering av hörselgången och mellanörat på grund av medfödda eller förvärvade defekter.

Långt fler riskerar att dö i andra sjukdomar än covid-19

Långt fler riskerar att dö i andra sjukdomar än covid-19

Satsningar för att få bukt med coronapandemin måste matchas av insatser mot andra sjukdomar. Ett mardrömsscenario är att många länder tvingas hantera både covid-19 och en dramatisk ökning av andra sjukdomar och livshotande hälsotillstånd, skriver Peter Moberger, ordförande i Läkare utan gränser.

»Jag har haft svårt att välja mellan medicin och humaniora«

»Film och skönlitteratur är en kraftkälla för mig«

Pia Dellson, läkare, filmvetare och poet, gläds åt den nya satsningen på medicinsk humaniora på läkarprogrammet i Lund.(1 kommentar)

Blekinge häver intagningsstopp på kirurgavdelning

Blekinge häver intagningsstopp på kirurgavdelning

Det pågår ingen smittspridning av covid-19 på kirurgavdelning 49 vid Blekingesjukhuset i Karlskrona. Det meddelar Region Blekinge som nu häver intagningsstoppet på avdelningen.

Hörsel och kognition – samspelet vid svåra lyssningsförhållanden

Hörsel och kognition – samspelet vid svåra lyssningsförhållanden

Hörsel och kognition tillsammans bidrar till aktivt lyssnande. Detta gäller särskilt under svåra förhållanden såsom bakgrundsbuller och hörselnedsättning. När lyssnande blir kognitivt belastande kan det upplevas som ansträngande.(1 kommentar)

Kokleaimplantat vid hörselskada och dövhet – en framgångssaga

Kokleaimplantat vid hörselskada och dövhet – en framgångssaga

Kokleaimplantat innebär att en elektrod sätts in i hörselsnäckan och direktstimulerar hörselnerven hos döva och hörselskadade. Barn behandlas i dag så tidigt som möjligt med implantat i båda öronen, medan få vuxna med grav hörselnedsättning får koklea­implantat i Sverige.

Tvärprofessionella team bra modell vid tinnitusbehandling

Tinnitusbehandling tjänar på tvärprofessionella team

Tinnitus är ett vanligt symtom inom hörselvården och kan innebära begränsad arbetsförmåga och psykiska besvär. De flesta kan hantera sin tinnitus, men 20 procent rapporterar stora besvär. Östergötland arbetar man efter en vårdmodell med flera olika specialister och en stegvis vård. Teamverksamheten har visat sig fungera väl.

App ska fånga coronaspridning på KI

App ska fånga coronaspridning

Forskare uppmanar nu alla studenter och lärare på Karolinska institutet att via en app svara på frågor om covid-19. Syftet är att ta reda på om det skett någon smittspridning på campus efter terminsstarten – och vad det i så fall beror på.

Kraftig nedgång i upptäckta cancerfall under pandemin

Kraftig nedgång i upptäckta cancerfall under pandemin

Antalet nyupptäckta cancerfall minskade med mer än en tiondel i Sverige under perioden mars–augusti. Det kan betyda flera tusen missade fall under coronapandemin. Och de lokala skillnaderna är mycket stora, visar en rapport från Regionala cancercentrum i samverkan.

Tre nya vårdförlopp godkända

Tre nya vårdförlopp godkända

Nu har ytterligare tre sammanhållna vårdförlopp fått klartecken så att de kan börja införas i regionerna. Det handlar om kritisk benischemi, KOL och schizofreni förstagångsinsjuknade.

Efterlyses: Systematiska insatser för äldre med dysfagi

Efterlyses: Systematiska insatser för äldre med dysfagi

Rutinmässig screening för dysfagi bör införas på vårdenheter. Användarvänliga, validerade screeninginstrument finns redan. Kommuner och regioner bör snarast införa rutiner för dysfagiscreening och vård av individer med dysfagi, skriver Kerstin Gustafsson och Kerstin Johansson.(1 kommentar)

Snabb arbetsåtergång efter hjärtinfarkt möjlig för de flesta

Snabb återgång till arbetet efter hjärtinfarkt möjlig för de flesta

Dagens kunskapsläge tyder på att full återgång i arbete efter en hjärtinfarkt i dag är möjlig i de flesta fall. Metoderna för behandling, uppföljning och rehabilitering har utvecklats positivt, och risken för reinfarkt och hjärtsvikt är låg.