Denna webbplats vänder sig till läkare
Skadeanmälningarna till Löf ökar

Skadeanmälningar till Löf ökar

Fler skadeanmälningar men framsteg i vårdgivarnas arbete med patientsäkerhet. Så summerar Löf utvecklingen under 2022 med en ökning med nio procent av skadeanmälningar till försäkringsbolaget.

Gotland satsar mot hyrberoendet

Gotland satsar mot hyrberoendet

Gotland är numera den region med det största beroendet av hyrpersonal i vården. Nu sätts åtgärder in – samtidigt som Region Gotland ser en ljusning mot något mindre av »säljarnas marknad«.

NU-sjukvården fortsätter driva närsjukhus under 2024

Närsjukhus fortsatt NU-drivna

Närsjukhusen med specialistmottagningar i Bäckefors/Dalsland, Strömstad och Lysekil kommer att drivas vidare av Västra Götalandsregionen även under 2024.

Läkare åtalas för sexuellt övergrepp

Läkare åtalas för sexuellt övergrepp

En läkare i Mellansverige åtalas för sexuellt övergrepp. Mannen nekar till brott.

Snortransplantation kan lindra kronisk sinuit enligt svenska forskare

Snortransplantation kan lindra kronisk sinuit enligt forskare

Svenska forskare tycker sig ha funnit visst stöd för att »snortransplantation« kan ha effekt vid kronisk sinuit. I en pilotstudie, utan kontrollgrupp, tyckte 16 av 22 patienter att de blev bättre efter att ha sköljt näsan med en snorlösning från en donator. Forskarna avråder dock patienter från att försöka sig på detta på egen hand.

Tekniken får inte stå i vägen för läkekonsten

Tekniken får inte stå i vägen för läkekonsten

»Det finns en annan linje i medicinhistorien som kan kallas för läkekonsten. Den är svårare att beskriva, men inbegriper ett solidariskt förhållningssätt, en intuition baserad på erfarenhet och en ödmjukhet inför de egna begränsningarna« skriver Vincent Flink Amble-Naess.

Rh-immunisering: Hotet mot nyfödda barns hälsa och liv som övervunnits

Rh-immunisering: Hotet mot nyfödda barns hälsa och liv som övervunnits

Kliniska manifestationer av hemolytisk sjukdom hos foster och nyfödda, erythroblastosis fetalis, beskrevs för 90 år sedan. Behandling och prevention av Rh-immunisering har resulterat i en betydande minskning av allvarliga perinatala komplikationer och kan beskrivas som en framgångssaga. Eric Ronge och Göran Wettrell ger här en historisk berättelse med personliga erfarenheter.

Hon är både läkare och operasångerska

»Målet är att koppla ihop röst och medicin«

Louise Geller är operasopran, skådespelerska och ST-läkare i ÖNH-medicin. Hon har rötterna i Bath i sydvästra England, men rotade sig i augusti 2020 på landet utanför Pålsboda i Hallsbergs kommun. Sin läkar­gärning har hon på Universitetssjukhuset Örebro, och i den här säsongens »Talang« i TV4 gav hon ett smakprov från sin show »The comedy of operas«. Fyra »ja« från juryn räckte dock inte till semifinal.

Sjukdom vanligare än dödsolyckor som dödsorsak på arbetsplatser

Sjukdom vanligare än olyckor som dödsorsak på arbetsplatser

Sjukdom eller skador till följd av dålig arbetsmiljö kan orsaka omkring 3 000 dödsfall varje år. Den bedömningen gör Arbetsmiljöverket efter en genomgång av kunskapsläget.

Välj rätt antiepileptikum efter erythema multiforme major

Välj rätt antiepileptikum efter erythema multiforme major

Icke-aromatiska antiepileptika kan ges vid tidigare erythema multiforme major, Stevens–Johnsons syndrom eller toxisk epidermal nekrolys associerade med karbamazepin.

Pandemin satte fokus på skillnader i hälsa

Pandemin satte fokus på skillnader i stockholmarnas hälsa

Stockholmarna upplever en allt bättre hälsa och har stöd av utvecklingen med ökad livslängd och färre som avlider i hjärtinfarkt, stroke och cancer. Men ojämlikheten består med skillnader mellan olika befolkningsgrupper, visar Region Stockholms folkhälsorapport.

Regeringen vill förenkla för kameraövervakning

Vill förenkla kameraövervakning – regeringen tillsätter utredning

Regioner och kommuner ska inte behöva tillstånd för att sätta upp övervakningskameror, föreslår regeringen. »Det här ska få riktig effekt ute i verkligheten«, säger justitieminister Gunnar Strömmer (M).

Kvinnor lider oftare av allvarlig tinnitus än män

Kvinnor lider oftare av allvarlig tinnitus än vad män gör

Slutsatserna från det svenska tinnitusprojektet Tiger är tydliga: kvinnor med svår tinnitus lider mer än män, och det kan finnas en underliggande genetisk mekanism bakom svår tinnitus. Det är nu avgörande att betrakta svår konstant tinnitus som en sjukdom och inte som ett symtom samt att betona behovet av bättre behandlingar, skriver Christopher R Cederroth och Niklas Edvall.

»Den är inte en databas med fakta – utan enbart en statistisk modell«

»Inte en databas med fakta – utan enbart en statistisk modell«

Peter Parnes, professor i distribuerade datorsystem, ser Chat GPT som ett värdefullt hjälpmedel för forskare, men höjer ett varningens finger. »Ett kraftfullt verktyg som bör användas med försiktighet.« (1 kommentar)

Åklagaren överklagar inte skakvåldsdom: »Läkarna är oeniga«

Åklagaren överklagar inte friande dom om skakvåld: »Läkarna oeniga«

Åklagaren i ett uppmärksammat fall gällande skakvåld har valt att inte överklaga den friande domen mot barnets pappa. Anledningen är den medicinska oenighet som råder inom läkarkåren.

»Risken är att man är naiv och bara hoppar på teknologin«

»Risken är att man är naiv och bara hoppar på teknologin«

Li Felländer-Tsai, professor och föreståndare för Centrum för avancerad medicinsk simulering och träning på Karolinska universitetssjukhuset, varnar forskare för att dras med i hajpen kring Chat GPT. »Det är lätt att bli förförd, men det finns stora risker«, säger hon.  (1 kommentar)