Nya åtgärder för att bromsa covid-19

Nya smittskyddsåtgärder införs

Med anledning av den tilltagande smittspridningen inför regeringen återigen rekommendationer om bland annat munskydd i kollektivtrafiken och att arbetsgivare ska erbjuda hemarbete.

Utredning: Stockholm får inte driva sjukvårdsrådgivning i egen regi

Utredning: Stockholm får inte driva egen sjukvårdsrådgivning

Region Stockholm kan inte överta sjukvårdsrådgivningen via 1177 Vårdguiden i egen regi. Det har en utredning kommit fram till baserat på att regionen inte kan anses oberoende, uppger Dagens Medicin.

Blekinge i stabsläge – brist på vårdplatser

Brist på vårdplatser och personal – Blekinge upp i stabsläge

Hälso- och sjukvården i Region Blekinge höjer beredskapen till stabsläge och planerade operationer skjuts upp. Det blir följden av regionens bemannings- och vårdplatsbrist.

Fortsatt kritik: 1177 bokar in patienter på »fel« vårdcentraler

Fortsatt kritik: 1177 bokar in patienter på »fel« vårdcentraler

Av de vårdcentralsbesök som 1177 Vårdguiden bokat i Stockholm, har tre fjärdedelar gjorts på andra vårdcentraler än där patienten är listad. Det visar en enkätundersökning bland hälften av verksamhetscheferna. »En patientsäkerhetsrisk«, säger läkaren Peter Johansson som skickat ut enkäten.

Tummen upp för tocilizumab vid svår covid-19

Grönt ljus för tocilizumab vid svår covid-19

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA rekommenderar att IL-6-hämmaren Roactemra (tocilizumab) godkänns även för behandling hos vuxna med svår covid-19. Läkemedlet är sedan tidigare godkänt för behandling vid bland annat reumatoid artrit.

Domstol ger läkare rätt om arbetsskada

Domstol ger läkare rätt om arbetsskada

Den astmasjukdom som en läkare utvecklade under sitt arbete på en ortopedklinik är en arbetsskada. Det slår förvaltningsrätten fast i en dom. Nu ska Försäkringskassan på nytt utreda om läkaren har rätt till livränta.

Karolinska utökar antalet förlossningar

Karolinska utökar antalet förlossningar

Karolinska universitetssjukhuset i Solna ska emot ytterligare 500 födande kvinnor utöver det nuvarande uppdraget. Totalt beräknas 3 700 kvinnor förlösas vid sjukhuset under nästa år.

WHO avråder från behandling med konvalescentplasma

WHO avråder från behandling med blodplasma vid covid-19

Världshälsoorganisationen WHO avråder från att behandla covidpatienter med donerad plasma från tillfrisknade patienter utanför randomiserade studier. Den evidens som finns i dag tyder på att behandling varken förbättrar överlevnad eller minskar behovet av respiratorvård.

Många kvinnor med förhöjd risk för bröstcancer missas

Många kvinnor med förhöjd risk för bröstcancer missas i dag

Samhället har mycket att vinna på att fånga upp kvinnor med förhöjd risk för bröstcancer, både i form av minskade vårdkostnader och minskat personligt lidande. Detta kan uppnås genom att göra genetisk testning tillgänglig för fler kvinnor, skriver Anna Hellquist och Eva Rudd.

Kritiserad regiondirektör får gå med omedelbar verkan

Kritiserad regiondirektör får gå

Jämtland Härjedalens regiondirektör Hans Svensson, som bland annat kritiserats av Jämtlands läns läkarförening, får nu lämna sitt uppdrag med omedelbar verkan. Nödvändigt, menar läkarföreningens ordförande Annika Östling.

Umeåstudent kräver en bättre plan för den kliniska utbildningen

Umeåstudent efterlyser en bättre plan för den kliniska utbildningen

Hela Amanda Sarics kliniska utbildning har präglats av pandemin – med många inställda moment och missade erfarenheter. Nu efterlyser hon en plan för att säkra att läkarstudenterna i Umeå får den praktiska träning som de behöver.

Minskning av skador inom psykiatrin

Minskning av skador inom psykiatrin

Andelen skador och vårdskador i den allmänna vuxenpsykiatrin minskade 2020 jämfört med de tidigare mätningarna 2019 och 2017. Det visar en rapport från Sveriges Kommuner och regioner.

Kommuner skeptiska till egna läkare: »Vill inte bli stående med ansvaret«

Kommuner skeptiska till egna läkare – oro för rekryteringen

Coronakommissionen föreslog i sin första delrapport att kommuner bör få möjlighet att anställa egna läkare – men kommunerna är splittrade i frågan, enligt en undersökning. (1 kommentar)

Kvinnliga regiondirektörer tjänar mer än männen

Kvinnor i topp när lönerna för landets regiondirektörer jämförs

De tre regiondirektörer som tjänar mest tjänar mer än statsministern. Och två av dem är kvinnor. Det visar en stor kartläggning som Dagens Samhälle har gjort.

Tänkargrupp ska ta fram konkret plan för fast läkare

Tänkargrupp ska ta fram plan för fast läkare med begränsad lista

14 distriktsläkare ska på uppdrag av Svensk förening för allmänmedicin och Distriktsläkarföreningen tänka ut en strategi och tidplan för ett system med fast läkare och begränsade patientlistor. »Vi tänker att det är nu det ska ske«, säger distriktsläkaren Åke Åkesson som leder gruppens arbete. (3 kommentarer)

Läkare behöver öka sina kunskaper om antibiotika

Läkare behöver öka sina kunskaper om antibiotika

Den globala kampanjen World Antimicrobial Awareness Week anordnas årligen i november för att öka medvetenheten kring resistensutveckling och uppmuntra till ändrade beteenden. Utöver att endast förskriva antibiotika när det krävs, och anmäla antibiotikaresistens till smittskyddsläkare, har vi som vårdgivare en pedagogisk roll att spela, skriver Rebecka Kaplan Sturk.

Västra Götalandsregionen ställer in alla julfester för personalen

Västra Götalandsregionen ställer in alla julfester för personalen

Västra Götalandsregionen ställer in alla sina julfester från och med fredagen på grund av den ökade smittspridningen. »Vi hade önskat att vi inte hamnat i det här läget«, säger regiondirektör Ann-Sofi Lodin.

Vårdkedja för kritisk covid-19 – i ett flöde

Så organiserades vårdkedjan för kritisk covid-19 – i ett enda flöde

Sahlgrenska universitetssjukhusets vårdkedja fungerade effektivt i en komplex sjukhusmiljö.