Denna webbplats vänder sig till läkare
Väntat beslut om de halländska sjukhusens framtid klubbades i dag

Väntat beslut om de halländska sjukhusens framtid klubbat i dag

Ett politiskt enigt regionfullmäktige klubbade i dag igenom att Halland fortsatt ska ha tre sjukhus, två förlossningsavdelningar och två akuter.

Socialstyrelsen ska kartlägga arbetet mot olika välfärdsbrott

Socialstyrelsen får i uppdrag att granska arbetet mot välfärdsbrotten

Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att utreda regioners och kommuners arbete mot så kallad välfärdsbrottslighet i hälso- och sjukvården samt tandvården.

VGR får omfattande kritik i extern granskning om vårdens ekonomi

VGR får omfattande kritik vid extern granskning av ekonomin

Västra Götalandsregionen fördelar lägre andel resurser till hälso- och sjukvården jämfört med andra regioner – samtidigt som sjukhusen har stora ekonomiska underskott. Det konstaterar en extern granskning av sjukhusens ekonomi som konsultbolaget PWC står bakom.

Reninom – en ovanlig men botbar orsak till sekundär hypertoni

Reninom – en ovanlig men botbar orsak till sekundär hypertoni

Reninom (juxtaglomerulär reninproducerande tumör) är en sällsynt orsak till sekundär hypertoni och är ofta associerat med hypokalemi. Särskilt hos unga kvinnor är det viktigt att tidigt upptäcka ett reninom eftersom det är olämpligt med RAAS-blockad under graviditet.

Väljer att överklaga visselblåsardom – får stöd av fackförbundet

Väljer att överklaga visselblåsardom – kirurg får stöd av Läkarförbundet

Den läkare som i mitten av november förlorade det första målet som rör visselblåsarlagen väljer nu att överklaga domen. Läkarförbundet står bakom läkaren och vill att ärendet ska tas upp i Arbetsdomstolen.

Läkare utan gränser vädjar till regeringen om vapenvila i Gaza

Läkare utan gränser vädjar till regeringen om vapenvila i Gaza

Läkare utan gränser kräver i ett öppet brev att regeringen gör allt den kan för att få en vapenvila i Gaza. Sjukhusen i det krigshärjade området har förvandlats till bårhus och medicinsk personal och patienter dödas, skriver organisationen.

Läkare döms i tingsrätten efter miljontvist om offentliga medel

Läkare döms i tingsrätten efter miljontvist om offentliga medel

En läkare i Mellansverige döms till att betala tillbaka ett miljonbelopp hen fått i ersättning från regionen. Enligt domslutet har läkaren främst arbetat med privatfinansierad vård som inte varit berättigad till offentlig ersättning.

Viktigt budskap rörande diagnosen komplex PTSD

Viktigt budskap rörande diagnosen komplex PTSD

»Joel Paris bok ’Myths of trauma’ är en varning för de enkla orsakssambandens faror. Han menar att den nya diagnosen komplex PTSD namnet till trots riskerar att underskatta just komplexiteten i förhållandet mellan själva traumat och de posttraumatiska symtomen«, skriver Johan Bengtsson, som läst boken.

Ökande BMI hos blivande mödrar oroar Socialstyrelsen

Ökande BMI hos blivande mödrar oroande enligt Socialstyrelsen

Förstföderskorna blir allt äldre och tyngre. Ny statistik från Socialstyrelsen visar att fler blivande mödrar har högt BMI. Anna Sandström, föredragande läkare hos Socialstyrelsen, ser behov av mer preventivt arbete och kunskap hos vårdpersonalen.

Försvarsrapport: »Konsekvenserna av intrång kan bli katastrofala«

FOI: »Konsekvenserna av intrång kan bli katastrofala«

Digitalisering ger stora möjligheter till förbättringar av hälso- och sjukvården. Samtidigt kan intrång och IT-haverier innebära stora problem. Det konstaterar FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut, i en ny rapport. (1 kommentar)

Sussa köper inte Konkurrensverkets upphandlingskritik

Regioner i Sussa bestrider att Cosmic-upphandling kan ha gått fel till

Tre av de nio regioner som upphandlat journalsystemet Cosmic, svarar nu på Konkurrensverkets bedömning att ett tilläggsavtal kan ha gjorts på olaglig väg.

I väntan på beslut – akuten i Varberg omodern och drabbad av mögel

I väntan på beslut – akuten i Varberg drabbades av mögel

Under drygt två decennier har frågan om hur många akutsjukhus Halland ska ha stötts och blötts av politikerna. Under tiden har bland annat akuten i Varberg blivit föråldrad.

Mottagning anmäler efter att remitterad patient begått suicid

Begick självmord efter att ha hänvisats vidare

En neuropsykiatrisk mottagning i Mellansverige lex Maria-anmäler flera brister då en patient som uppgav tecken på depression hänvisades till vårdcentral och senare begick självmord. Mottagningen har nu vidtagit ett flertal åtgärder.

Riksrevisionen sågar universitetens skydd av viktig forskning

Riksrevisionen sågar universitetens skydd av viktig forskning

Försöken att stjäla svensk forskning och innovation ökar. Nu visar en granskning från Riksrevisionen att universitet och lärosäten inte lyckas skydda viktiga forskningsdata. Myndigheten tycker att en gemensam stödfunktion för informationssäkerhet behövs.

Medicinska födelseregistret 50 år

Medicinska födelseregistret 50 år

Det svenska medicinska födelseregistret innehåller information om mer än 5 miljoner graviditeter som lett till förlossning under fem decennier och har använts som dataunderlag för mer än 1 000 vetenskapliga publikationer.

Amnesty uppmanar till skydd av dem som arbetar med abortfrågor

Amnesty uppmanar till skydd av dem som jobbar med abortfrågor

Hot och fysiska attacker mot läkare och annan vårdpersonal som arbetar med abort är inte ovanligt. Det framkommer i en ny rapport från människorättsorganisationen Amnesty. »Attityden har blivit hårdare«, säger Lena Marions, docent i obstetrik och gynekologi. (1 kommentar)

JO utreder läkarutbildning efter anmälan från underkänd student

JO utreder läkarutbildning efter anmälan från underkänd student

Göteborgs universitet utreds av Justitieombudsmannen efter att en läkarstudent anmält att han hamnat i kläm mellan det gamla och det nya läkarprogrammet. Efter att ha misslyckats på en tenta stoppas han nu från att studera vidare.

Myndighetsrapport: Så kan läkarnas arbetsmiljö bli bättre

Myndighet: Så kan läkares och annan vårdpersonals arbetsmiljö bli bättre

Vilka är de största riskerna för att drabbas av arbetsrelaterad ohälsa i sjukvården och de viktigaste faktorerna för att hålla sig frisk? Det har Myndigheten för arbetsmiljökunskap undersökt de senaste två åren. Nu kommer deras svar.