Etiknämnd anmäler covidstudie till åtal

Covidstudie olaglig enligt etiknämnd

Forskare vid Uppsala universitet provtog drygt 450 personer för antikroppstest i en uppmärksammad pilotstudie. Men studien saknade etiskt tillstånd och nu har Överklagandenämnden för etikprövning anmält ärendet till åtal.

Ivo: Gravid med typ 1-diabetes och buksmärta borde undersökts mer

Ivo: Gravid med typ 1-diabetes och buksmärta borde utretts mer

Ivo är kritisk till handläggningen av en gravid kvinna som sökte vård för smärta högt upp i buken. Man borde varit ytterligare vaksam på preeklampsisymtom då kvinnan hade typ 1-diabetes och därmed var en riskpatient.

Kritik mot bristande medicinsk kompetens i coronakommission

Kritik mot bristande medicinsk kompetens i coronakommission

Kommissionen som ska granska Sveriges hantering av coronapandemin saknar tillräcklig medicinsk kompetens. Det anser Göran K. Hansson, ständig sekreterare i Kungliga Vetenskapsakademien. »Det måste anses som en svaghet att man inte har expertis inom nyckelområdet«, säger han till Dagens Nyheter.

DLF Blekinge kritiserar ny närakut

DLF Blekinge kritiserar närakut

I slutet av juni gav regionfullmäktige i Blekinge klartecken att öppna en dygnet-runt-öppen närakutmottagning i Karlshamn. Men Distriktsläkarföreningen i Blekinge är kritisk.

Fortsatt diskussion kring vårdskulden

Fortsatt diskussion om vårdskuld

Diskussionen om den vårdskuld som uppstått på grund av pandemin fortsätter. Gunnar Enlund, biträdande registeransvarig för Svenskt perioperativt register (Spor), konstaterar att en stor utmaning väntar.

Flera regioner är kritiska till antikroppstestning i större skala

Flera regioner är kritiska till antikroppstestning i stor skala

Hittills har fyra regioner börjat erbjuda antikroppstestning till den breda allmänheten och majoriteten av de övriga planerar att komma i gång till hösten. På flera håll ifrågasätts dock nyttan med strategin.

Slutreplik: Kräv att FRAX-algoritmerna publiceras öppet!

Slutreplik: Kräv att FRAX-algoritmerna publiceras öppet!

I en slutreplik uppmanar Olle Svensson Läkemedelsverkets generaldirektör Catarina Andersson Forsman att kräva att FRAX-algoritmerna publiceras. »Evidens kräver transparens: det är en trovärdighetsfråga för Läkemedelsverket«, skriver han.

Mindre pet i ansiktet med munskydd

Mindre pet i ansiktet med skydd

I en studie presenterad i JAMA Network Open visas att människor som bär munskydd petar sig i ansiktet mindre än människor utan skydd. (1 kommentar)

Blindtarmsoperation i barndomen kopplat till psykisk sjukdom

Blindtarmsoperation i barndomen kopplat till senare psykisk sjukdom

I en svensk registerstudie påvisades en signifikant koppling mellan blindtarmsoperation i barndomen och humör och ångeststörningar i vuxen ålder. Sambandet kunde inte förklaras av kön, ålder, psykisk sjukdom hos biologiska föräldrar eller socioekonomiska faktorer. (3 kommentar)

Dexametason utvärderas för behandling av covid-19

Dexametason ska utvärderas av EMA för behandling av covid-19

Läkemedlet dexametason har vid behandling av vuxna patienter med covid-19 visat på minskad dödlighet, visar en studie. Nu ska den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA utvärdera resultaten av studien.

Medicinsk utbildning genom tre sekler

Bilderbok om medicinsk utbildning och forskning

Berättelsen om medicinsk forskning och utbildning som bedrivits vid universitetet i Lund sedan år 1668, då lärosätet invigdes, finns nu redovisad i Sydsvenska medicinhistoriska sällskapets årsskrift 2019, som nu anmäls i Läkartidningen.

Nytt läkarprogram – se över utbildning i långvarig smärta

Nytt läkarprogram – chans att se över utbildning i långvarig smärta

För att tillgodose behovet av en bred ämneskunskap borde utformningen av det nya läkarprogrammet ses som ett ypperligt tillfälle att se över utbildningen i långvarig smärta vid alla lärosäten, skriver Linda Rankin och Britt-Marie Stålnacke.(1 kommentar)

Ny nationell strategi inom psykisk ohälsa och suicidprevention utreds

Ny strategi inom psykisk ohälsa och suicidprevention ska utredas

Regeringen avsätter 12,5 miljoner kronor för underlag till en nationell strategi för psykisk ohälsa och suicidprevention. Uppdraget går till Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen. Folkhälsomyndigheten får även i uppdrag att utvärdera behovet av en nationell stödlinje.

Sju procent har antikroppar i Örebro

Antikroppar i Örebro: 7 procent

Resultat från antikroppstest i Örebro län visar att sju procent av de provtagna har antikroppar för covid-19.

»Ett nationellt stöd hade varit bra«

»Nationellt stöd hade varit bra«

Region Sörmland blev hårt drabbad av covid-19. Då, i våras, kände sig Markus Castegren extremt utarbetad och hade svårt att sova. Nu mår han bättre, har semester, och kan se tillbaka på en arbetsinsats som »borde ha varit omöjlig«.

Uppmaning att arbeta hemifrån fortsätter gälla till årsskiftet

Den som kan ska fortsätta arbeta hemifrån under hösten. Det meddelade Folkhälsomyndigheten i dag torsdag. Detta för att de som måste ta sig till arbetet ska kunna göra det så säkert som möjligt.

12 procent av Uppsalaborna testade positivt för covid-19

12 procent av Uppsalaborna testade positivt för covid-19

Cirka 12 procent av de drygt 33 000 testade i Uppsala bär på antikroppar, och fler unga än äldre har testat positivt.(1 kommentar)

EU-kommissionen har tecknat avtal om remdesivir

EU har slutit avtal om remdesivir

EU-kommissionen har säkrat tillgång till remdesivir för behandling vid covid-19. Det skriver EU-kommissionen i ett pressmeddelande.

Förekomst av covid-19 i befolkningen mäts en tredje gång

Förekomst av covid-19 i befolkningen mäts för tredje gången

Folkhälsomyndigheten gör nu en tredje undersökning av förekomsten av covid-19 på nationell nivå.

Medverkan till självmord ger risk att dömas för brott

Att medverka till självmord kan ge risk att dömas för brott

Läkaren Staffan Bergström har hjälpt en man sjuk i ALS att dö. Vad händer nu? Min bedömning är att åklagare kommer att väcka åtal om brott. Det är önskvärt. Vi behöver klargöra var den juridiska gränsen går under nuvarande lagstiftning, skriver Fredrik Leijerstam i ett debattinlägg.(17 kommentar)