Expert efterlyser mer covid-diskussion om principiella frågorna

Expert i rådgivande grupp efterlyser diskussion om övergripande frågor

»Jag hade nog trott att vi skulle diskutera mer principiella frågor«. Det säger Hans Fredlund, före detta smittskyddsläkare och en av experterna i Folkhälsomyndighetens rådgivande referensgrupp med anledning av den pågående pandemin.

»Man har verkligen fått leva ut sin skyddsombudsroll«

Läkare: Man har verkligen fått »leva ut« sin skyddsombudsroll

Om skyddsombudens roll varit diffus tidigare, har den blivit desto tydligare under pandemin. Och en Facebookgrupp som samlar skyddsombuden för att diskutera coronafrågor har växt till över 600 medlemmar. Anna Das är ST-läkare på onkologen i Lund och blev skyddsombud förra hösten.

Sverige avstår från internationell studie om covidbehandling

Sverige har avstått från att delta i WHO:s globala Solidarity-studie

Sverige har tackat nej till att delta i WHO:s globala Solidarity-studie, där flera läkemedel prövats i jakten på effektiv behandling mot covid-19. Soo Aleman har tidigare utsetts till nationell koordinator för den svenska delen av studien.

Extra regionbidrag anses inte räcka

Extra regionstöd anses inte räcka

I år har kommuner och regioner fått 21 miljarder i ökat statsbidrag för att hantera coronapandemin. Men det utlovade stödet för nästa år räcker inte, hävdar Sveriges Kommuner och regioner, SKR.

Kirurg tillträder som ny ordförande för Läkare utan gränser

Kirurg ny ordförande för Läkare utan gränser

Kirurgen Peter Moberger är ny ordförande för Läkare utan gränser i Sverige. Hans första utlandsuppdrag gick till Darfur 2004. Som ny ordförande vill han bland annat stärka organisationens rebelliska anda.  

Akut nekrotiserande esofagit – sällsynt men livshotande

Akut nekrotiserande esofagit – sällsynt men livshotande tillstånd

Den mest fruktade komplikationen till akut nekrotiserande esofagit är perforation. I avsaknad av perforation är behandlingen konservativ, medan det vid perforation krävs aktiv intervention, i första hand med resektion av esofagus och stomiavlastning samt rekonstruktion i senare skede.

Primärvården inom glesbygd ska utredas

Primärvård i glesbygd ska utredas

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys får i uppdrag att genomföra en kartläggning av primärvården i gles- och landsbygd. Utifrån denna ska förslag tas fram för att förbättra tillgängligheten och kvaliteten i vården, uppger Centerpartiet på sin webbplats.(2 kommentar)

Nu finns självhjälp mot corona-oro

Självhjälp för corona-oro erbjuds

Region Stockholm lanserar nu ett självhjälpsprogram för personer som upplever oro kopplat till covid-19. Programmet är till för den som vill lära sig själv att hantera oron.

Studie visar ökad dödlighet i cancer till följd av pandemin

Ökad cancermortalitet av coronaepidemin enligt modellstudie

I en modellstudie från England visas på ökad dödlighet till följd av minskad diagnostik när människor inte söker cancervård på grund av coronaepidemin. En kumulerad mortalitet sågs för fyra av de vanligaste cancerformerna.(1 kommentar)

Fyra förslag för primärvården utifrån lärdomar av pandemin

Fyra förslag för primärvården utifrån lärdomar av pandemin

Lag om listning på allmänläkare, en nationell allmänmedicinsk forskningsfond och fortbildningstid, medicinskt ansvarig läkare i kommunal vård och allmänläkare involverade i styrningen av sjukvården. Detta bör genomföras snarast om vi ska dra några lärdomar av pandemin, anser Magnus Isacson, ordförande i Svensk förening för allmänmedicin.(1 kommentar)

Flera försök med närakuterna förlängs av Västra Götaland

Försök med närakuter förlängs i Västra Götaland

Tre av de fyra pilotförsöken med närakuter i Västra Götalandsregionen förlängs till slutet av nästa år. Men närakuten i Skene stängs för gott nästa vecka.(1 kommentar)

Jönköping stänger covidavdelningar

Region Jönköpings län stänger sina särskilda covidavdelningar

Snart stänger de särskilda covidavdelningarna på sjukhusen i Region Jönköpings län. De som insjuknar i covid-19 kommer i stället att vårdas på avgränsade enheter på andra avdelningar på sjukhusen.

Etiknämnd anmäler covidstudie till åtal

Covidstudie olaglig enligt etiknämnd

Forskare vid Uppsala universitet provtog drygt 450 personer för antikroppstest i en uppmärksammad pilotstudie. Men studien saknade etiskt tillstånd och nu har Överklagandenämnden för etikprövning anmält ärendet till åtal.

Ivo: Gravid med typ 1-diabetes och buksmärta borde undersökts mer

Ivo: Gravid med typ 1-diabetes och buksmärta borde utretts mer

Ivo är kritisk till handläggningen av en gravid kvinna som sökte vård för smärta högt upp i buken. Man borde varit ytterligare vaksam på preeklampsisymtom då kvinnan hade typ 1-diabetes och därmed var en riskpatient.

Kritik mot bristande medicinsk kompetens i coronakommission

Kritik mot bristande medicinsk kompetens i coronakommission

Kommissionen som ska granska Sveriges hantering av coronapandemin saknar tillräcklig medicinsk kompetens. Det anser Göran K. Hansson, ständig sekreterare i Kungliga Vetenskapsakademien. »Det måste anses som en svaghet att man inte har expertis inom nyckelområdet«, säger han till Dagens Nyheter.

DLF Blekinge kritiserar ny närakut

DLF Blekinge kritiserar närakut

I slutet av juni gav regionfullmäktige i Blekinge klartecken att öppna en dygnet-runt-öppen närakutmottagning i Karlshamn. Men Distriktsläkarföreningen i Blekinge är kritisk.

Fortsatt diskussion kring vårdskulden

Fortsatt diskussion om vårdskuld

Diskussionen om den vårdskuld som uppstått på grund av pandemin fortsätter. Gunnar Enlund, biträdande registeransvarig för Svenskt perioperativt register (Spor), konstaterar att en stor utmaning väntar.

Flera regioner är kritiska till antikroppstestning i större skala

Flera regioner är kritiska till antikroppstestning i stor skala

Hittills har fyra regioner börjat erbjuda antikroppstestning till den breda allmänheten och majoriteten av de övriga planerar att komma i gång till hösten. På flera håll ifrågasätts dock nyttan med strategin.

Slutreplik: Kräv att FRAX-algoritmerna publiceras öppet!

Slutreplik: Kräv att FRAX-algoritmerna publiceras öppet!

I en slutreplik uppmanar Olle Svensson Läkemedelsverkets generaldirektör Catarina Andersson Forsman att kräva att FRAX-algoritmerna publiceras. »Evidens kräver transparens: det är en trovärdighetsfråga för Läkemedelsverket«, skriver han.

Mindre pet i ansiktet med munskydd

Mindre pet i ansiktet med skydd

I en studie presenterad i JAMA Network Open visas att människor som bär munskydd petar sig i ansiktet mindre än människor utan skydd. (1 kommentar)