Denna webbplats vänder sig till läkare

»Jag har alltid satt patienterna i det första rummet«

»Jag har alltid satt mina patienter i första rummet.«

»Jag hade dock svårt att hantera känslan över att ha gjort mer än jag skulle för patienten och att tacket för det blev en anmälan till HSAN. Det var en känslomässig dualitet.« Läs Tina Vilhelmssons krönika om när hon blev anmäld till HSAN av en patient.

Knarkdömd kirurg hade 300 patienters uppgifter i hemmet

Kirurg med knarkdom tros ha haft 300 patienters info hemma

En kirurg som i våras dömdes till fängelse för narkotikabrott ska ha haft patienters uppgifter liggande i hemmet. En anhörig till läkaren har anmält att det rör sig om 300 patienters uppgifter, uppger SVT Nyheter.

Rapport kritiserar Region Västerbottens hantering av fakturor

Rapport kritiserar Region Västerbottens fakturahantering

Styrelsen för Region Västerbotten kritiseras i en extern revision för att kontrollen av mottagna fakturor fortfarande brister. Enligt en stickprovskontroll saknas ofta tillräcklig information på fakturorna och rutinerna är inte ändamålsenliga. Många byggfakturor är  dessutom otydliga.

Läkemedelsverket ska börja förbereda för generisk förskrivning

Läkemedelsverket ska förbereda för generisk receptförskrivning

Regeringen ger Läkemedelsverket i uppdrag att förbereda för att ett läkemedels substansnamn ska kunna användas vid förskrivning och expediering.

Han blir ny direktör i Region Östergötland

Han blir ny direktör i Östergötland

Mikael Borin blir ny regiondirektör i Östergötland, skriver regionen i ett pressmeddelande.

Statlig tillsyn av medicintekniska produkter sätts under lupp

Statlig tillsyn av medicintekniska produkter sätts under lupp

Riksrevisionen har satt i gång en granskning av hur staten sköter tillsynen av medicintekniska produkter. Myndigheten slår fast att det finns en underrapportering av tillbud som hotar patientsäkerheten.

Allergisk rinit hos barn och vuxna

Allergisk rinit – uppdaterade råd om diagnos och behandling

Nationella riktlinjer saknas, men internationella rekommendationer poängterar vikten av symtomkontroll och välinformerade patienter. Denna artikel ger råd vid behandling anpassade till svenska förhållanden med avstamp i de senaste internationella riktlinjerna.

Paradigmskifte inom behandling av Alzheimers sjukdom

Paradigmskifte inom behandling av Alzheimers sjukdom

Vi kommer sannolikt att se en kraftigt ökad forskning inom tidig diagnostik, men framför allt för att ta fram nya läkemedel med kompletterande verkningsmekanismer för att i kombination med antikroppar ge bättre klinisk effekt vid Alzheimers sjukdom, skriver Anders Wimo och medförfattare.

Upprivna känslor på Karolinska – ny chef tillsattes trots personalens larm

Upprivna känslor på Karolinska – ny chef tillsattes trots läkarlarm

Trots fackförbundens protester och över 180 medarbetares vädjan har Per Mattsson utsetts till ny chef över tema hjärta, kärl och neuro på Karolinska universitetssjukhuset. »Det fanns en viss förhoppning om att ledningen skulle lyssna på oss på golvet, men nu har det sista hoppet släckts«, säger en anonym läkare.

Inflationen stoppar nytt sjukhus i Växjö

Region Kronoberg vänder – Inflation stoppar nytt sjukhusbygge i Växjö

Det blir inga glasfasader på tomten i Räppe utanför Växjö. Den bistra ekonomiska verkligheten gör att Region Kronoberg landar i att ett nytt sjukhusbygge vore »orimligt«. (1 kommentar)

VGR stänger två vårdcentraler

VGR stänger två vårdcentraler

Två vårdcentraler i Göteborg stängs med omedelbar verkan, skriver lokala medier. Beslutet påverkar omkring 9 000 invånare.

Stockholm får nytt BUP-sjukhus 2026

Stockholm får nytt BUP-sjukhus

Ett nytt sjukhus för barn- och ungdomspsykiatrin ska inrymmas i Karolinskas gamla lokaler i Solna. Där kommer all specialistvård för ungas psykiska hälsa att samlas under ett och samma tak.

Hela listan – så mycket tjänar rektorerna för lärosätena

Så mycket tjänar rektorerna

Regeringen har fattat beslut om höjningar av lönerna för rektorerna på de lärosäten som har läkarutbildning. Mest tjänar Karolinska institutets rektor Annika Östman Wernerson. Hon når dock inte upp till samma nivå som sin föregångare.

Ineras vd slutar – tf lånas in från SKR

Ineras vd slutar – ersätts av Patrik Sundström som lånas in från SKR

Peter Arrhenius lämnar uppdraget som Ineras vd. Han ersätts av Patrik Sundström som lånas ut från SKR och som går in som tillförordnad vd fram till dess att rekryteringen av en ny ordinarie vd är avslutad.

Inga unika etiska frågor vid helgenomsekvensering

Inga unika etiska frågor vid genetisk analys av arvsmassan

Vi läste med intresse det uttalande om etiska problem kring helgenomsekvensering som Svenska läkaresällskapets delegation för medicinsk etik nyligen publicerade. Vi ser fram emot en fortsatt dialog kring detta centrala ämne för den genetiska diagnostiken, skriver Hans Ehrencrona och medförfattare.

Han ska hjälpa regeringen att ta ett fastare grepp om sjukvården

Han ska hjälpa regeringen att ta ett fastare grepp om sjukvården

Regeringen vill att staten ska ta över mer eller hela ansvaret för hälso- och sjukvården från regionerna. En generaldirektör, Jean-Luc af Geijerstam på Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, ska hjälpa regeringen att bereda vägen för omvälvningen. (1 kommentar)

Region Stockholms vårdval bantas och stöps om – fem försvinner helt

Stockholms vårdval bantas och stöps om – fem försvinner helt

13 av Region Stockholms 38 vårdval ska förändras – och 5 föreslås skrotas helt. Det beskedet gav den styrande mittenkoalitionen och Vänsterpartiet under onsdagen. (3 kommentarer)