Något gynnsammare kostvanor sågs hos män i Västerbotten gentemot grannlänet

Något gynnsammare kostvanor sågs hos män i Västerbotten jämfört med grannlän

Under en 20-årsperiod kunde små skillnader i kostvanor hos män observeras mellan Västerbotten, som hade ett kardiovaskulärt preventionsprogram under perioden, och Norrbotten utan ett sådant program. Västerbottniska män minskade sitt intag av sötsaker i större utsträckning än männen i Norrbotten.

Region Uppsala överklagar Ivo:s beslut om krav på vårdplatser

Region Uppsala överklagar Ivo:s beslut om krav på vårdplatser

Region Uppsala överklagar Ivo:s beslut om att vårdplatserna vid Akademiska sjukhuset måste öka med minst 30 stycken för att regionen ska undgå vite på 20 miljoner kronor. Regionen anser att beslutet är otydligt och att tidsgränsen är för snäv.

Tvärfackligt krav på arbetsmiljöåtgärder i Kungälv

Tvärfackligt krav på en bättre arbetsmiljö vid Kungälvs sjukhus

Läkarförbundet, Vårdförbundet och Kommunal har skickat in en begäran om arbetsmiljöåtgärder vid Kungälvs sjukhus till Arbetsmiljöverket. »Bemanningsproblematiken är nu närmast kritisk på flera enheter«, säger Tommy Hanis, överläkare och huvudskyddsombud.

Lancet Countdown: Klimatet måste få större plats när länder startar om

För lite klimatfokus när världens länder startar om efter covid-19

Många trender pekar åt fel håll. Det slår den nya klimat- och hälsorapporten Lancet Countdown fast. Flera sjukdomar ser ut att få starkare fäste och världens länder fokuserar för lite om grön omställning när ekonomin ska sparkas i gång efter pandemin. Men det finns hopp.

Läkarföreningen ställer sig bakom arbetsmiljöanmälan på Danderyd

Pressat på akuten – nu anmäls Danderyd till Arbetsmiljöverket

Vårdförbundet på Danderyds sjukhus anmäler den ansträngda situationen på akutmottagningen till Arbetsmiljöverket. Även sjukhusets läkarförening kommer att ställa sig bakom anmälan, enligt föreningens ordförande Anette Hein.

Dalarna inför vårdval inom BUP

Dalarna inför vårdval inom BUP

Barn- och ungdomspsykiatrin i Dalarna kommer att öppna upp för privata aktörer. Genom att införa vårdval hoppas de styrande politikerna kunna korta köerna. Men oppositionen är kritisk.

Bra lots för vägen från doktorand till fast tjänst

Bra lots för vägen från doktorand till fast tjänst

»Vägvisare mot det okända. Minnesbok för nya forskare« lyfter upp frågor som varför man väljer forskaryrket och vad som krävs på olika nivåer. Författaren, Bengt Gustafsson, har tänkt på varför har valde som han gjorde i sin forskarkarriär och vilka råd han skulle ha gett en »sådan som mig idag«. Åke Thörn har läst boken och anser den vara en god hjälp till att få syn på alternativa vägar.

Riga fortsatt nummer ett för svenska läkarstudenter i utlandet

Riga fortsatt nummer ett för svenska läkarstudenter i utlandet

Riga befäster sin ställning som den populäraste utlandsorten för svenska läkarstudenter. Intresset för att studera i Kaunas i Litauen ökar också, samtidigt som intresset för att studera i Polen minskar stadigt. (1 kommentar)

Svenska strategin fick lägre betyg under andra våren

Lägre betyg för svenska strategin under andra våren

Förtroendet för den svenska coronastrategin sjönk under pandemins andra vår. Stödet för Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen dalade också, enligt SOM-institutet vid Göteborgs universitet.

Registrerad kod för läkemedelsöversyn var inte kopplad till adekvat behandling

Registrerad kod för läkemedelsgenomgång var inte kopplad till adekvat behandling

Ersättning till vårdcentraler har bland annat baserats på andelen patienter 75 år eller äldre med registrerad åtgärdskod för genomförd läkemedelsgenomgång. I en ny studie visade det sig att färre patienter med en sådan kod registrerad i journalen, jämfört med patienter utan kod, hade adekvat läkemedelsbehandling.

Domstol på VGR:s linje – sjukhus får kamerabevaka med inspelning

Domstol på VGR:s linje – sjukhus får spela in bilder från kameror

Västra Götalandsregionen fick nej av Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) att spela in genom kamerabevakning dygnet runt vid Mölndals sjukhus. Men efter en överklagan ger förvaltningsrätten regionen rätt till inspelning vid akuten.

Överklagandenämnd: Studie om våldtäktsmän saknade tillstånd

Överklagandenämnd: Studie om våldtäktsmän saknade tillstånd

Forskarnas fynd om dömda våldtäktsmäns bakgrund fick stor uppmärksamhet. Men enligt Överklagandenämnden för etikprövning (ÖNEP) saknade forskningen etiktillstånd. Nu har ÖNEP begärt överprövning av åklagarens beslut att inte inleda förundersökning.

Nu skärper Uppsala rekommendation för att undvika RS-virus

Uppsala skärper rekommendationer för att undvika RS-virus

I Region Uppsala har det stora antalet fall av RS-virus medfört ett mycket ansträngt läge för barnsjukvården. Nu skärper regionen rekommendationerna om att hålla små barn hemma.

SKR: Stark ekonomi – men långsiktiga investeringar behövs

SKR: Stark ekonomi – men det behövs långsiktiga investeringar

Just nu är ekonomin stark och trycket på regioner och kommuner relativt lågt. Men utmaningar står för dörren. I sin nya ekonomirapport vill Sveriges Kommuner och regioner (SKR) därför se ett antal investeringar, exempelvis på digital teknik i nära vård.

Mögelsporer hittades i lungorna hos svårt sjuka Iva-patienter

Iva-patienter på Ryhov fick mögelsporer i lungorna

Länssjukhuset Ryhov i Jönköping har fått utrymma Iva-platser under helgen efter att mögelsporer har hittats i lungorna på fem svårt sjuka patienter. Händelsen har lex Maria-anmälts.

EMA utvärderar Pfizers vaccin till barn från fem år

EMA utvärderar Pfizers vaccin till barn från fem år

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA ska nu granska en ansökan om utökad användning av Pfizer/Biontechs vaccin till att inkludera barn i åldersgruppen 5 till 11 år.

Dags att uppdatera riktlinjerna för vård vid depression?

Dags att uppdatera riktlinjerna för vård vid depression?

De nationella riktlinjerna för vård vid depression och ångestsyndrom leder till att deprimerade patienter i Sverige får vård på tvärs mot vetenskapen, med sämre behandlingsresultat och ökade samhällskostnader som följd, skriver Peter Ankarberg. (3 kommentarer)

Risken minskad för återfall i koloncancer

Minskad risk för återfall efter kirurgi för koloncancer

I en avhandling från Uppsala universitet undersöktes risken för återfall efter kirurgi för koloncancer samt olika faktorers förmåga att förutspå återfall.

SKR sågar förslag om statlig kommitté för kortare vårdköer

SKR sågar förslag om statlig kommitté för kortare vårdköer

Mer statlig detaljstyrning är inte lösningen på köerna i vården. Det menar Sveriges Kommuner och regioner som nu riktar kritik mot ett förslag om en statlig kommitté som ska följa upp regionernas tillgänglighetsarbete.