Unika hälsodata genererar flera värdefulla forskningsresultat

Unika hälsodata genererar flera värdefulla forskningsresultat

Sedan 1988 finns hälsoprofilbedömningar genomförda på den arbetsföra befolkningen i Sverige registrerade i en databas. 30 år av data visar unika forskningsresultat.

Inte lägre mortalitet med restriktiv vätskebehandling vid septisk chock

Inte lägre mortalitet med restriktiv vätskebehandling vid septisk chock

Restriktiv vätskebehandling ledde inte till lägre 90-dagarsmortalitet hos vuxna intensivvårdspatienter i septisk chock jämfört med standardbehandling.

Sjukvårdspartier vill krympa byråkratin inom regionerna

Sjukvårdspartier vill krympa regionernas byråkrati

Fem av de åtta regionala partier som sitter i landets regionfullmäktige vill minska på administrationen för att klara av finansieringen av vården framöver. Det framgår av en enkät från Sveriges Radios Ekot till partiernas toppkandidater, varav sju representerar sjukvårdspartier.  

Ivo:s nya föreskrifter underlättar inte tillsynen, enligt chefsöverläkare

Chefsöverläkare: Nya föreskrifter underlättar inte Ivo:s tillsyn

Chefsöverläkare Carina Occasus ställer sig kritisk till remissförfarandet och kommunikationen kring Ivo:s nya föreskrifter inom psykiatrin. Blanketterna kommer att bli fler, men vi tror inte att det kommer att förbättra rättssäkerheten, säger hon.

Ahmad Mohammad Ismail fick tre familjer i Örebro

Ahmad Mohammad Ismail fick tre familjer i Örebro

Ahmad Mohammad Ismail ingick i den fjärde kullen läkarstudenter vid Örebro universitet efter att utbildningen startade 2011 och tog examen i januari 2018. Nu är han först med att ta både läkarexamen och doktorsexamen vid universitetet.

Hanknål i nacken på de malariasjuka

Hanknål i nacken på malariasjuka

Malaria var vanligt i Europa och även i Sverige under 1700-talet. Den då verksamme läkaren och kirurgen Olof af Acrel var bekymrad över patienterna som drabbades av blindhet i samband med malaria, och prövade en metod som användes vid psykiska sjukdomar.

Primärvårdsrandning för ST-läkare i Borås river murar

Primärvårdsrandningen för ST-läkarna i Borås river ner murar

När Västra Götalands­regionen ville införa obliga­torisk sidotjänstgöring i primärvården för ST-läkare blev det nationellt ramaskri och regionen tvingades backa. På en vårdcentral i Borås har blivande psykiatrer däremot randat sig länge – och båda sidor ser fördelar med utbildningssamarbetet.

Akademiska sjukhuset pekar på absurd konsekvens av Ivo:s krav  

Akademiska sjukhuset pekar på absurd konsekvens av Ivo:s krav  

Region Uppsala fortsätter att hävda att Ivo:s krav om fler vårdplatser på Akademiska sjukhuset är omöjliga att uppfylla. Formellt skulle man dock kunna möta kraven genom att skära ned på barnsjukhuset, intensiven och psykiatrin och på så sätt slippa att betala ett vite om 20 miljoner, skriver regionen i ett yttrande. (1 kommentar)

Barn med diabetes typ 1 löper högre risk för psykisk ohälsa

Barn med diabetes typ 1 löper högre risk för psykisk ohälsa

Barn med diabetes typ 1 och medlemmar i deras familj löper en högre risk för att drabbas av depression och ångest, visar en ny studie från Karolinska institutet. Risken minskar för halvsyskon och kusiner, vilket kan tyda på att gener är en bidragande faktor, menar forskarna. Men sambandsförhållandet är fortsättningsvis oklart.

Nu ska fler danskar erbjudas vaccination gentemot apkoppor

Nu ska fler danskar erbjudas vaccination mot apkoppor

Danmark ändrar sin strategi för vaccination mot apkoppor. Nu ska män som har sex med män, och flera olika partners, erbjudas vaccination.

»Utan att jag märkt det har åren gått, jag är mest erfaren och beslutet är nu mitt«

»Utan att jag märkt det har åren gått, jag är mest erfaren och beslutet är nu mitt«

»Jag får ibland frågan om hur det känns att besluta om liv eller död, men frågan är felställd – för det gör jag aldrig. Vad jag ibland får besluta om är olika alternativ i en given situation, som kan vara livsavgörande«, skriver Jakob Ratz Endler i sin krönika.

»Hon var en eldsjäl med en mission«

Om Ing-Marie Wieselgren: Hon var en eldsjäl med en mission

Ing-Marie Wieselgren var lika mycket eldsjäl som byråkrat. Så kan minnena av henne sammanfattas. »Vi måste jobba vidare i hennes anda«, säger nu SKR:s vd Staffan Isling, som i höst därför bjuder in till ett stort evenemang.

S i Stockholm: Fast läkare i primärvård behövs för invånarna

S i Stockholm: Stockholmarna behöver få en fast läkare

Region Stockholm är landets rikaste region och måste därför vara ledande i omställningen mot en god och nära vård. Primärvårdens andel av sjukvårdsbudgeten måste öka. För det krävs ett maktskifte i Region Stockholm, skriver Aida Hadzialic (S) och Talla Alkurdi (S), båda regionråd i Region Stockholm.

Större krav på chefsöverläkare att rapportera om tvångsåtgärder

Högre krav på chefsöverläkarna att rapportera om tvångsåtgärder

Enligt nya föreskrifter från Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, ska chefsöverläkare lämna uppgifter om patienter som är fastspända var fjärde timme. För barn under 18 år ska det ske varje timme. De nya föreskrifterna träder i kraft den 1 september.

Kritik mot Buschs uttalande om hotade förlossningskliniker

Kritik mot Buschs uttalande om hotade förlossningskliniker

Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch har felaktigt pekat ut förlossningsklinikerna i Skellefteå och Lycksele som nedläggningshotade. Det menar flera regionpolitiker i Västerbotten, varav två partikamrater till KD:s partiledare.