Sörmlands läkarförening vill aktivera krislägesavtalet

Sörmlands läkarförening vill att regionen aktiverar krislägesavtal

I Sörmland är sjukvården hårt pressad. Under tisdagen erbjöd sig Region Stockholm att ta emot sörmländska coronapatienter för att avlasta sjukhusen i Nyköping och Eskilstuna. Sörmlands läkarförening anser att krislägesavtalet ska aktiveras omedelbart.

Regeringen lättar på regler om skyddsutrustning

Regeringen lättar på regler om skyddsutrustning i sjukvården

För att få ut mer skyddsutrustning till vården lättar regeringen nu på kravet om att all utrustning ska vara CE-märkt. Arbetsmiljöverket kommer även att kunna godkänna annan utrustning om den ger tillräckligt skydd.

Sjukskrivning är en del av medicinsk vård och behandling

Sjukskrivning är en del av en medicinsk behandling

Beslut om sjukskrivning är en del av vård och behandling. De första månadernas sjukskrivning ska därför inte kunna ifrågasättas av Försäkringskassan. Företagshälsovården bör återupprättas och tillgången till arbetsmiljökompetens för yrkesinriktad rehabilitering bör utvecklas, skriver Margaretha Lööf-Johanson.

Personal utan fullt försäkringsskydd

Vårdpersonal utan fullt försäkringsskydd

Vårdpersonal som blir sjuka i covid-19 kan inte bli ersatta för arbetsskada. Sjukdomen har ännu inte införts i den förordning som bestämmer vilka smittor som omfattas av arbetsskadeförsäkringen.

Viktigt med verktyg mot moralisk stress under och efter covid-19

Viktigt med verktyg mot moralisk stress under och efter covid-19

Svåra medicinska beslut och prioriteringar riskerar att ge hög grad av moralisk stress hos vårdpersonalen. För att stärka ett hållbart arbetsliv i en hållbar sjukvård krävs väl utarbetade organisatoriska rutiner och individorienterade insatser, anser Walter Osika och medförfattare.

»En tid som kräver att vi alla gör vårt yttersta«

Läkare ställer om: »En tid som kräver att vi gör vårt yttersta«

Den svenska sjukvården rustar för att klara corona­pandemin. Vi har pratat med tre läkare som berättar om rekordsnabba ombyggnader, nya arbetsrutiner och hur det är att jobba med vetskapen att de själva kan bli svårt sjuka.

Trousseaus syndrom – en kombination av cancer och hyperkoagulabilitet

Trousseaus syndrom – en kombination av cancer och hyperkoagulabilitet

Trousseaus syndrom är en kombination av cancer och hyperkoagulabilitet och anses vara en kronisk disseminerad intravasal koagulation, som leder till venös tromboembolism och artärtrombos. Syndromet uppträder oftast hos patienter med lung-, pankreas-, bröst- och koloncancer, oftast mucinproducerande.

Covid-19 slår mot utsatta stadsdelar

Utsatta stadsdelar drabbas hårt

Stadsdelarna Spånga-Tensta och Rinkeby-Kista i Stockholms stad är hårt drabbade av covid-19. Det framgår av statistik från Region Stockholm.

Lika bra med öppen teknik vid brustet bukaortaaneurysm

Lika bra överlevnad med öppen teknik vid brustet bukaortaaneurysm

I ett landsövergripande svenskt registermaterial av alla patienter som opererats under 2013–2015 för brustet bukaortaaneurysm kunde ingen överlevnadsfördel påvisas för endovaskulär jämfört med öppen teknik.

ACG-systemet: Ersättningsmodeller kan förbättras

Ersättningsmodeller för vårdcentraler kan förbättras

Trots att det saknas vetenskapliga studier av hur ACG-systemet fungerar som ersättningssystem för vårdcentraler används det i 14 av 21 regioner. En granskning av över 4 500 journalanteckningar påvisade ett mycket stort antal icke relevanta diagnosregistreringar.

Läkarstudenter drabbas hårt vid brist på VFU-platser

Läkarstudenter drabbas hårt vid brist på VFU-platser

Läkarstudenter måste få förutsättningar att genomföra terminens kurser, skriver Liberala studenter riks och Skåne. I pandemins spår har lärosäten fått svårt att erbjuda VFU-platser, och vissa regioner har planer på att temporärt stänga ner VFU. 

Just nu »gott om vårdplatser« i Region Stockholm

Gott om vårdplatser i Stockholm

En femtedel av landets vårdplatser för kritiskt sjuka patienter är just nu lediga. Omställningen har ökat antalet vårdplatser för kritiskt sjuka med 80 procent i landet. Det meddelade Socialstyrelsen vid dagens presskonferens.

Arbetsmiljöverket föreslår snabbspår för skyddsutrustning

Arbetsmiljöverket föreslår snabbspår för skyddsutrustning

För att snabbt få fram mer skyddsutrustning föreslår Arbetsmiljöverket ett snabbspår för godkännande av sådan utrustning. Det gäller både importerade produkter och nytillverkad skyddsutrustning som saknar CE-märkning.(1 kommentar)

Vårdpersonal måste få tid till sömn och återhämtning

Personalen måste få tid till sömn

Tid för sömn och återhämtning är av avgörande betydelse för att vårdpersonal som riskerar att smittas av olika patogener i arbetet ska kunna bygga upp ett fullgott immunförsvar, skriver Jonathan Cedernaes.

Många husläkare bland de döda i Italien

Många husläkare bland de döda

Tre av fyra italienska läkare som dött med covid-19 var husläkare. Närmare hälften var män över 70. »Men de flesta hade klarat sig om de haft rätt skyddsutrustning«, säger Giovanni Leoni vid italienska läkarorganisationen FNOMCeO.

Minst ett 70-tal möjliga vacciner mot sars-cov-2 är nu på gång

Minst ett 70-tal möjliga vacciner mot sars-cov-2 är nu på gång

Nio veckor efter publiceringen av gensekvensen hos sars-cov-2 påbörjades klinisk prövning för det första vaccinet, en utvecklingstakt som helt saknar motstycke. Nu är minst ett 70-tal vacciner under utveckling. Det handlar om subenhetsvacciner, inaktiverade och attenuerade vacciner, virusvektorer samt DNA- och mRNA-vacciner. Här ges en översikt.(6 kommentar)

SKR: Staten ska inte omfördela läkemedel

SKR säger nej till ny lag om att omfördela läkemedel

Regeringen går vidare med förslaget som ska ge den makt att vidta snabbare åtgärder mot coronaviruset. När det gäller omfördelning av läkemedel tycker Sveriges Kommuner och regioner att dagens lagstiftning räcker.

Vårdanalys: Se över situationen för läkarna i primärvården

Vårdanalys: Se över arbetet för stressade läkare i primärvården

Svensk primärvård präglas av multiprofessionellt arbete, särskilt i glesbygdskommuner. Men stressen är stor. Det visar en ny rapport från Vårdanalys, som rekommenderar regionerna att se över läkarnas situation.(1 kommentar)

»Plötsligt vänder sig B mot doktorn och tar ett grabbatag i skrevet på honom«

»Plötsligt vänder sig B mot doktorn och tar ett rejält grabbatag i skrevet på honom och nyper till ordentligt«

Nödvändigheten av att se varje patient som en individ med individuella krav på bemötande vid patientmötet illustreras av Hans Olssons krönika, som visar vad som kan inträffa om man tummar på hänsynstagandet. (2 kommentar)