• Qigong har stressdämpande effekt

 • Qigong som behandling vid muskeldystrofi. «Vi måste hjälpa patienten att ta ställning»

 • Äntligen visas effekt av en strategi vid utmattningssyndrom

 • Aerob fysisk aktivitet sänker blodtrycket vid hypertoni

 • Kvinnor stärkta av träning

 • Sänkt livskvalitet vid skov grundar för alternativ terapi

 • Goda långtidseffekter av rehabilitering i varmt klimat

 • Rehabilitering viktig vid utmattningssyndrom

 • Premenstruellt dysforiskt syndrom
  – dold sjukdom eller säljande idé?

 • Forskning om Qi-gong

 • Mindfulness-meditation – nygammal metod för att lindra stress

 • Omslag

 • Hälsoremiss – effektiv i primärvården

 • Eklöf Motzi, red. Perspektiv på komplementär medicin. Medicinsk pluralism i mångvetenskaplig belysning

 • Olivecrona Lotta. VREN. De glömda rummen

 • Alternativmedicin: essäer med utifrån gjorda betraktelser

 • Träning i ökad kroppskännedom och avspänning hjälp för att hantera stress

 • Behandling av långtidssjukskrivna patienter med stressdiagnoser. Resultat från en interventionsstudie

 • Medicinens värld kan vara som en dans

  Första gången jag ser Gu Wei dansar hon i Botaniska trädgården iklädd siden , påfågelfjädrar och vita nätta skor .Nästa gång har hon läkarrock och sandaler och kommer gående i en korridor , direkt från arbetet som underläkare på Jubileumskliniken på Sahlgrenska Universitetssjukhuset .- Dansen har alltid varit mitt liv och min passion , men […]

  Denna artikel är tyvärr inte tillgänglig i elektroniskt format.

  Författare: Kajsa Asklöf

  Publiceringsdatum:

  Publikation: Läkartidningen nr 30 sid 3098

 • Komplementär medicin vanlig i landstingen