Vårdkompetensrådet: Så ska regionerna lösa AT-proppen

Vårdkompetensrådet: Så ska regionerna skapa fler AT-platser

18 månaders AT, bredda tjänstgöringen till fler verksamheter och utöka handledningskapacitet genom innovativa handledningsformer. Så lyder Nationella vårdkompetensrådets rekommendationer för att öka antalet AT-tjänster i regionerna.

Använd ekvationer utan »ras«-termer för att bestämma GFR

Använd ekvationer utan »ras«-termer för att bestämma GFR

GFR estimeras genom kreatinin- eller cystatin C-baserade ekvationer. De kreatininbaserade, men inte de cystatin C-baserade, kräver rastermer. För att undvika rastermer rekommenderas nu internationellt användningen av cystatin C-baserade estimeringsekvationer.

Kunskapsstöd ska ge fler barnhjärtan

Nytt kunskapsstöd ska ge fler barnhjärtan

De senaste åren har organ för transplantation tagits om hand från ytterst få avlidna barn. Nu har Socialstyrelsen har tagit fram ett kunskapsstöd som ska hjälpa sjukvården att öka antalet organdonatorer.

35 000 personer kontaktade av polis i stor härva kring falska covidtester

35 000 svenskar kontaktade av polis i härva kring covidtester

Runt 35 000 privatpersoner har fått ett mejl från polisen om att de kan vara utsatta i en härva med falska coronatester. »Det är en väldigt omfattande utredning med mycket material att gå igenom och väldigt många berörda personer«, säger kammaråklagare Alexandra Bittner.

Ny medicinsk redaktör tar plats på Läkartidningen

Ny medicinsk redaktör tar plats på Läkartidningen

Barnläkaren och barnonkologen Anna Nilsson är ny medicinsk redaktör på Läkartidningen, där hon kommer att ha området pediatrik på sitt bord. »Jag känner mig förstås oerhört hedrad av att bli tillfrågad«, säger hon.

Assisterat döende är en synnerligen svår etisk fråga

Assisterat döende är en synnerligen svår etisk fråga

Det är inte så här ett seriöst samtal kan eller bör föras kring en så svår fråga, skriver Ingemar Engström och Mikael Sandlund, tidigare respektive nuvarande ordförande i Svenska läkaresällskapets delegationen för medicinsk etik apropå uttalanden om assisterat döende som gjorts av Torsten Mossberg, ordföranden i Läkarförbundets etik- och ansvarsråd i en intervju i SVT Nyheter.

Torsten Mossberg: Vi vill fortsätta samtalet med ett seminarium

Torsten Mossberg: Vi bör samlas till konstruktivt seminarium

Tilliten till läkare får aldrig äventyras. Samtalet om assisterat döende måste fortsätta, skriver Torsten Mossberg i denna replik på debattinlägget om assisterat döende i Läkartidningen. Han föreslår att Läkaresällskapet och Läkarförbundet samlas till ett konstruktivt seminarium så snart covidrestriktionerna lättar.

»Att ha upplevt en annan verklighet har varit en drivkraft«

»Att jag har upplevt en annan verklighet har varit en drivkraft«

Till sommaren är 23-åriga Muataz Lafta klar med läkarprogrammet i Uppsala. Samtidigt forskar han och har varit med och bildat två student­föreningar. Nyligen utsågs han till Årets Uppsalastudent 2021. 

Lågt valdeltagande i regionval i Finland

Lågt valdeltagande i nytt regionval i Finland

I går hölls det första valet till Finlands nya välfärdsområden som nästa år ska ta över ansvaret för bland annat vård och socialtjänst. Största parti blev Samlingspartiet med drygt 21 procent av rösterna. Samtidigt var valdeltagandet lågt. Inte ens hälften av de röstberättigade deltog i valet.

Personalbrist bakom sjunkande antal intensivvårdsplatser under pandemin

Personalbrist bakom sjunkande antal Iva-platser under pandemin

Antalet intensivvårdsplatser i Sverige har minskat sedan pandemins början. Personalbrist pekas ut som orsaken.

Fortsatt ökning av administratörer – några regioner går mot strömmen

Fortsatt fler administratörer – men några går mot strömmen

Den administrativa personalen inom vården fortsätter att öka i antal i landet i stort. Region Norrbotten har dock gått i motsatt riktning och kapat administrationen rejält de senaste åren. (1 kommentar)

FHM: Fjärde dos vaccin till vuxna med immunbrist

Fjärde dos rekommenderas för vuxna med immunbrist

Folkhälsomyndigheten rekommenderar en fjärde dos vaccin för vuxna med immunbrist, tre eller fyra månader efter tredje dosen. Det beskedet kom under fredagen, i ljuset av den omfattande smittspridningen. (1 kommentar)

Neuro polisanmäler Staffan Bergström

Staffan Bergström polisanmäld för dödshjälp av Neuro: »Måste utredas«

Läkaren Staffan Bergström har polisanmälts av organisationen Neuro efter ett uttalande om hur han gett svårt cancersjuka kvinnor dödande doser av morfin. »Jag tar polisanmälan med ro«, säger han. (1 kommentar)

»Patienten såg sig om med flackande blick«

»Patienten såg sig om med flackande blick, rakt mot mig med misstänksamhet«

»Jag körde en bil med slitna däck med dåligt mönsterdjup på vinterväglag. Minsta rörelse i fel riktning kunde ge en kaskadrörelse i en riktning dit jag inte ville.« Agmall Sarwari får väga sina ord på guldvåg för att lugna en patient som inkommit till den psykiatriska öppenvårdsmottagningen. (2 kommentarer)

Sörmland pausar viss planerad vård – hög personalfrånvaro

Sörmland pausar viss planerad vård

Frånvaron bland vårdpersonal är stor i Region Sörmland. Nu pausar regionen viss planerad vård under två veckor.

Sveriges produktion av läkemedel ska kartläggas

Sveriges produktion av läkemedel ska kartläggas

Läkemedelsverket får i uppdrag att göra en kartläggning av Sveriges produktion av läkemedel och andra sjukvårdsprodukter. Syftet är att stärka läkemedelsförsörjningen.

Använd ekvationer utan »ras«-termer för att bestämma GFR

Använd ekvationer utan »ras«-termer för att bestämma GFR

GFR estimeras genom kreatinin- eller cystatin C-baserade ekvationer. De kreatininbaserade, men inte de cystatin C-baserade, kräver rastermer. För att undvika rastermer rekommenderas nu internationellt användningen av cystatin C-baserade estimeringsekvationer.

Rekordmånga donerade organ

Rekordmånga donerade organ

Förra året blev 192 avlidna personer organdonatorer – en ökning jämfört med tidigare år. Allt fler donationer görs efter att döden inträffat efter ett cirkulationsstopp.