Åke Lundkvist delges misstanke om brott

Åke Lundkvist delges misstanke om brott

Åklagare har under tisdagen gett polisen direktiv om att delge Uppsalaprofessorn Åke Lundkvist misstanke om brott mot etikprövningslagen.

Vänsterpartiet anmäler Region Stockholms samarbete med Kry

Vänsterpartiet anmäler Region Stockholm till Konkurrensverket

Efter att Dagens Nyheter avslöjat att Region Stockholm i våras möjliggjorde för sjukvårdsupplysningen 1177 att utan upphandling hänvisa till Kry, väljer Vänsterpartiet att anmäla regionen till Konkurrensverket. »Det här är ett solklart fall av otillbörligt gynnande«, säger regionrådet Anna Sehlin (V).

Vem vinner: viruset eller människan?

Vem vinner: människan eller coronaviruset?

Om inte vaccinationerna hinner nyttjas nu utan coronaviruset i stället får möjlighet att hinna undkomma immunförsvaret genom en mängd slumpmässiga mutationer som påverkar spike-proteinet riskerar situationen att bli ohållbar, skriver Torgny Stigbrand.

Risken att dö i covid-19 större för utrikesfödda och utsatta grupper

Risken att dö i covid-19 större för utrikesfödda och utsatta grupper

När det gäller den ökade risken för personer från låg- eller medelinkomstländer att dö i covid-19 stämmer den inte överens med mönstren för dödlighet i allmänhet för den gruppen. Generellt har utrikesfödda lägre dödlighet än personer födda i Sverige.

»Inlåst i Taiwan var jag på världens mest coronasäkra plats«

»Inlåst i Taiwan var jag på den coronasäkraste platsen i världen«

Med förhoppning om att komma hem med erfarenheter från två års avancerade studier i kirurgi i Taiwan lämnade plastikkirurgen Andrea Donfrancesco sin tjänst vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå. Men det nya coronaviruset satte käppar i hjulet.

Umeå banade väg för läkarutbildning spridd på flera orter

Umeå universitet banade väg för regionaliserad läkarutbildning

För tio år sedan flyttade Umeå universitet ut delar av läkarutbildningen till Luleå, Östersund och Sundsvall. Syftet var att kunna utbilda fler och stärka rekryteringen i den norra sjukvårdsregionen. Förändringen har banat väg för andra läkarprogram.

Hon var pionjär när läkarutbildningen kom till Luleå

Hon var pionjär när läkarutbildningen kom till Luleå

ST-läkarna Maria Larsson och Eric Mohlin tillhör den första kullen som utbildades i Luleå, efter att läkarprogrammet i Umeå spreds till fler orter för tio år sedan. Bägge har blivit kvar i Norrbotten – men hade med stor sannolikhet hamnat där ändå.

Man anhållen för mordet på läkaren Karolin Hakim

Man anhållen för mordet på läkaren Karolin Hakim

En 22-årig man har anhållits misstänkt för att ha avlossat skotten som tog läkaren Karolin Hakims liv 2019.

Vaccination mot covid – rätt personer vid rätt tillfälle

Vaccination mot covid-19 – rätt personer vid rätt tillfälle

Vaccination ett viktigt redskap mot sars-cov-2 i den besvärliga situation vi befinner oss i. Vaccination av riskgrupper bör genomföras skyndsamt, medan omfattande vaccination av icke-riskgrupper bör göras efter tydliga bedömningar av risk–nytta i respektive åldersgrupp, skriver Magnus Rasmussen och Anders Björkman.

Högt LDL-kolesterol kopplades till ökad risk för retinopati och nefropati

Risk för retinopati och nefropati ökad vid förhöjt LDL-kolesterol

Redan vid LDL-kolesterol 2,6–3,4 mmol/l fanns en signifikant riskökning för retinopati hos unga individer med typ 1-diabetes, och vid LDL-kolesterol ≥ 3,4 mmol/l en ökad risk för nefropati. Det visar en svensk observationell kohortstudie.

Fler äldre med covid överlever IVA

Fler äldre IVA-patienter med covid överlever

Överlevnaden har ökat bland patienter som är 80+ och vårdas på intensivvårdsavdelning för covid-19. Nu klarar sig mer än varannan, att jämföra med 40 procent förra våren.

Läkarförbundet: Regioner anställer läkarstudenter som inte är behöriga

Läkarförbundet: Flera sjukhus anställer obehöriga studenter

Inspektionen för vård och omsorg ska granska Capio S:t Görans sjukhus i Stockholm och Akademiska sjukhuset i Uppsala. Detta efter att Läkarförbundet larmat om att läkarstudenter före termin nio har anställts på särskilda vikariatsförordnanden.

Läkaresällskapet: Stoppa Krys köp av Vårdtjänster

Läkaresällskapet vill att Krys köp av Vårdtjänster stoppas

Det är direkt olämpligt att en privat digifysisk vårdgivare sköter sjukvårdsrådgivningen i en region. Det anser Svenska läkaresällskapet som nu uppmanar hälso- och sjukvårdsnämnden i Stockholm att avslå Krys köp av Medhelps dotterbolag Vårdtjänster.

Antibiotika- och vårdtid minskades hos nyfödda med misstänkt sepsis

Minskad antibiotika- och vårdtid för nyfödda vid misstänkt sepsis

Nya behandlingsriktlinjer för tidigare utsättning av antibiotikabehandling vid misstänkt tidig sepsis hos nyfödda kan minska antibiotikaanvändningen, vårdtiden och sjukvårdskostnaderna. Det indikerar resultaten i en studie från Jönköping.

Grönkålsileus – vegetarianismens mörka baksida

»Han berättar om glasspinneileus, sparrisileus och en hel del andra fynd. Nej, grönkålsileus har han inte hört talas om.«

Martin Schalling lagar en frisk och nytänkande pastasås på grönkål, men tvingas åka till akuten – och det hela resulterar i en helt ny diagnos för den medicinska litteraturen. (3 kommentar)

Läkarklinik skrev falska coronaintyg – hotas med vite

Läkarklinik skrev falska coronaintyg – hotas med vite

Den privata läkarklinik i Göteborg som misstänks ha utfärdat falska coronaintyg föreläggs nu med ett vite på 750 000 kronor av Inspektionen för vård och omsorg.