Forskare filar på ansökningar om läkemedelsstudier på medvetslösa

Forskare filar på ansökningar om kliniska studier på medvetslösa

En ny EU-förordning öppnar för att genomföra kliniska läkemedelsprövningar med akut sjuka medvetslösa patienter – något som i många år varit omöjligt i Sverige. Än så länge har ingen ansökan kommit in till Läkemedelsverket. Men flera läkare och forskare som Läkartidningen pratat med ligger i startgroparna.

»Ett undertryckt fniss kunde medfört förfärande följder«

»Ett undertryckt fniss eller leende från någon av kandidaterna kunde ha medfört förfärande följder«

Mark Personne drar sig till minnes en episod från den tiden då storronder föregicks av »stressiga förberedelser och oro för eventuella reprimander« från den auktoritäre överläkaren. Denna gång fick storronden en oväntad händelseutveckling.

Proaktivt patientsäkerhetsarbete i den psykiatriska slutenvården

Proaktivt patientsäkerhetsarbete i den psykiatriska slutenvården

Det behövs metoder för att värdera och stödja det proaktiva patientsäkerhetsarbetet i den psykiatriska slutenvården. Patientsäkerhet i realtid i psykiatrin (PiRiP) kan vara en sådan metod.

FHM varnar för ökad belastning på vården när smittan ökar på nytt

FHM varnar för ökad belastning på vården när smittan ökar igen

Spridningen av covid-19 fortsätter att öka – och kurvan förväntas fortsätta uppåt. Nu spår Folkhälsomyndigheten en ökad belastning på vården i sommar.

Regeringen vill se till att forskare följer etikprövningslagen

Regeringen vill se till att forskare följer etikprövningslagen

Regeringen vill se till att forskare verkligen följer etikprövningslagen. Därför får Etikprövningsmyndigheten i uppdrag att på bred front informera om vad som faktiskt gäller efter skärpningen för mer än två år sedan. »Regeringen har lyssnat till de farhågor som finns kring tillämpningen av det nya regelverket«, säger utbildningsminister Anna Ekström (S).

Riktade statsbidrag till sjukvården missar målet – saknar långsiktighet

Vårdanalys: Riktade statsbidrag till sjukvården missar ofta målet

Det finns stora brister i regeringens vårdsatsningar och de riktade statsbidragen riskerar att missa målet att leda till långsiktig utveckling. Det slår Myndigheten för vård- och omsorgsanalys fast i en ny rapport.

Risk för klaffsjukdom högre vid diabetes

Risken för degenerativ klaffsjukdom högre för personer med diabetes

Diabetes var associerat med högre risk för vänstersidiga stenotiska lesioner, medan risken för insufficienser var lägre jämfört med kontroller.

Distriktsläkare i Region Uppsala ska få färre patienter

Distriktsläkare i Uppsala ska få färre patienter

Region Uppsala ska ta fram en plan för hur man ska kunna införa ett tak för antalet listade patienter per läkare inom primärvården. Om regionen ska nå upp till Socialstyrelsens riktmärke behövs dock stor ökning av antalet distriktsläkare.

Sjukhus larmar om batteribrist till hjärtstartare

Sjukhus larmar om batteribrist till hjärtstartare: »Allvarligt oroade«

Det råder brist på batterier till hjärtstartare på flera håll i landet efter att leveranser upprepade gånger skjutits upp. I Region Dalarna börjar reservbatterierna nu ta slut och säkerhetssamordnaren Klas Frieberg varnar för att följderna kan bli katastrofala. »Ännu har ingen olycka hänt, men vi är allvarligt oroade«, säger han.

Lancet petar ner New England Journal of Medicine från tronen

Lancet petar ner New England Journal of Medicine från tronen

Lancet rankas för första gången högre än New England Journal of Medicine på en årlig lista över de mest citerade tidskrifterna. Lancet – vars impaktfaktor landar på nästan 203 – var därmed den mest citerade allmänna medicinska tidskriften förra året.

Samordnare ska hitta fler praktikplatser i sjukvården

Ny samordnare ska få fram fler praktikplatser i sjukvården

En särskild samordnare ska öka takten på arbetet för att få fram fler VFU-platser för sjuksköterskestudenter. »Det är inte viljan som saknas, det är tempot som behöver öka«, säger nye samordnaren Hans Wiklund.  

Kritiska två veckor för Ahmadreza Djalali – Sverige uppmanas agera

Kritiska två veckor för Djalali – Sverige uppmanas att trycka på

De närmsta två veckorna är kritiska för den dödsdömde svensk-iranske läkaren och forskaren Ahmadreza Djalali. Det menar Amnesty, som anser att Iran håller forskaren som diplomatisk gisslan för att påverka rättsprocessen mot en iransk medborgare i Sverige. Nu uppmanar de och flera högskolor till ett ökat tryck mot Iran.

Sexköpsutredning mot Anders Knape läggs ner

Sexköpsutredning mot Anders Knape läggs ner

Förundersökningen om misstänkt sexköp mot den tidigare SKR-toppen Anders Knape läggs ner, skriver NWT. »Jag har inte fattat det formella beslutet än, men den kommer att läggas ner«, säger åklagaren Per Svensson till tidningen.

Enkätundersökning: Många läkare forskar på sin fritid

Många läkare forskar på sin fritid

Nästan tre av fyra forskande läkare som svarat på en ny enkät från Läkarförbundet uppger att de vill forska mer än vad de gör i dag. Samtidigt säger många att de har svårt att få tid och förutsättningar för forskning.

Ivo kritiserar att AT-läkare jobbar ensamma på akuten i Gällivare

Ivo kritiserar att AT-läkare går ensamma på akuten i Gällivare

Region Norrbotten får kritik av Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) för att AT-läkare arbetar självständigt vid akuten på Gällivare sjukhus. Det innebär stora patientsäkerhetsrisker, enligt tillsynsmyndigheten.