Madeleine Liljegren lämnar sitt uppdrag som ordförande i Sylf

Madeleine Liljegren avgår som ordförande i Sylf

Madeleine Liljegren avgår som Sylf-ordförande. Anledningen är att hon vill ha mer tid för sin familj och fokusera på att slutföra sin ST i psykiatri. »Det känns rätt att sluta, även om jag gör det med sorg i hjärtat», säger hon.

Läkarstudent dömd för dataintrång – har läst patientjournaler

Läkarstudent dömd för dataintrång – läste patientjournaler

En manlig läkarstudent har av tingsrätten dömts för fyra fall av dataintrång. Studenten har olovligen tittat i patientjournaler gällande flera personer – bland annat en kvinna han tidigare haft ett förhållande med.

Regeringen bjuder in till möte efter fackens krav på kriskommission

Regeringen bjuder till möte efter fackens krav på kriskommission

Regeringen bjuder in till ett möte med Läkarförbundet och Vårdförbundet efter fackens krav på en kriskommission för arbetsmiljön i vården. »Framför allt handlar det om att lyssna på Vårdförbundet, Läkarförbundet och Kommunal och se hur de ser på de utmaningar vården står inför«, säger biträdande arbetsmarknadsminister Johan Danielsson (S).

Vården larmar om akut blodbrist: »Har aldrig sett något liknande«

Vårdlarm om akut brist på blod: »Har aldrig sett något liknande«

Omikrons framfart har lett till akut blodbrist på flera håll i landet. På Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg har planerade operationer fått ställas in och flera regioner vädjar till friska blodgivare att höra av sig.

Val av antiepileptika kopplades till mortalitet vid epilepsi efter stroke

Val av antiepileptika kopplat till dödlighet vid epilepsi efter stroke

Risk för död varierar med val av antiepileptisk behandling vid epilepsi efter stroke. Det visar en svensk registerbaserad observationsstudie. Resultaten stödjer aktuella expertrekommendationer att lamotrigin eller levetiracetam är lämpliga förstahandsval.

Jonas Oldgren blir Vetenskapsrådets huvudsekreterare för klinisk forskning

Han blir Vetenskapsrådets huvudsekreterare för klinisk forskning

Vetenskapsrådet tillsätter en ny roll: huvudsekreterare för klinisk forskning. Och personen som blir först på posten är Uppsalaprofessorn och läkaren Jonas Oldgren.

Stockholms centrum för hälsodata skalar upp för att korta väntetiderna

Centrum för hälsodata skalar upp för att korta väntetiderna

Region Stockholms Centrum för hälsodata, som bland annat ska serva forskare, fick dubbelt så många förfrågningar om datautlämnande 2021 som 2020. Och med alltmer komplexa förfrågningar växer handläggningstiderna. Nu måste enheten skala upp.

Lindesbergs lasarett får tillbaka jourlinjer vid akutmottagningen

Lindesbergs lasarett får tillbaka jourlinjer vid akutmottagningen

Efter 1,5 års bantad akutverksamhet vid Lindesbergs lasarett i Örebro län, kan akuten återigen ta emot patienter med ortopediska och kirurgiska problem dygnet runt. »Det är inga avgörande skillnader mot hur det var tidigare«, säger Lars Edling, ordförande i den lokala läkarföreningen som välkomnar förändringen.

Partier öppna för att Coronakommission kan få mer tid på sig

Flera partier öppnar för att ge Coronakommissionen mer tid

Coronakommissionen bör få mer tid på sig att leverera sin granskning av pandemihanteringen, anser flera riksdagspartier. »Självklart måste kommissionens analys vara så rättvisande och komplett som möjligt – om underlaget dröjer måste även slutsatserna få dröja«, skriver Liberalernas sjukvårdspolitiska talesperson, Lina Nordquist, till Dagens Medicin. 

Nya direktiv ska hjälpa regionerna att prioritera tester och smittspårning

Nya direktiv ska hjälpa regioner att prioritera tester och spårning

Regionernas smittspårning och testning för covid-19 har på flera håll i landet nått en gräns. Nu har Folkhälsomyndigheten gått ut med ett stöd för prioritering. »Det är för att analyskapaciteten är sprängd«, säger Blekinges smittskyddsläkare Bengt Wittesjö.

Rökavvänjning: Indragningen av vareniklin ter sig obegriplig

Rökavvänjning: Indragningen av vareniklin ter sig obegriplig

Vareniklin har bidragit till tiotusentals rökstopp i Sverige, men är nu indraget på obestämd tid, då halten av N-nitroso-vareniklin i vissa fall legat över gränsvärdet. Covid-19 har lärt många att tänka på risknivå i förhållande till nytta. Tänker man så ter sig indragningen av vareniklin obegriplig, skriver Matz Larsson.

KI-rektorn på Djalalis 50-årsdag: Släpp honom fri

KI-rektorns budskap på Djalalis 50-årsdag: Släpp honom fri

I dag fyller den fängslade svensk-iranske KI-forskaren Ahmadreza Djalali 50 år. Födelsedagen uppmärksammas av Karolinska institutets rektor Ole Petter Ottersen som återigen kräver att de styrande i Iran släpper Djalali fri.

Första läkarna klara i Kalmar och Jönköping – flera väljer att stanna

Första läkarna klara i Jönköping

För ett par år sedan började de första läkarstudenterna vid Linköpings universitet på de nya studieorterna Norrköping, Kalmar och Jönköping. Nu är de klara. Och flera väljer att stanna på sina nya orter.

Läkare blir av med legitimation efter rattfylleri

Läkare blir av med legitimation efter rattfylleri

En läkare i Stockholm som två gånger dömts till fängelse för grovt rattfylleri förlorar nu sin läkarlegitimation. Det har hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd beslutat.

Vårdfacken kräver kriskommission för arbetsmiljön i sjukvården

Vårdfack kräver kriskommission

Det råder ett extremt pressat läge i vården och regeringen bör snarast tillsätta en kriskommission för arbetsmiljön i vården. Det skriver Läkarförbundet och Vårdförbundet på DN Debatt.

FODMAP gav endast lindriga, och gluten inga, symtom vid IBS

FODMAP gav endast lindriga, och gluten inga, symtom vid IBS

Effekten av FODMAP (fermenterbara kolhydrater) på IBS-symtom är betydligt lägre än vad som tidigare visats, enligt en svensk studie. Resultaten tyder dessutom på att gluten inte har någon effekt på IBS.

Coronakommission nekas underlag om pandemihanteringen

Coronakommissionen nekas ta del av underlag om pandemihanteringen

Med bara en dryg månad kvar innan Coronakommissionens slutbetänkande ska presenteras har kommissionen stött på patrull. Regeringskansliet har inte gett utredningen tillgång till allt material som behövs till granskningen. Enligt Dagens Medicin handlar det bland annat om minnesanteckningar från möten. (2 kommentarer)