Denna webbplats vänder sig till läkare

Region Västerbotten måste låna ytterligare 600 miljoner kronor

Region Västerbotten måste låna ytterligare 600 miljoner kronor

I slutet av förra året tvingades Region Västerbotten låna 350 miljoner för att klara de anställdas löner. Prognosen för 2024 är att man kommer att behöva låna ytterligare 600 miljoner under året.

Sagopojken och hans mamma som inte fick en kopp te att dricka

Sagopojken och mamman som varken fick mat eller en kopp te

Första gången vi träffas är det tidig morgon på universitetssjukhuset. Mamman sitter bredvid sin sovande son på intensivvårdsavdelningen. Intensivvårdsläkaren ger, via telefontolk, information till mamman om barnets tillstånd. Hon ser trött ut. 

Intern utredning: En rad brister orsakade fryshaveriet på KI

Intern utredning: En rad brister orsakade fryshaveriet på KI

En kedja av brister orsakade fryskatastrofen på Karolinska institutet då stora mängder forskningsmaterial förstördes – det visar lärosätets interna utredning. Utredningen efterlyser en rad åtgärder för att förhindra ett nytt haveri. Bland måste KI ta ett centralt grepp om sina frysverksamheter.

»Kan man utföra kejsarsnitt utan att man når bordet?«

»Vet Försäkringskassan hur man gör ett kejsarsnitt utan att nå bordet?«

Det finns en bristande förståelse hos Försäkringskassan för läkares vardag, skriver Helena Gleissman efter att ha nekats graviditetspenning, trots att hennes barnmorskekollegor ofta får sina ansökningar beviljade.

Bedömningar utgår från arbetsuppgifter – inte yrke

Bedömningar utgår från arbetsuppgifter – inte yrke

Läkare är inte en homogen grupp utan har en stor variation i arbetsuppgifterna, och därför har vi inte ansett att det är relevant att följa upp gruppen vad gäller ansökningar för graviditetspenning., skriver Stefan Forsberg från Försäkringskassan i en replik.

Undersökning: Åtta av tio läkare påverkas redan av nedskärningar

Undersökning: Åtta av tio läkare påverkas redan av nedskärningar

Anställningsstopp och begränsade möjligheter till fortbildning. Åtta av tio läkare påverkas redan i dag av nedskärningar, visar en ny undersökning som Läkarförbundet har gjort. »Detta får konsekvenser lång tid framöver« säger ordförande Sofia Rydgren Stale.

Nytt steg för lag som ska hjälpa Vård- och omsorgsanalys arbete

Nytt steg för lag som ska hjälpa Vård- och omsorgsanalys arbete

Regeringen har skickat frågan om en ny registerlag till Lagrådet. Det gäller en lag som skulle ge Myndigheten för vård- och omsorgsanalys bättre möjligheter till undersökningar och utvärderingar.

Handlingsplan: Så ska fler få en fast läkarkontakt i Region Stockholm

Handlingsplan: Så ska fler få en fast läkarkontakt i Stockholm

Satsningar på arbetsmiljö, bättre uppföljning och mer pengar till att anställa specialister. Det är några av insatserna i Region Stockholms nya handlingsplan för hur fler stockholmare ska få en fast läkarkontakt.

Lennart Kaij var med och moderniserade svensk psykiatri

Lennart Kaij var med och moderniserade psykiatrin

Psykiatern Lennart Kaij var drivande i att förändra och modernisera svensk psykiatri under 1960-, 70- och en bit in på 80-talet. Greger Ahnlund minns en företrädare för »den nya psykiatrin«, som avled bara 61 år gammal.

»Det här har varit en oväntad ’spin-off’ av min forskning«

»Det här har varit en oväntad ’spin-off’ av min forskning«

»Är du den där läkaren på tv?«, frågar en sjuksköterska och skrattar när hon går förbi Samuel Rhedin i korridoren på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset i Stockholm. För de flesta barn i förskoleåldern är han mer känd som »Doktor Samuel« en klok och snäll läkare som i tio korta avsnitt på UR Play visar vad som väntar när man ska gå till läkaren.

Oro efter beslut om att oftare hänvisa patienter nordost

Beslut om att andra sjukhus tar patienter från Sus oroar personal

Ett beslut om att invånare i de mellanskånska orterna Höör-Hörby främst ska söka vård i Kristianstad och Hässleholm, snarare än på Skånes universitetssjukhus (Sus), oroar chefer och fack. Personal har även sagt upp sig, rapporterar Kristianstadsbladet. (1 kommentar)

Mänskliga embryon ska inte ha samma rättsstatus som barn

Mänskliga embryon ska inte ha samma rättsstatus som barn

Utvecklingen i USA angående rättsläget för humana embryon oroar. Att ge ett humant embryo samma legala status som ett barn skulle leda till negativa och svåröverskådliga konsekvenser, skriver Christina Bergh och Kersti Lundin. (1 kommentar)

Lärare: Tillåt inga anpassningar utifrån studenters egna övertygelser

Lärare: Tillåt inga anpassningar utifrån personliga övertygelser

Läkarstudenter bör inte kunna få någon form av anpassning av utbildningen utifrån personliga övertygelser. Det skriver fem lärare i ett förslag till universitetens programledningar. (3 kommentarer)

Nej till samvetsfrihet för läkarstudenter

Nej till samvetsfrihet för studenter

Vårt förslag är att studenter på läkarprogrammet inte ska erbjudas någon form av anpassning av undervisnings- och examinationsmoment av samvetsskäl och att detta ska tillämpas likvärdigt vid de olika lärosätena, skriver Jenny Lindberg med kollegor. (6 kommentarer)

Expert: »Måste fråga sig varför anamnes och fynd inte går ihop«

Expert: »Måste fråga sig varför anamnes och fynd inte går ihop«

Ett syskonpar i Skåne har i hela sina liv trott att de varit svårt sjuka – ett av barnen har till och med opererats ett flertal gånger, helt utan medicinsk grund. Björn Lundin, en av Sveriges främsta experter på Münchhausen by proxy, förklarar hur det kan gå så snett.

Populärt mentorprogram i Göteborg fortsätter – ska utbyta erfarenheter

Populärt program får fortsätta – ska utbyta erfarenheter

En lyckad termin har passerat, andra pågår och fler väntar. Mentorskapsprogrammet i Göteborg, där läkarstudenter träffar verksamma läkare, är ett uppskattat projekt utan slutdatum. »Det är stort fokus på karriärsråd«, säger Marcus Molander, ordförande för SLF student Göteborg.

Politiker i Kronoberg vill utreda krav på remiss till akuten

Nya ledningen i Kronoberg vill utreda remisskrav till akuten

Den nya politiska ledningen i Region Kronoberg har ett par förslag för att lätta på trycket till akuten: höja avgiften för besök och utreda krav på remiss, rapporterar Sveriges Radio. Det är inte helt okomplicerat, säger läkarföreningen till Läkartidningen, och listar tre problem. (1 kommentar)

»Det är en ynnest att få följa en människa«

»Det är en ynnest att få följa en människa över tid«

»Det är en förmån att få förtroendet att hjälpa till att nysta i funderingar om livet, sjukdomarna och döden. Att få lägga pusslet kring vem människan bakom patienten är utifrån de ledtrådar man får vid rutinkontrollerna och akutbesöken«, skriver Karolin Planting i sin krönika. (6 kommentarer)