Denna webbplats vänder sig till läkare
Sahlgrenska: Svårt att betala löner

Sahlgrenskas ekonomi: Risk att pengarna inte räcker till löner

I våras hade Sahlgrenska universitetssjukhuset ekonomin i balans. Senaste rapporten pekar mot ett rekordutskott på 1,2 miljarder kronor i år. Görs inget, räcker pengarna inte till att betala personalens löner, enligt Cecilia Dalman Eek (S), ordförande för Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Så övar sjukvården i Region Stockholm för masskadehändelser

Så övar sjukvården i Stockholm för masskadehändelser

Vården i Stockholm är på tårna för trauman av olika slag. Terrorhotnivån höjdes i augusti och det dödliga gängvåldet har eskalerat i september. Sjukvården övar regelbundet inför så kallade masskadehändelser på olika sätt. »Vi planerar för masskadehändelser ­– själva konsekvensen är det viktiga«, säger Jessica Vinberg, enhetschef för katastrofmedicinsk beredskap i Region Stockholm.

Urologen som fick ledigt för att tävla i tv-program om bakning

Urologen som fick ledigt för att tävla i tv-program om bakning

Jonatan Tollow är en av deltagarna i tv-programmet »Hela Sverige bakar«. Där fick han uppleva en annan typ av stress än den han är van vid från jobbet som urolog vid Sundsvalls sjukhus.

Region Kronoberg anmäler sig till Imy

Kronoberg anmäler brist i hantering av personuppgifter via e-postutskick

Region Kronoberg anmäler en händelse till Integritetsskyddsmyndigheten, Imy, i vilken vårdpersonal har skickat ut kallelser och information till patienter via osäker e-postkommunikation. Regionen menar att det inträffade har lett till risker för att personuppgifter röjts.

Nya reglerna för dygnsvila kan sinka öppningen av Lyckseles förlossning

Nya reglerna för dygnsvila kan sinka öppningen av BB i Lycksele

Under hösten väntas besked om vilket bolag som ska driva förlossningen och BB i Lycksele i privat regi, efter att portarna slagits igen på grund av personalbrist. Men EU:s hårdare krav på dygnsvila kan sinka processen. »Reglerna påverkar rekryteringsmöjligheterna negativt«, säger biträdande verksamhetschef Ellinor Berglund.

SPLF och DLF vill att fler startar eget: »Primärvården går på knäna«

SPLF och DLF vill att fler startar eget – behövs ett helt nytt grepp

Svenska privatläkarföreningen (SPLF) och Svenska distriktsläkarföreningen (DLF) höll i en endagskurs om vad man som allmänläkare bör tänka på om man vill starta eget. Kursen var helt ny i sitt slag – och behövs, betonar en av föreläsarna. »Primärvården behöver ett helt nytt grepp«, säger Fredrik Landström, ledamot i SPLF och allmänläkare.

Region Kronoberg växlar upp för att bli av med hyrberoende

Region Kronoberg växlar upp för att bli oberoende av inhyrd vårdpersonal

Region Kronoberg följer flera andra regioners exempel och lägger i en högre växel för att bli oberoende av hyrpersonal.

Mått på ventilatorisk effektivitet förbättrade riskstratifiering

Mått på ventilatorisk effektivitet förbättrade riskstratifiering

Mått på ventilatorisk effektivitet kan förbättra riskstratifieringen av patienter med måttlig risk för komplikationer i samband med lobektomi på grund av cancer.

Nya regler för dygnsvila slår mot Västerbottens primärvårdsjour

Nya regler för dygnsvila slår mot Västerbottens primärvårdsjour

Nu syns allt fler konsekvenser av kraven på dygnsvila. I Umeå minskar primärvårdsjouren i Umeå sina öppettider till följd personalbrist i kombination med de nya reglerna. DLF Västerbotten tycker i stort neddragningen är bra – men är orolig för hur det ska gå på helgerna.

En möjlig framtida vardag – år 2043

Möjlig framtida vardag år 2043

Hur kommer framtidens sjukvård att se ut? Det är en fråga som är lika relevant som den är omöjlig att besvara. Här gör i alla fall Jonathan Ilicki ett försök att sia om hur sjukvården kommer att se ut framöver.

Akademiska spår rekordunderskott

Akademiska spår rekordunderskott

Kostnaderna skenar för Akademiska sjukhuset i Uppsala. Prognosen för 2023 visar på ett rekordstort underskott på en miljard kronor, rapporterar Upsala Nya Tidning.

Stopp för hyrpersonal i Halland – på sjukhus och regionägda vårdcentraler

Stopp för hyrpersonal i Halland

Region Halland stoppar hyrpersonal för att sänka kostnaderna för hälso- och sjukvården. På regionens tre sjukhus har stopp för hyrsjuksköterskor lett till att 26 vårdplatser inte kan nyttjas för tillfället. Och i primärvården har regionen infört ett stopp för hyrläkare från den 1 februari.

Läkare förmedlade kapslar för dödshjälp – kan bli av med leg

Läkare förmedlade läkemedel för dödshjälp – riskerar legitimationen

En pensionerad läkare i södra Sverige riskerar att få sin legitimation indragen efter att ha förskrivit dödliga doser läkemedel till sig själv och förmedlat dessa vidare till andra.

»Delseger« för läkare kritiska till Min vård Gävleborg

»Delseger« för läkare kritiska till systemet Min vård Gävleborg

Den digitala vårdtjänsten Min vård Gävleborg har fått stark kritik från läkare på flera punkter. Nu har regionen fattat beslutet att försöka ta bort eskaleringsfunktionen, samtidigt som andra förändringar diskuteras. »Delseger«, säger läkaren Mattias Perzon. (1 kommentar)

Funktionsrätt Sverige får bidrag för ökad patientdelaktighet

Funktionsrätt Sverige får ekonomiskt stöd för förbättrad patientdelaktighet

Funktionsrätt Sverige får närmare två miljoner kronor i statsbidrag för att utveckla arbetet med patientdelaktighet på kommunal, regional och nationell nivå.

Blekinges regiondirektör slutar

Blekinges regiondirektör slutar

Region Blekinges regiondirektör Peter Lilja lämnar sin tjänst efter 13 år. Han är den som haft posten näst längst av de 21 svenska regiondirektörerna.

Region Sörmland varslar 700 anställda och inför anställningsstopp

Sörmland varslar 700 anställda och inför anställningsstopp

Sveriges regioner är under stor ekonomisk press. Region Sörmland anmäler nu ett varsel på 700 medarbetare och inför även ett anställningsstopp från den 1 oktober, enligt ett pressmeddelande. Sörmlands läkarförening riktar kritik mot arbetsgivaren.

Sofia Wallström ska utreda nationella läkemedelslistan

Sofia Wallström ska utreda nationella läkemedelslistan

Inspektionen för vård och omsorgs generaldirektör Sofia Wallström blir särskild utredare med uppgift att utveckla den nationella läkemedelslistan. Målet är att skapa ett mer ändamålsenligt register och att höja patientsäkerheten.