Denna webbplats vänder sig till läkare
Fler barn bör ges möjlighet till organtransplantation

Fler barn bör ges möjlighet till livräddande transplantation

För barn som står i kö för att få en lever, njure eller kanske ett nytt hjärta sätts livet ofta på paus. Väntan på organ och en potentiellt livräddande transplantation påverkar även vårdnadshavare och närstående. Med bättre förutsättningar kan fler pediatriska organdonationer genomföras, fler liv räddas och livskvaliteten förbättras för såväl barnen som för vårdnadshavare och andra närstående, skriver Anna Aldehag och Thomas Lindén, båda Socialstyrelsen.

Läkare får fängelse för flera grova brott

Läkare får näringsförbud och döms till fyra års fängelse för grova brott

En läkare döms till fyra års fängelse för bland annat grova narkotikabrott, skattebrott och bokföringsbrott. Domen är en del i en härva som kopplats till organiserad brottslighet och penningtvätt genom fastighetsaffärer.

Klart med ny politisk ledning i SKR

Ny politisk ledning i SKR vald

Som väntat valdes Anders Henriksson (S) till ny ordförande för Sveriges Kommuner och regioner, SKR, på organisationens valkongress under tisdagen.

Utbetalningar pausade till läkare på nationella taxan i Region Stockholm

Utbetalningar pausade till läkare på nationella taxan i Stockholm

Samtliga neurologer i Stockholm som verkar på nationella taxan har fått sina utbetalningar från regionen pausade på grund av brister i journalföringen. Men Privatläkarföreningen misstänker att den verkliga anledningen bakom beslutet är en annan. »Våra kollegor i Stockholm är utsatta för ett utrotningskrig – regionen kommer att ge sig på specialitet efter specialitet«, säger föreningens ordförande Thomas Anderson.

Fem fall av C canimorsus på kort tid vid Östersunds sjukhus

Fem fall av C canimorsus på tre månader vid Östersunds sjukhus

Fem fall av Capnocytophaga canimorsus-bakteriemi – en gramnegativ stav som tillhör munfloran hos hund och katt – identifierades på avdelningen för laboratoriemedicin vid Östersunds sjukhus under juli–september 2022. Senaste fallet dessförinnan hade inträffat 2015. Här beskrivs de fem fallen som alla hade en koppling till hundar.

Det är viktigt att ta blododlingar före antibiotika sätts in

5 frågor till Micael Widerström

Micael Widerström, docent på institutionen för klinisk mikrobio­logi vid Umeå universitet, har med kollegor skrivit om fem fall av Capnocytophaga canimorsus på kort tid vid Östersunds sjukhus.

Tarmsköljning tycks förbättra livskvalitet vid svårare störning i tarmfunktionen

Tarmsköljning tycks höja livskvalitet vid svårare störning i tarmfunktionen

Regelbunden tarmsköljning bör ingå i den behandlingsarsenal som sjukvården ska ha möjlighet att erbjuda patienter efter genomgången operation för rektalcancer, skriver författarna till en studie om behandling av svårare störning av tarmfunktionen.

Paradigmskifte i behandlingen av fetma och typ 2-diabetes

Paradigmskifte i behandlingen av fetma och typ 2-diabetes på väg

Inom några år kan vi ha tillgång till en klass av läkemedel vars effekter på kroppsvikt och glukos­kontroll börjar närma sig dem man ser vid bariatrisk kirurgi, skriver Mikael Rydén. (1 kommentar)

Smärtlindring med nervblockad bra alternativ vid bröstcancerkirurgi

Smärtlindring med nervblockad alternativ vid bröstcancerkirurgi

Sammanfattningsvis är vår åsikt att man med fördel kan använda PSP/IPP-blockad tillsammans med paracetamol samt NSAID för bröstcancerkirurgi, skriver författarna.

Ett ode till läkaryrket

Ett ode till läkaryrket

Poul C Kongstads sandaler går i pension, men de har varit med om mycket. Och kanske har de tjänstgjort i sjukvården under den bästa tiden? (1 kommentar)

Så blir nya reglerna för jourkomp i VGR

Så blir de nya jourkompreglerna för läkarna i Västra Götalandsregionen

Det blev ramaskri bland läkarna när Västra Götalandsregionen häromåret sa upp det lokala jourkompavtalet. Nu står det klart vad som gäller för det lokala övergångsavtalet.

Klinisk forskning i fokus när grund för ett nytt ALF-avtal ska tas fram

Klinisk forskning i fokus när ett nytt ALF-avtal ska arbetas fram

Det snart tio år gamla ALF-avtalet behöver uppdateras, anser regeringen. Regeringskansliet har därför gett Bertil Lindahl, överläkare och professor i kardiologi i Uppsala, i uppdrag att ta fram underlag för ett nytt avtal.

Norrbotten får sätta kamera vid entrén till Sunderbyns akut

Norrbotten får sätta kamera vid entrén till Sunderbyns akut

Region Norrbotten får tillåtelse att kamerabevaka utan inspelning vid entrén till akuten vid Sunderby sjukhus. Det har Förvaltningsrätten beslutat efter att regionen överklagat ett tidigare beslut av Integritetsskyddsmyndigheten.

Kronisk hosta har nu en egen ICD-10-kod

Refraktär och oförklarlig kronisk hosta har fått en egen ICD-10-kod

Från och med den 1 januari 2023 har »kronisk hosta«, som inkluderar refraktär och oförklarlig kronisk hosta, en egen ICD-10-kod under R05 i Sverige: R05.7.

p16/HPV-diskordans hade betydelse för prognos vid orofarynxcancer

p16/HPV-diskordans var kopplad till prognos vid orofarynxcancer

Orofarynxcancerpatienter med p16–/HPV+ eller p16+/HPV– hade signifikant sämre prognos än de med p16+/HPV+-, men bättre prognos än de med p16–/HPV–.

WHO-larm: Få nya antibiotika i pipeline

WHO: Få nya antibiotika i pipeline

I klinisk prövning finns bara 27 läkemedelskandidater som är riktade mot de bakterier där behovet att få fram effektiv behandling är allra störst. Bara fyra har en ny verkningsmekanism.