Denna webbplats vänder sig till läkare

Ökande BMI hos blivande mödrar oroar Socialstyrelsen

Ökande BMI hos blivande mödrar oroande enligt Socialstyrelsen

Förstföderskorna blir allt äldre och tyngre. Ny statistik från Socialstyrelsen visar att fler blivande mödrar har högt BMI. Anna Sandström, föredragande läkare hos Socialstyrelsen, ser behov av mer preventivt arbete och kunskap hos vårdpersonalen.

Försvarsrapport: »Konsekvenserna av intrång kan bli katastrofala«

FOI: »Konsekvenserna av intrång kan bli katastrofala«

Digitalisering ger stora möjligheter till förbättringar av hälso- och sjukvården. Samtidigt kan intrång och it-haverier innebära stora problem. Det konstaterar FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut, i en ny rapport.

Sussa köper inte Konkurrensverkets upphandlingskritik

Regioner i Sussa bestrider att Cosmic-upphandling kan ha gått fel till

Tre av de nio regioner som upphandlat journalsystemet Cosmic, svarar nu på Konkurrensverkets bedömning att ett tilläggsavtal kan ha gjorts på olaglig väg.

I väntan på beslut – akuten i Varberg omodern och drabbad av mögel

I väntan på beslut – akuten i Varberg drabbades av mögel

Under drygt två decennier har frågan om hur många akutsjukhus Halland ska ha stötts och blötts av politikerna. Under tiden har bland annat akuten i Varberg blivit föråldrad.

Mottagning anmäler efter att remitterad patient begått suicid

Begick självmord efter att ha hänvisats vidare

En neuropsykiatrisk mottagning i Mellansverige lex Maria-anmäler flera brister då en patient som uppgav tecken på depression hänvisades till vårdcentral och senare begick självmord. Mottagningen har nu vidtagit ett flertal åtgärder.

Riksrevisionen sågar universitetens skydd av viktig forskning

Riksrevisionen sågar universitetens skydd av viktig forskning

Försöken att stjäla svensk forskning och innovation ökar. Nu visar en granskning från Riksrevisionen att universitet och lärosäten inte lyckas skydda viktiga forskningsdata. Myndigheten tycker att en gemensam stödfunktion för informationssäkerhet behövs.

Medicinska födelseregistret 50 år

Medicinska födelseregistret 50 år

Det svenska medicinska födelseregistret innehåller information om mer än 5 miljoner graviditeter som lett till förlossning under fem decennier och har använts som dataunderlag för mer än 1 000 vetenskapliga publikationer.

Amnesty uppmanar till skydd av dem som arbetar med abortfrågor

Amnesty uppmanar till skydd av dem som jobbar med abortfrågor

Hot och fysiska attacker mot läkare och annan vårdpersonal som arbetar med abort är inte ovanligt. Det framkommer i en ny rapport från människorättsorganisationen Amnesty. »Attityden har blivit hårdare«, säger Lena Marions, docent i obstetrik och gynekologi.

JO utreder läkarutbildning efter anmälan från underkänd student

JO utreder läkarutbildning efter anmälan från underkänd student

Göteborgs universitet utreds av Justitieombudsmannen efter att en läkarstudent anmält att han hamnat i kläm mellan det gamla och det nya läkarprogrammet. Efter att ha misslyckats på en tenta stoppas han nu från att studera vidare.

Myndighetsrapport: Så kan läkarnas arbetsmiljö bli bättre

Myndighet: Så kan läkares och annan vårdpersonals arbetsmiljö bli bättre

Vilka är de största riskerna för att drabbas av arbetsrelaterad ohälsa i sjukvården och de viktigaste faktorerna för att hålla sig frisk? Det har Myndigheten för arbetsmiljökunskap undersökt de senaste två åren. Nu kommer deras svar. 

Läkare förskrev cannabis slentrianmässigt – kan förlora leg

Läkare förskrev cannabis slentrianmässigt – kan förlora leg

Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, vill att legitimationen dras för en läkare som jobbat på Aureum Healthcare – en vårdmottagning med affärsidén att förskriva cannabispreparat till patienter med smärtproblematik. För ett år sedan gav Ivo mottagningen verksamhetsförbud.

SLF markerar på nytt mot informationsplikten i skrivelse

SLF markerar på nytt mot informationsplikten i skrivelse

Läkarförbundet försöker påverka regeringens utredning om informationsplikt för hälso- och sjukvårdspersonal. I en ny skrivelse till utredaren argumenterar de mot informationsplikten. »Vi ville skicka in synpunkter i god tid för att verkligen kunna påverka«, säger Läkarförbundets ordförande Sofia Rydgren Stale.

Antibiotika ska inte ges rutinmässigt vid inflammatorisk covid-19

Nej, antibiotika ska inte ges som rutin vid inflammatorisk covid-19

I sina uppdaterade riktlinjer avråder både WHO och National Institute for Health and Care Excel­lence (NICE) från rutinmässig användning av antibiotika till patienter med covid-19, skriver företrädare för Svenska infektionsläkarföreningens expertgrupp för behandling av covid-19 i en replik.

Hårda nedskärningar i SU:s budget

Hårda nedskärningar kvar i SU:s budget – 2 000 jobb ska bort

Beskedet om att personalstyrkan på Sahlgrenska universitetssjukhuset måste minska med 2 000 personer står fast i detaljbudgeten för 2024. Läkarföreningens Hanna Kataoka beskriver det som en »vårdslakt« och befarar att nyckelkompetens kommer att fly från sjukhuset.

Onödig och skadlig vård bör fasas ut enligt en utvärdering

Socialstyrelsen: Nu måste onödig och skadlig vård måste fasas ut

Vård som är både onödig och skadlig ges ändå – trots att det strider mot rekommendationerna i de nationella riktlinjerna. Det konstaterar Socialstyrelsen i en ny utvärdering. (1 kommentar)

Karolinska tecknar samarbetsavtal om utbyte med två sjukhus i Ukraina

Karolinska i samarbetsavtal om utbyte med två sjukhus i Ukraina

Karolinska universitetssjukhuset har tecknat avtal med två sjukhus i Ukraina. Detta för att öka utbytet länderna emellan men också för att stödja sjukvården i Ukraina.

Nytt barnmorskelett BB får ris av läkare

Barnmorskeledd förlossningsenhet blir utan läkare – får skarp kritik

Den nya barnmorskeledda förlossningsenhet som öppnar i Göteborg efter årsskiftet ska »kännas som ett spahotell, inte som en vårdinrättning«, enligt grundaren. Inga läkare kommer heller finnas på plats. »Vi anser att förlossningsverksamhet ska bedrivas på sjukhus. I riktigt kritiska fall kan varje minut vara avgörande«, säger överläkaren Susanne Ledin Eriksson. (5 kommentarer)

EMA fortsätter med att granska fetmaläkemedel och suicidtankar

EMA fortsätter sin granskning av fetmaläkemedel och suicidtankar

Just nu kan inga slutsatser dras om ett orsakssamband – men det finns fortfarande ett antal frågetecken att räta ut. Det meddelar EMA:s säkerhetskommitté som i somras inledde en granskning för att ta reda på om de omtalade viktminskningsläkemedlen Ozempic och Wegovy ökar risken för självmordstankar och självskadebeteende.