Risken för långvarig sjukfrånvaro bland kvinnliga läkare har ökat

Risken för lång sjukfrånvaro bland kvinnliga läkare har ökat

Lägst risk för långvarig sjukfrånvaro inom hälso- och sjukvården har manliga läkare. Högst risk har kvinnliga undersköterskor, enligt en ny rapport från AFA Försäkring.

Folkhälsomyndigheten: Låt kommuner anställa egna läkare

Folkhälsomyndigheten: Låt kommuner anställa egna läkare

Folkhälsomyndigheten vill att regeringen ser över lagen för att göra det möjligt för kommunerna att anställa läkare. Man vill även att äldreboenden ska få rätt att isolera äldre med covid-19.

Läkare på vårdcentral i två helt skilda världar

»Patientcentrering har fått en delvis annan innebörd på mitt nuvarande jobb«

Att byta arbetsplats från en vårdcentral i en av huvudstadens mest välmående stadsdelar till en vårdcentral i den socioekonomiskt utsatta förorten är en resa väl värd sitt pris i fråga om arbetslivserfarenhet, anser Magnus Isacson i sin krönika.

Läkaresällskapet kritiserar marknadsföring av omotiverade undersökningar

SLS kritiserar marknadsföringen av omotiverade undersökningar

Läkare har ett professionellt ansvar och bör inte involvera sig i »geschäftet« med att sälja diagnostik utan medicinsk indikation till oroliga människor. Det skriver företrädare för Svenska läkaresällskapet på DN Debatt.

37 barnläkare protesterar mot neddragningar i Trollhättan

37 barnläkare protesterar mot neddragningarna i Trollhättan

För några dagar sedan avgick verksamhetschefen på barn- och ungdomsmedicin vid Norra Älvsborgs länssjukhus i Trollhättan. Nu uttrycker 37 andra barnläkare sitt stöd och kritiserar de planerade neddragningarna i ett brev till ledningen.

Antibiotika är effektivt mot ryggvärk vid Modic-förändringar typ 1

Antibiotika är effektivt mot ryggvärk vid Modic-förändringar typ 1

Ingen behandlingsmodalitet kan tillämpas framgångsrikt hos alla ryggpatienter, men med ett noggrant diagnostiskt urval finns evidens för att antibiotika kan vara relevant hos patienter med Modic-förändringar typ 1, skriver Claus Manniche och Hanne B Albert i en kommentar till en översktsartikel i LT av Peter Frizell och medförfattare.

Replik: Allvarligt att förespråka antibiotika vid ryggvärk

Replik: Allvarligt att förespråka antibiotika vid ryggvärk

Bakteriell multiresistens är ett hot mot hela sjukvården. Då är det allvarligt att förespråka antibiotikabehandling för en vanlig ryggåkomma utan robust vetenskaplig evidens, skriver Peter Fritzelll och medförfattare i denna replik till en kommentar i LT av Claus Manniche och Hanne B Albert.

Nässprej mot depression en nyhet när nationella riktlinjer uppdateras

Nässprej mot depression nyhet i uppdaterade nationella riktlinjer

Behandling med nässprejen Spravato (esketamin) rekommenderas – men bara i undantagsfall – hos vuxna med medelsvår till svår depression. Det är en av nyheterna när Socialstyrelsen uppdaterar sina nationella riktlinjer för vård vid ångest och depression.

Artificiell intelligens granskningshjälp vid screening av bröstcancer

Artificiell intelligens som hjälp vid screening av bröstcancer

I två svenska studier har man undersökt om artificiell intelligens skulle kunna underlätta granskningen av mammografiundersökningar. Resultaten visar bland annat att fler cancerfall upptäcktes om den förstagranskande radiologen kombinerades med det bästa AI-systemet.

Färre har sjukhusvårdats för stroke och hjärtinfarkt under pandemin

Färre har sjukhusvårdats för stroke och hjärtinfarkt i år

Antalet rapporterade fall av stroke och hjärtinfarkt som vårdats på sjukhus har minskat under 2020 jämfört med året innan. Men behandlingen på sjukhus har inte blivit sämre under pandemin. Det framgår av en ny rapport från Socialstyrelsen.

Pandemin drabbar även ST – var femte ST-läkare försenas

Pandemin drabbar även ST – var femte läkares utbildning försenas

Pandemin gör att utbildningen för en femtedel av landets ST-läkare försenas, vilket förvärrar specialistläkarbristen. Nu måste utbildningsaktiviteterna komma igång. Det skriver Sofia Rydgren Stale, ordförande i Läkarförbundets utbildnings- och forskningsråd, i en debattartikel i Dagens Samhälle.

Ivos tillsyn ska öka vad gäller risker med bristande tillgänglighet

Ivos ska öka sin tillsyn av risker med bristande tillgänglighet

Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, ska på regeringens uppdrag ta fram förslag på hur myndighetens tillsyn kan utvecklas när det gäller patientsäkerhetsrisker på grund av bristande tillgänglighet.

Skånskt förslag om begränsad listning ej aktuellt i Stockholm

Skånskt förslag om begränsad listning inte aktuellt i Stockholm

Ett förslag om att begränsa listningen till vårdcentral till enbart 1177.se och klassiska blanketter, som drevs igenom med brett politiskt stöd i Skåne, är inte aktuellt i Stockholm. Socialdemokraterna och Distriktsläkarföreningen är för, men sjukvårdsregionrådet säger nej.

Kirurgchef som slutar beskriver en förtroendekris

Kirurgchef i Östersund: Jag ser en förtroendekris på sjukhuset

Läget på Östersunds sjukhus är infekterat. Det senaste året har präglats av protester, sjuksköterskeflykt och hårda besparingar. Dessutom har flera toppchefer slutat. En av dem är kirurgen Anna Warg, omtyckt områdeschef på kirurgkliniken.

Tikagrelor jämfört med klopidogrel hos äldre patienter med hjärtinfarkt

Tikagrelor eller klopidogrel hos äldre patienter med hjärtinfarkt

Äldre människor kan behöva en mer individualiserad behandling vid hjärtinfarkt då behandlingseffekten av olika läkemedel kan skilja sig. Det visar en svensk studie som nyligen publicerades i Circulation.

Ålderistisk syn på godartad prostataförstoring

Oroande ålderistisk syn på godartad prostataförstoring

Det är hög tid att genomföra riktade insatser för att komma till rätta med det som kommit att bli en bortglömd folksjukdom – godartad prostataförstoring, skriver Per-Anders Abrahamsson och Barbro Westerholm.(3 kommentar)

Mer dagkirurgi innebär utmaningar vid postoperativ smärtlindring

Mer dagkirurgi innebär utmaningar vid postoperativ smärtlindring

Opioider är ofta nödvändiga initialt vid postoperativ smärtbehandling, men vi måste minimera risken för beroende genom att iaktta stor försiktighet vid förskrivning, öka kunskapen om alternativen samt sträva mot en bättre individualiserad smärtbehandling, skriver Peter Dahm.(1 kommentar)

Akademiska utreder om vård ska flyttas ut till privata aktörer

Akademiska utreder om vård ska flyttas ut till privata vårdgivare

Region Uppsala ska se över om en del av den vård som i dag bedrivs på Akademiska sjukhuset kan läggas ut på privata aktörer. »Det är inte hållbart att Akademiska sjukhuset förväntas göra allt«, säger Malin Sjöberg Högrell (L), ordförande i sjukhusstyrelsen.(2 kommentar)