Denna webbplats vänder sig till läkare

Vårdanalys: Så ska vården kunna satsa utan att skatten höjs

Vårdanalys: Så ska vården kunna satsa utan att skatten höjs

Mer av förebyggande insatser och egenvård. Andra prioriteringar, bättre samordning och digitalisering. Det är några av åtgärderna som skulle kunna göra det möjligt för sjukvården att fortsätta att höja ambitionsnivån utan att höja skatter eller avgifter.

Vårdförbundet säger nej till medlarens bud – strejken fortsätter

Vårdförbundet nobbar medlarbud

Vårdförbundet säger nej till medlarnas bud. Förslaget som man mottagit är bättre än tidigare versioner, men fortfarande finns inte de önskade formuleringarna om arbetstidsförkortning, enligt fackförbundet. Därmed fortsätter strejken.

SPOR – täckande data om över 5 miljoner ingrepp

Ökad användning av SPOR-data

SPOR-data kan hjälpa till med flera förbättringsområden inom den perioperativa vården, såsom behandling av postoperativ smärta och illamående, ökad användning av »Checklista för säker kirurgi« samt förbättrad logistik. SPOR täcker i dag 100 procent av operationsverksamheten vid de offentligt drivna sjukhusen.

Sfam om Kloka kliniska val: »Hoppas få till en kulturförändring«

Sfam hoppas att Kloka kliniska val leder till en kulturförändring

Svenska läkaresällskapets Kloka kliniska val (KKV) har varit temat för 18 Sfam-workshops under våren. Representanter från Sfams råd för hållbar diagnostik och behandling har åkt runt i nästan alla regioner i Sverige. Det främsta syftet har varit att samla in synpunkter och kunskap om lågvärdevård i primärvården.

Kritiserad läkarchef i Dalarna tas ur tjänst under utredning

Kritiserad divisionschef tas ur tjänst medan visselblåsarutredning pågår

Den jävsanklagade divisionschefen Tomas Riman tas ur tjänst medan en extern part granskar om Region Dalarna har brutit mot visselblåsarlagen, rapporterar P4 Dalarna.

Östergötlands läkarförening befarar stålbad för psykiatrin efter varslet

Läkare i Östergötland befarar stålbad för psykiatrin efter varsel

Det stora varslet i Region Östergötland riskerar att slå hårt mot bland annat psykiatrin, spår flera läkare. »Det kommer inte längre vara tal om att rehabilitera, allt kommer bara att handla om att försöka hålla folk vid liv«, säger Mårten Larsson, fackligt ombud för psykiatricentrum.

Nobelpristagaren Torsten Wiesel fyllde 100 – firades av många på KI

Nobelpristagaren Torsten Wiesel fyllde 100 år – och firades av KI

Neurofysiologen och Nobelpristagaren Torsten Wiesel fyllde 100 år den 3 juni. Karolinska institutet tog tillfället i akt att fira professorns vetenskapliga bidrag och akademiska engagemang. »Du har inspirerat många forskare i världen«, sa universitetets prorektor Martin Bergö.

Tvångsvård vid borderline ansågs sällan vara etiskt försvarbar

Tvångsvård vid borderline ansågs sällan vara etiskt försvarbar

Patienter med borderline-personlighetssyndrom erhåller inte sällan tvångsvård. Samtidigt brukar patienterna inte gynnas av tvångsvård. Denna motsättning har granskats närmare i en avhandling i medicinsk etik.

Hyrläkare anmäls till Ivo för att ha använt påhittade diagnoser

Hyrläkare anmäls till Ivo för att ha använt påhittade diagnoser

En hyrläkare som tidigare arbetat på en vårdcentral i mellersta Sverige anmäls till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, eftersom han befaras utgöra en fara för patientsäkerheten. Läkaren ska enligt anmälan ha använt diagnoser som inte finns och agerat verklighetsfrånvänt.

Enkät: Fyra av tio läkare arbetar kliniskt efter pensionsålder

Enkät: Fyra av tio läkare arbetar kliniskt efter pensionsålder

Många äldre läkare fortsätter vara verksamma långt över pensionsålder, visar en enkät som Seniora läkare gjort bland Läkarförbundets äldre medlemmar. Ordförande Torsten Mossberg tror dock att ännu fler hade kunnat bidra till hälso- och sjukvården om arbetsgivarna varit mer flexibla.

Örebro enda regionen som tar betalt för kaffet

Örebro enda regionen som tar betalt för kaffet av de vårdanställda

Region Örebro län är enda region i landet som tar betalt av vårdanställda för kaffe på jobbet. Det visar en granskning av tidningen Sjukhusläkaren.

Antibiotikaanvändning hos nyfödda i Sverige kan minskas

Antibiotikaanvändning hos nyfödda i Sverige kan minskas

Resultaten av en nationell observationsstudie tyder på att en stor andel barn behandlas med antibiotika under första levnadsveckan utan att ha sepsis.

Värdefullt om patientsäkerhet

Värdefullt om patientsäkerhet

Catharina Borna har läst »Säker vård« som hon tycker blir en bra referens för dem som arbetar med eller studerar patientsäkerhet.

Tillåt yrkesutbildning utan dagens teoretiska betygskrav

Tillåt yrkesutbildning utan dagens teoretiska betygskrav

Vår studie visar att det är vanligare med negativa utfall hos unga vuxna utan gymnasieutbildning. Det talar för att fler behöver tillåtas delta i praktisk gymnasieutbildning och inte uteslutas på grund av för högt ställda teoretiska betygkrav, skriver fem läkare.

Sist i Sverige – men nu får Kronoberg kranskärlsröntgen

Sist i Sverige – men nu får Kronoberg kranskärlsröntgen och PCI

Region Kronoberg har varit den enda regionen som inte infört, eller beslutat om att införa, koronarangiografi och PCI. Men nu ska det bli ändring på det och patienterna ska slippa att åka till Blekinge.

Så är generaldirektörernas nya löner

Generaldirektörernas nya löner

Regeringen har beslutat om generaldirektörernas nya löner. Läkartidningen listar lönerna på vårdområdet.

Vårdstrejken är »under kontroll« – men oro finns för konsekvenserna

Vårdstrejken »under kontroll« men oro för långsiktiga följder

Efter en dryg vecka med Vårdförbundets strejk och ett dygn med utökad konflikt är läget i flera av de uttagna regionerna ansträngt – men under kontroll. Samtidigt oroas flera fackliga företrädare för långvariga konsekvenser för patienterna.

Patientuppgifterna finns fortfarande till salu genom darknet

Patientuppgifter från Sophiahemmet fortfarande till salu på darknet

Vid en stor hackerattack för tre månader sedan läckte tusentals patientuppgifter från Sophiahemmet i Stockholm. Hackarna lade snabbt ut sjukhusfilerna till försäljning på darknet. Där ligger de fortfarande. Sjukhuset ska nu kontakta samtliga berörda vars personuppgifter spridits.