Slopat krav på läkarintyg förlängs

Slopat krav på läkarintyg förlängs

Regeringen föreslår att det slopade kravet på läkarintyg förlängs till och med september. Samma sak gäller ersättningen för karensavdraget och ersättningen till riskgrupper.

Färre covidpatienter vårdas på Iva

Färre patienter vårdas på Iva

Antalet covidpatienter inom intensivvården fortsätter att sjunka. I går vårdades knappt 300 patienter på landets Iva-avdelningar, vilket är den lägsta siffran sedan slutet av mars.

Vaccin mot covid-19 trots överkänslighet

Vaccination mot covid-19 trots misstänkt överkänslighet – så gör vi

På Allergicentrum i Linköping hanteras remisser inför vaccination av patienter med misstänkt överkänslighet mot covid-19-vacciner. Vår utgångspunkt är att ge så många som möjligt vaccin på ett säkert och tryggt sätt, skriver Agnes Csuth och medförfattare.

Politiker i Västra Götaland tvekar om direktavtal med nätläkarbolag

Politiker i Västra Götaland tvekar om avtal med privata nätläkare

Att inte betala nätläkarbolagen är ingen framkomlig väg för Västra Götalandsregionen. Det slår en ny rapport fast. Den ger också andra förslag åt politikerna, såsom direktavtal med bolagen. Men de är inte heller oproblematiska, menar vårdvalsberedningens ordförande Jonas Andersson (L).

Hyperinflammation hos vuxna med covid-19 – ovanligt men allvarligt syndrom

Hyperinflammation hos vuxna med covid-19 – ovanligt men allvarligt

Här beskrivs sen manifestation hos 35-årig tidigare frisk kvinna. (1 kommentar)

Viktigt att uppmärksamma MIS-A inom vuxensjukvården

Viktigt att uppmärksamma MIS-A inom vuxensjukvården

Multisystemisk hyperinflammation efter covid-19 hos barn och unga vuxna kräver snabb och intensiv behandling.

Planerad vård på helger ska korta vårdköer i Skåne

Planerad vård på helger ska korta vårdköer i Skåne

För att komma tillrätta med de långa vårdköerna i kölvattnet av pandemin blir patienter i Region Skåne nu inbokade för planerad vård på kvällar och helger.

Läkare dömd för våldtäkt på patient

Läkare dömd för våldtäkt på patient

En läkare i Uppsala län har dömts till två års fängelse för våldtäkt av en patient i samband med ett läkarbesök. (2 kommentarer)

Förhandling om krislägesavtal inleds

Förhandling om krisavtal inleds

Utredningen om hur krislägesavtalet fungerat under pandemin blir inte klar i tid. Men under måndagen inleder arbetsmarknadens parter ändå förhandlingar om dess framtid, för att hinna bli klara i tid. Knäckfrågan är tydlig, menar Sveriges Kommuner och regioner.

Nej, antibiotika motverkar inte svår covid-19

Nej, antibiotika motverkar inte svår covid-19

Covid-19-patienter, som typiskt försämras 5–10 dagar efter symtomdebut, ska inte förskrivas antibiotika utan bör remitteras till sjukhus för värdering av syrgasbehov och steroidbehandling, skriver Gunnar Jacobsson i en replik på ett debattinlägg i Läkartidningen där författarna skriver att antibiotika kan motverka svår covid-19.

Farzad sökte jobb med sambons svenska namn – kallades på intervju

Farzad sökte jobb med sambons svenska namn – kom på intervju

När Farzad Khazaei sökte ett underläkarvikariat på Lindesbergs lasarett möttes han av tystnad. Ett par månader senare skickade han in en ansökan igen – men med sin sambo Kristina Lindbergs namn och bild. Då blev det napp direkt. Nu ska Läkarförbundet driva fallet. (2 kommentarer)

Triglyceridrika lipoproteiner – farligare än LDL-kolesterol?

Triglyceridrika lipoproteiner – farligare än LDL-kolesterol?

Lipoproteinanalyser visar att det är kolesterolhalten i triglyceridrika lipoproteiner som synes gynna uppkomsten av aterosklerotisk kardiovaskulär sjukdom.  (2 kommentarer)

Nationell läkemedelslista får tummen ner av läkare

Ny lista får tummen ner av läkare

Den nationella läkemedelslistan har gjort ett första diskret framträdande på scenen. Buropen är fler än applåderna. Oklara tekniska lösningar, merarbete för läkarna och en hotad patientsäkerhet, säger kritikerna. Kravet är: gör om och lyssna på vården. (2 kommentarer)

Några råd för att hindra spridning av smitta – förr och nu

»Undvik människor och sådana offentliga platser där din nästa inte behöver dig«

Smittsamma sjukdomar och epidemier har plågat mänskligheten i alla tider. Det kan vara intressant att se vilka råd som gavs förr och jämföra med vad man nu rekommenderar för att minska spridningen av covid-19.

Stora regionala skillnader i hantering av akut smärta hos barn

Stora regionala skillnader i hanteringen av smärta hos barn

Procedursedering och analgesi till barn bör vara ett förbättringsområde för barnakutmottagningar. Vi vill även påtala vikten av standardiserade doseringsmallar, tydliga riktlinjer för övervakning och adekvat utbildad personal, skriver Martin Johansson och medförfattare. (1 kommentar)