Mobila team på frammarsch efter corona

Mobila team är på frammarsch

Pandemin har gjort mobila team i vården hetare än någonsin. Flera initiativ har permanentats, och nya projekt för att erbjuda vård i hemmet poppar upp. »Vi ser fler och fler möjliga användningsområden«, säger Nationella vårdkompetensrådets ordförande Ann-Marie Wennberg Larkö. 

Akutläkare kan vara lösningen på krympande operationsvolymer

Akutläkare kan vara lösningen på krympande operationsvolymer

Svensk kirurgisk förening och Svensk förening för akutsjukvård anser att det finns goda förutsättningar för att kirurger och akutläkare kan samarbeta och utveckla svensk akutsjukvård. Akutläkare bemannar akutkliniker i många delar av världen. Att ha fast anställda läkare på en akutklinik ses av många som en stor fördel för att utveckla både vård och arbetsmiljö.

Utredning föreslår begränsningar i vem som får bedriva apotek

Utredning föreslår begränsning i vem som ska få bedriva apotek

Vårdgivare ska inte kunna bedriva eller ha inflytande över öppenvårdsapotek. Det är ett av förslagen i det första delbetänkande till utredningen om apoteksägande. Men det skulle i princip inte påverka marknaden som den ser ut i dag. »Det handlar också om att stämma i bäck«, säger socialminister Lena Hallengren (S). (1 kommentar)

Slitsamt läkarliv i Västerbotten med ansvar för 10 000 invånare

Slitsamt läkarliv i Västerbotten under mitten av 1900-talet

En provinsialläkares avskedstal från ett 30-årigt yrkesliv i Västerbotten kan ge perspektiv på dagens sjukvård. Olle Svensson kom över en avskrift från talet och ger här en sammanfattad essä. (1 kommentar)

Hyllad för uppmärksammande av ohörda patienter inom psykiatrin

Hyllad för uppmärksammande av ohörda patienter inom psykiatrin

För sitt arbete med att försöka förbättra den psykiatriska vården fick läkarstudenten Hanna Larsson nyligen ta emot ett stipendium på slottet av kung Carl XVI Gustaf. Hon har själv under många år varit sjuk i anorexia.

Sätt ökat fokus på patienter som har en förhöjd frakturrisk

Öka fokus på patienter som har en förhöjd frakturrisk

På samma sätt som sekundärprevention efter hjärtinfarkt är en självklarhet, borde sekundärprevention efter fraktur vara en självklarhet. Sammanfattningsvis bör en strukturerad frakturkedja organiseras vid varje sjukhus som handlägger frakturpatienter, skriver Kristian Axelsson.

Teoretiskt perspektiv på anknytning vid möte läkare–patient

Teoretiska perspektiv på anknytning vid patientmöten

I mötet med patienten är en god kommunikation målet. Läkarens bemötande och med­vetenhet om anknytningsmönstrens funktion kan bidra till ett bättre patientmöte och därmed bättre vård. (1 kommentar)

5 frågor: »Läkare som lyssnar får ledtrådar«

5 frågor till Camilla von Below

Camilla von Below, fil dr, leg psykolog, leg psykoterapeut, lektor, psykologiska institutionen, Stockholms universitet och S:t Lukas psykoterapimottagning, Uppsala, har skrivit en artikel om anknytningsteorin i patientmöten.

Akademiska ersätter sjuksköterskor med läkarstudenter på ny avdelning

Sjuksköterskor ersätts med läkarstudenter på ny avdelning

Akademiska sjukhuset i Uppsala öppnar en ny avdelning för att avlasta den hårt belastade akutmottagningen. Den ska bemannas med läkarstudenter efter termin nio, som ska utföra omvårdnadsuppgifter. Både Vårdförbundet och SLF student Uppsala är kritiska. (3 kommentarer)

Vill reglera försäljning av lustgas efter stor ökning av sjukhusfall

Vill reglera försäljning av lustgas efter stor ökning av sjukhusfall

Efter en kraftig ökning av sjukhusfall och frågor till Giftinformationscentralen om lustgas, ser Kemikalieinspektionen ett behov av att reglera försäljningen av icke-medicinsk lustgas. Nu har de kontaktat flera andra myndigheter, däribland Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten, för samordning.

Utredning ska få fler att synka forskning med annat arbete

Utredning ska göra det lättare att synka forskning med annat arbete

Regeringen vill att det ska bli lättare att kombinera forskning och undervisning på ett lärosäte med arbete inom exempelvis den offentliga sektorn. Nu tillsätts en ny utredning. (1 kommentar)

Visselblåsare – lika hårt drabbade i dag som för 30 år sedan

Visselblåsare – lika hårt drabbade i dag som för 30 år sedan

Det var i slutet av 1990-talet – och begreppet visselblåsare fanns ännu inte. Men det hade knappast gjort någon skillnad, skriver Eric Boström, som berättar om en incident på kliniken. Han konstaterar att visselblåsare råkar lika illa ut i dag som för 30 år sedan.  (3 kommentarer)

Femte dos vaccin rekommenderas i höst för alla över 65

Femte vaccindos rekommenderas i höst för alla över 65 eller i riskgrupp

Alla vuxna över 65 år och vuxna i riskgrupp rekommenderas ytterligare en påfyllnadsdos mot covid-19 i höst, meddelar Folkhälsomyndigheten. Däremot bedöms vinsterna med vaccination vara låga för yngre vuxna och barn som inte är i riskgrupp.

Strukturerat omhändertagande av äldre leder till bättre ADL-förmåga

Strukturerat omhändertagande av äldre ger bättre ADL-förmåga

Studien CGA-Swed utvärderade effekterna på sköra äldre personers ADL 12 månader efter strukturerat omhändertagande av äldre i samband med akut sjukhusvård. I interventionsgruppen hade 15,4 procent förbättrats i ADL efter 12 månader och i kontrollgruppen 5,2 procent.

Åklagare yrkar på minst fem års fängelse för Macchiarini

Åklagare yrkar på minst fem års fängelse för Paolo Macchiarini

Åklagaren yrkar på att kirurgen Paolo Macchiarini ska dömas till minst fem års fängelse för sina transplantationer av syntetiska luftstrupar. Särskilt trycker åklagaren på patienternas utsatthet och oerhörda lidande. Försvaret å sin sida vill att Paolo Macchiarini frikänns.

Frågorna om dödshjälp SLS och SLF vill att Smer undersöker

Frågorna om dödshjälp SLS och SLF vill att Smer undersöker

Hur hanteras frågan om läkarassisterat döende i länder med sjukvårdssystem som liknar Sveriges? Och vilka värdekonflikter skulle ett införande av dödshjälp få i Sverige? Det är ett par av de frågor som Läkarförbundet och Läkaresällskapet vill att Statens medicinsk-etiska råd belyser i en fördjupad utredning.