Tuutma gläds åt nytt miljardförslag – men varnar för svarta hål

Tuutma gläds åt nytt miljardförslag – men varnar för »svarta hål« på vägen

Nationella vårdkompetensrådets förslag om ett miljardtillskott till fler ST i allmänmedicin tas emot med glädje av Marina Tuutma, Distriktsläkarföreningens ordförande och Läkarförbundets andre vice ordförande. Men vissa farhågor kvarstår. »Viktigast av allt är att pengarna verkligen hamnar där de gör nytta«, säger hon.

Vårdkompetensrådet vill se en miljardsatsning på primärvården

Vårdkompetensrådet vill se en miljardsatsning på primärvården

Staten behöver skjuta till fem miljarder över fem år för att utbilda fler ST-läkare i allmänmedicin. Dessutom behövs en nationell samordnare och ett batteri av åtgärder för att stärka primärvården och förbättra arbetsmiljön, enligt Nationella vårdkompetensrådet. (1 kommentar)

Forskare: Måttlig bromseffekt av omtalat alzheimerläkemedel

Forskare: Måttlig bromseffekt av omtalat alzheimerläkemedel

Behandling med den omtalade läkemedelskandidaten lekanemab gav en måttlig bromsning av försämringen av kognition och funktion vid Alzheimers sjukdom jämfört med placebo, men var förknippad med biverkningar. Den slutsatsen drar forskare när resultaten av fas 3-studien Clarity AD nu publiceras i New England Journal of Medicine.

Nus i normalläge igen

Nus i Umeå i normalläge igen

Norrlands universitetssjukhus, Nus, i Umeå återgår till normalläge igen efter en dryg månad med förhöjd beredskap på grund av vårdplatsbrist.

Strategiska satsningar skapar attraktiva forskningsmiljöer

Strategiska satsningar skapar attraktiva forskningsmiljöer

För att läkare ska slippa välja mellan forskning och klinik, och kunna få en lång forskningskarriär som kliniker och forskningshandledare, krävs strategiska satsningar på ledningsnivå, skriver Paulin Andréll och medförfattare.

Enkät: Hot och våld vanligt bland läkare

Hot vanligt bland läkare: »En larmsignal som måste tas på allvar«

Var tredje läkare inom psykiatri och akutsjukvård har utsatts för hot och våld det senaste året, enligt nya siffror. AT-läkare pekas också ut som en utsatt grupp. »Det är förfärande. Hot och våld får aldrig ses som en naturlig del av yrket«, säger Läkarförbundets ordförande Sofia Rydgren Stale.

Inga skillnader i andel beslut att avstå livsuppehållande covidvård

Inga skillnader i andel beslut att avstå livsuppehållande covidvård

Beslut om att begränsa livsuppehållande behandling hos patienter med covid-19 tycks ha fattats på lika grunder vid sjukhusen i Region Jönköpings län, visar en retrospektiv jämförelse. Bara en liten minoritet av besluten har följt Socialstyrelsens föreskrifter om att involvera både patienter och närstående i besluten.

5 frågor: »Indikerar likvärdiga beslut«

5 frågor till Gustav Öhrling

Gustav Öhrling, ST-läkare vid Länssjukhuset Ryhov i Jönköping, har tillsammans med Knut Taxbro studerat begränsningar av livsuppehållande behandling hos patienter med covid-19 vid tre sjukhus i Region Jönköpings län.

Ivos hårda räd mot akutsjukhusen – åtta kritikbeslut bara i november

Ivos hårda räd mot sjukhusen – åtta kritikbeslut på en månad

Bara i november månad har minst åtta akutsjukhus kritiserats av Ivo i den pågående nationella vårdplatsgranskningen. Samtliga får kritik för att patienternas behov inte alltid kan tillgodoses.

Förståelse av stor vikt när barn föds döda

Ny översikt från SBU: Förståelse av stor vikt när barn föds döda

Vårdpersonal måste få förutsättningar att ge föräldrar och syskon ett gott stöd när barn föds döda. Det menar Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU, som publicerat en ny systematisk översikt.

Miljardunderskott får sjukhusen i Stockholm att varna för varsel

Stockholmssjukhus väntar stora underskott – varnar för varsel

Trots mer pengar och avskrivna underskott, fattas 2,5 miljarder kronor hos akutsjukhusen i Stockholm. Nu larmar sjukhusen om att personalneddragningar kan bli enda utvägen. Men det är omöjligt, menar Stockholms läkarförening. (1 kommentar)

Socialstyrelsen: Inför biträdande smittskyddsläkare i hela landet

Socialstyrelsen: Inför biträdande smittskyddsläkare i hela landet

Socialstyrelsen vill att det ska bli obligatoriskt med en biträdande smittskyddsläkare i alla regioner för att minska sårbarheten vid nästa kris. Myndigheten anser också att smittskyddsläkarna i samtliga regioner måste ges tillgång till stödfunktioner inom exempelvis kommunikation och epidemiologi.

»Fanns inget facit«

Han stod i politikens centrum under pandemin: »Det fanns inget facit«

Som politiskt sakkunnig åt dåvarande socialminister Lena Hallengren (S) mitt i covidpandemin var läkaren Daniel Johansson ständigt i hetluften. För Läkartidningen summerar han sina intryck från några turbulenta år i karriären.

Regioner stoppar »oskuldsläkare«

Samarbete med kliniker bakom »oskuldsoperationer« stoppas

Efter avslöjandet om läkare som utfört »oskuldsoperationer« på unga kvinnor stoppar regionerna nu samarbetet med klinikerna, rapporterar SVT Nyheter.

Ökat sötsug tros ligga bakom viktuppgång med mirtazapin

Ökat sötsug tros ligga bakom viktuppgång med mirtazapin

Vi har inte funnit några studier som har kunnat påvisa en minskning av ämnesomsättningen vid behandling med mirtazapin.

Obstruktiva lungsjukdomar i relation till socioekonomi

Obstruktiva lungsjukdomar i relation till socioekonomi

Nordic Epilung, en multicenterstudie i Sverige, Finland och Norge, belyser att det fortfarande finns socioekonomisk ojämlikhet i bördan av obstruktiva lungsjukdomar, till exempel är låg utbildningsnivå associerad till lägre grad av astmakontroll, och särskilt kvinnor med låg inkomst har oftare astma och luftvägssymtom.