»På covidavdelningen repeteras hela min AT på en vecka«

»Alla är nya. En del har rådjursblick, andra har hunnit  jobba ett litet tag och landat.«

»Också onkologen har denna andra våg fått ett beting med pass att fylla och jag har anmält mig frivillig.« Linda Willén skriver om en ny erfarenhet – en arbetsvecka på covidavdelning.

Ersta sjukhus planerade om nya lokaler efter läkarnas protester

Ersta sjukhus planerade om nya lokaler efter läkarnas protester

På nya Ersta sjukhus i Stockholm var planen att ersätta läkarnas fasta arbetsplatser med flexibla arbetsstationer i ett kontorslandskap. Men läkargruppen protesterade och sjukhusledningen lyssnade. »Nu upplever vi att vi bygger det här sjukhuset tillsammans«, säger läkarnas fackliga ombud Fredrik Wogensen.

Färre vaccindoser de kommande veckorna

Färre vaccindoser till Sverige kommande veckor

På grund av en uppgradering av produktionsanläggningarna hos läkemedelsbolaget Pfizer kommer leveranserna av deras vaccin mot covid-19 att minska. Det innebär att Sverige kommer att få färre vaccindoser under de kommande fyra veckorna, rapporterar TT.

En insiktsfull vandring genom en viktig specialitets utveckling

En insiktsfull vandring genom en viktig specialitets utveckling

På ett underhållande sätt beskrivs anestesi- och intensivvårdsspecialiteten såväl till sin natur, vilket ofta är svårt att sätta sig in i för lekmän, som till svårigheterna under tidig utveckling av specialiteten, skriver Sten Lindahl om boken »Kan man få ett glas vatten?«.

154 studenter skriver salstenta vid GU – smittskyddsläkare kritisk

Smittskyddsläkare kritisk till stor salstenta för studenter i Göteborg

Fysiska salstentor har kritiserats ur ett smittskyddsperspektiv under pandemin. På fredagen skriver 154 studenter – de flesta läkarstudenter – en salstenta i Göteborg. Smittskyddsläkaren Leif Dotevall kallar det »djupt olämpligt«.

Pandemins dolda hjältar förtjänar att lyftas fram

Vårdens dolda hjältar i diagnostiken förtjänar att lyftas fram

När man summerar det smått overkliga året 2020, där en global pandemi tog Sverige och svensk sjukvård på sängen, har en central del i pandemibekämpningen handlat om diagnostik, skriver Ingvar Eliasson, Region Skåne.

100 miljoner till forskning om covid-19-vaccination

100 miljoner till forskning om vaccination mot covid

Regeringen vill satsa 100 miljoner kronor på forskning som följer upp den pågående massvaccinationen mot covid-19. »Vi behöver mer kunskap«, säger forskningsminister Matilda Ernkrans (S) till TT.

Fördelar och nackdelar med en legalisering av cannabis i Sverige

Fördelar och nackdelar med en legalisering av cannabis i Sverige

Trots en låg andel cannabisbrukare är den svenska restriktiva hållningen i cannabisfrågan ifrågasatt. Men i samtliga länder som legaliserat cannabis fortgår en omfattande illegal försäljning, och försäljningen till minderåriga har ej stävjats. (1 kommentar)

Överenskommelse ska garantera ersättning för alla som vaccineras

Ny överenskommelse ska täcka skador av vaccin mot covid-19

Regeringen ska teckna ett tillfälligt avtal som täcker eventuella skador av vaccin mot covid-19 som ännu inte omfattas av läkemedelsförsäkringen. Avtalet ska gälla till dess en ny lag finns på plats.

Få allvarliga biverkningar efter att coronavaccinationen inletts

Få allvarliga biverkningar efter att coronavaccinationen inletts

De flesta biverkningar som hittills rapporterats till Läkemedelsverket har varit milda. Två fall av allvarliga biverkningar har rapporterats.

Sjukhus utreder läkare som misstänks för falska intyg

Sjukhus utreder läkare som misstänks för falska coronaintyg

Sjukhuset som anställt den läkare som är ansvarig för den privata läkarklinik som uppges ha utfärdat falska coronaintyg, inleder en utredning av läkaren. Sjukhuset vill bland annat veta om något liknande skett där.

Trumpism och det akademiska samtalet

Apropå! Det akademiska samtalet på coronans slagfält

Det är hög tid att våra lärosäten, akademier och institutioner ser över sina etiska riktlinjer och att vi alla funderar över hur ett akademiskt samtal ska föras, skriver Johnny Ludvigsson, apropå det bitvis höga tonläget hos vissa kollegor.(4 kommentar)

Oppositionspolitiker: Beslut om Medhelp bör tas politiskt

Oppositionspolitiker: Krys köp av Medhelp bör avgöras politiskt

Vänsterpartiet i Region Stockholm vill att frågan om huruvida Krys köp av Medhelp ska godkännas avgörs på politisk nivå.

Covid-19 hos gravida ofta lindrig – svår sjukdom kan dock uppstå

Covid-19 hos gravida ofta lindrig – svår sjukdom kan dock uppstå

Gravida med covid-19 blir ofta lindrigt sjuka, men infektionen kan leda till svår intensivvårdskrävande sjukdom under andra halvan av graviditeten, särskilt om andra riskfaktorer föreligger. Sannolikt finns ingen ökad risk för sjuklighet hos barnet, men risken ökar för förtidsbörd och därmed för komplikationer.

Larynxmask säkert komplement vid återupplivning av nyfödda med asfyxi

Larynxmask säkert komplement vid återupplivning av spädbarn

Barnmorskor kunde använda larynxmask på ett säkert sätt vid återupplivning av spädbarn med behov av ventilation. Men det ledde inte till minskad dödlighet jämfört med traditionell mask. Det visar en studie från Uganda.

Förundersökning inleds inte om studier om långtidscovid

Åklagare: Ingen förundersökning om anmälda studier om långtidscovid

Åklagare har fattat beslut om att inte inleda förundersökning när det gäller de nyligen åtalsanmälda studierna om långtidscovid. Samtidigt utreder Överklagandenämnden för etikprövning ett nytt ärende där Åke Lundkvist, professor i virologi, misstänks ha bedrivit covidforskning utan etiskt tillstånd. 

Regioner kan stoppa vaccin från Moderna

Regioner kan stoppa vaccin från Moderna

De planerade vaccinationerna med Modernas covid-19-vaccin riskerar att stoppas i Region Dalarna och Västra Götaland. Anledningen är att potentiella skador eller biverkningar inte omfattas av läkemedelsförsäkringen.

Barnläkaren som gav namn åt en sällsynt och ärftlig sjukdom

Barnläkaren som gav namn åt sällsynt sjukdom

Det är nu 70 år sedan den svenska barnläkaren Rolf Kostmann publicerade sina fynd om en tidigare okänd, dödlig, ärftlig neutropeni hos spädbarn.(1 kommentar)

ABC: Sömnrelaterad andningsstörning hos förskolebarn

ABC om Sömnrelaterad andningsstörning hos barn

Obstruktiv sömnrelaterad andningsstörning hos barn är vanligt förekommande och kan obehandlad leda till allvarliga komplikationer. Bedömning sker ofta med enbart anamnes och klinisk undersökning, men andra metoder finns, såsom polysomnografi och nattlig andningsregistrering. Barn med sömnrelaterad andningsstörning och förstorade tonsiller och/eller adenoid ofta behandlas framgångsrikt med svalgkirurgi.(1 kommentar)