Leishmanias förmåga att anpassa sig tros förklara terapisvikt

Leishmanias komplexa genom en trolig förklaring till terapisvikt

Parasiten Leishmanias genetiska mekanismer för att anpassa sig till olika miljöer är troligtvis orsaken till den terapisvikt som ses kliniskt vid behandling med läkemedlet antimon vid kutan leishmaniasis, snarare än resistens, enligt en avhandling.

Morfin lindrade inte andnöd vid svår KOL

Morfin lindrade inte andnöd vid svår kroniskt obstruktiv lungsjukdom

Resultaten visade ingen skillnad mellan behandlingsgrupperna jämfört med placebo för primära utfallsmåttet värsta andfåddhet, fysisk aktivitet eller de sekundära utfallsmåtten. Däremot sågs ett dosrelaterat samband mellan morfinbehandlingen och ökad förekomst av oönskade händelser. (1 kommentar)

15 miljoner till försök med riktade hälsosamtal i Region Stockholm

Riktade hälsosamtal ska införas som försök i Region Stockholm

Med start nästa år inleds en försöksverksamhet med riktade hälsosamtal i Region Stockholm, rapporterar Dagens Medicin. Målgruppen är invånare i socioekonomiskt utsatta områden och försöket ska genomföras som en randomiserad studie med tre jämförelsegrupper.

Han döms nu för mordet i Visby

Han döms nu för mordet i Visby

33-årige Theodor Engström döms nu till rättspsykiatrisk vård för mordet på läkaren Ing-Marie Wieselgren.

Åklagaren om domen: »Tingsrätten sätter ribban väldigt högt«

Åklagaren: Rätten sätter ribban för terroristbrott väldigt högt

Åklagare Henrik Olin delar inte tingsrättens bedömning utan menar tvärtom att Theodor Engström borde dömts för terroristbrott för mordet på Ing-Marie Wiselgren. »Tingsrätten sätter ribban väldigt högt«, säger han till SVT.

Annie Lööf är lättad efter fällande domen

Annie Lööf: Lättad av fällande dom

Theodor Engström döms för förberedelse till terroristbrott för mordplanerna på Centerpartiets ordförande Annie Lööf i Almedalen i somras. I ett inlägg på Facebook kallar Annie Lööf domen för en »lättnad«.

Störningar i regioners datasystem – MSB uppmanar till rapportering

Haveri i regioners datasystem – MSB uppmanar till rapportering

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, uppmanar regionerna att rapportera störningar och haverier i datasystem. Bakgrunden är att både Västra Götaland och Sörmland drabbats av omfattande problem på tisdagsmorgonen vilket gjort att vårdcentraler inte kommit åt journaler eller receptförskrivning.

Bok som underlättar i läkarnas arbetsdag

Bok som underlättar läkarens svåra beslut i vardagen

Psykiater Ann-Marie Skarstam har läst boken »Beteendemedicin. KBT för läkare«. »Boken ger stöd för oss att förstå beteendet hos oss själva i mötet med våra patienter, och det sänker vår stressreaktion«, skriver hon. (1 kommentar)

Kan S aureus vara agens för postcovid?

Kan S aureus vara etiologiskt agens för ME/CFS och postcovid?

Av 20 barn med postcovid (varav flertalet varit sjuka sedan våren 2020) hade 16 S aureus i näsan. 15 har behandlats med flukloxacillin: 13 förbättrades medan 2 försämrades, skriver Göran Falck, som nu ställer sig frågan om S aureus kan vara etiologiskt agens för postcovid. (3 kommentarer)

Samtyckeskrav kan påverka analys av intensivvårdspatienters överlevnad

Krav på samtycke kan påverka analys av patienters överlevnad

Krav på informerat samtycke påverkade sammansättningen av den studerade patientkohorten och överlevnadsanalysen, enIigt en europeisk observationsstudie av geriatriska syndrom hos äldre intensivvårdspatienter.

Nya riktlinjer: Låt bli »lotusfödsel«

Riktlinjer: Undvik »lotusfödsel«

Klipp navelsträngen på fullgångna friska barn senast när placentan fötts fram – det är budskapet i nya rekommendationer till förlossningsvården. Rekommendationerna avråder tydligt från så kallad lotusfödsel, där navelsträngen inte klipps alls.

Ivo vill ha mer pengar för att kunna förebygga patientsäkerhetsrisker

Ivo vill ha mer pengar för att jobba mot patientsäkerhetsrisker

För att komma till rätta med patientsäkerhetsrisker inom vården förslår Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, bland annat att regeringen permanent höjer tillsynsmyndighetens anslag.

Gotland får ett eget fältsjukhus

Gotland får ett eget fältsjukhus

Ett försämrat säkerhetspolitiskt läge, främst på grund av Rysslands krig mot Ukraina, gör att försvarssatsningar på Gotland skyndas på. I det ligger att Gotland ska få ett eget fältsjukhus, rapporterar SVT.

Samtal på öppenvårdsapotek ska öka följsamheten till statinbehandling

Samtal på apotek ska öka följsamhet till statinbehandling

Den som påbörjar behandling med statiner mot höga blodfetter kan få speciella läkemedelssamtal med en farmaceut på apotek. Syftet är att öka följsamheten till behandlingen. Tjänsten är en del i försöken med nationella farmaceutiska tjänster som drivs av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, och Sveriges apoteksförening. (1 kommentar)

Intressant om äldreomsorgens utveckling i Sverige

Intressant om äldreomsorgens utveckling i Sverige

»Äldreomsorgen – en aktuell historia« är en intressant och rekommendabel läsning för den som vill förstå hur äldreomsorgen har hamnat i sitt nuvarande läge, skriver Tommy Cederholm om boken som beskriver äldreomsorgens utveckling under de senaste 100 åren i Sverige, från fattigvården till i dag.