Läkarföreningen i Jämtland kräver ledningens avgång: »Måttet rågat«

Läkarföreningen i Jämtland kräver högsta ledningens avgång

Läkarföreningen i Jämtland kräver att regiondirektören och hälso- och sjukvårdsdirektören avgår efter att en klinikchef fått sparken. »Nu är måttet rågat. Vi bedömer inte att de har sjukvårdspersonalens förtroende att kunna leda oss ur den här besvärliga situationen«, säger föreningens ordförande Annika Östling.

»Är sjukvården bra i Sverige?, frågar min vän och tittar på mig med spänd blick«

»’Är sjukvården bra i Sverige?’, frågar min vän och tittar på mig med spänd blick.«

Jonathan Ilicki får frågan om hur sjukvården är i Sverige av en vän och får fundera. »Ingen enskild siffra eller ranking kan fånga hur sjukvården egentligen är. Jag inser att svaret på frågan inte bara finns utspritt i enskilda mätbara aspekter, utan i något annat – något som vi aldrig kommer att kunna mäta.«

Endoskopisk nasofaryngektomi – en ny kirurgteknisk möjlighet

Endoskopisk nasofaryngektomi – en ny kirurgteknisk möjlighet

Utvecklingen av endoskopisk bihåle-/skallbaskirurgi har lett till en ny behandlingsmetod, endoskopisk nasofaryngektomi, vid svårbehandlade maligna tumörer i övre delen av svalget.

Svårt för regioner att skala upp för tredje dosen

Svårt för regioner att skala upp när fler ska erbjudas tredje dosen

Läget är pressat för regionerna när den tredje dosen av vaccin mot covid-19 ska ges i stor skala. 17 av 21 regioner har svårt att möta behoven eftersom det saknas personal och lokaler, enligt en enkät som SVT Nyheter gjort.

Nyupptäckt variant av coronaviruset skapar oro

Nyupptäckt variant av coronaviruset skapar oro på flera håll

EU-kommissionen vill ha ett flygstopp från södra Afrika efter upptäckten av en ny oroande variant av coronaviruset. Statsepidemiolog Anders Tegnell anser dock att det är för tidigt att dra långtgående slutsatser.

Regioner vittnar om högt tryck på akuten: »Folk har blivit sjukare«

Regioner om ett ökat tryck på akuten: »Folk har blivit sjukare«

Flera regioner har de senaste månaderna sett ett ökat tryck på akutmottagningarna. En teori är att vården nu får betala priset för att patienterna avstod från att söka vård under det första pandemiåret.

Stelkramp – ännu realitet i Sverige

Stelkramp ännu en realitet i Sverige

Stelkramp är ovanlig i Sverige men förekommer. Diagnosen ställs främst kliniskt genom anamnes och symtom. Terapin vid utvecklad stelkramp är understödjande med bland annat antibiotika, humant immunglobulin, grundvaccination, krampprofylax och andningsstöd.

Regionerna föreslås få ökat ansvar för vården vid samsjuklighet

Regionerna föreslås få ansvaret för vården vid samsjuklighet

Samsjuklighetsutredningen föreslår att regionerna som enda organisation får ansvaret för alla typer av psykiatrisk behandling, inklusive skadligt bruk och beroende. Dessutom föreslås att sprututbytesverksamhet blir obligatoriskt.

Taxeläkare i Stockholm känner sig motarbetade av regionen

Taxeläkare i Stockholm känner sig motarbetade av regionen

Privatläkare i Stockholm anser att klimatet för att verka på nationella taxan försämrats påtagligt och att regionen agerat på flera sätt för att försvåra deras verksamhet. Men enligt ansvarig politiker Anna Starbrink syftar regionens beslut inte till att få bort taxeläkarna från regionen. »Vill vi ha bort dem så kommer vi att berätta det«, säger hon. (1 kommentar)

Svenska forskare: Statiner tycks skydda mot död i covid-19

Svenska forskare: Statiner tycks skydda mot död i covid-19

Behandling med statiner verkar ha en skyddande effekt mot att dö i covid-19. Den slutsatsen drar Ailiana Santosa, allmänläkare och forskare vid Göteborgs universitet, som presenterar preliminära resultat från en stor observationsstudie på det vetenskapliga mötet State of the art covid-19. (3 kommentarer)

Kammarrätten tar upp oredlighetsmål

Kammarrätten tar upp fuskärende mot förra KI-prorektorn

Nämnden för prövning av oredlighet i forskning överklagade den friande domen mot förra KI-prorektorn Karin Dahlman-Wright. Nu har Kammarrätten i Stockholm meddelat prövningstillstånd.

SVT: Barn i transvården har fått skador av hormonbehandling

SVT: Barn i transvården har fått skador av hormonbehandling

Minst tretton barn inom Stockholms transvård har fått vårdskador och allvarliga biverkningar efter hormonbehandlingar inom transvården, enligt Uppdrag granskning. (4 kommentarer)

EMA: Pfizers vaccin godkänns från 5 år

EMA rekommenderar att Pfizers vaccin godkänns för barn från 5 år

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s läkemedelskommitté rekommenderar att Pfizer/Biontechs vaccin godkänns även för barn i åldersgruppen 5 till 11 år.

Nya budgeten ska ge vårdförmedling och fler vårdplatser

Oppositionens budget ska ge ny vårdförmedling och fler vårdplatser

Oppositionens budget innebär inga dramatiska förändringar för vårdens del jämfört med regeringens nedröstade förslag. Men införandet av en nationell vårdförmedling sticker ut, liksom att nära tre miljarder öronmärks för att lösa fler vårdplatser. 

Temocillin gav färre resistenta bakterier och lika bra effekt

Temocillin gav färre resistenta bakterier och lika bra effekt

Temocillin har potential att vara ett bra behandlingsalternativ till cefotaxim vid febril urinvägsinfektion och kan bidra till minskad spridning av resistenta tarmbakterier på sjukhus. Det visar en svensk studie.

Studie: Drygt 900 i Stockholm misstänks ha insjuknat på nytt

Studie: Drygt 900 i Stockholm misstänks ha insjuknat på nytt

943 personer i Region Stockholm har fram till och med september i år haft en misstänkt återinfektion av covid-19, enligt ännu opublicerade data som presenteras på State of the art covid-19. Hjärtsjukdom, stroke, lungsjukdom – samt kvinnligt kön – sticker ut som riskfaktorer i forskarnas analys. (1 kommentar)

Läkarstudenter på KI kräver extra examinationer på grund av covid

Läkarstudenter på KI kräver fler examinationer på grund av covid

En grupp läkarstudenter vid Karolinska institutet (KI) spärras från studier nästa termin. Enligt dem beror det på att de missat examinationer eftersom de följt rekommendationerna om att stanna hemma vid covidsymtom. Nu kräver de att KI ger dem fler chanser.

Uppsala ska utreda om namn på vårdpersonal kan döljas i journaler

Uppsala ska utreda om namn på vårdpersonal kan döljas i journal

Regionstyrelsen i Uppsala har beslutat att utreda möjligheterna att dölja identiteten för behandlande personal i patientjournaler. Tanken är att skydda vårdpersonalen från hot och våld.

Kunskapsprovet för läkare från icke EU-land bör granskas

Granska kunskapsprovet för läkare från icke EU-land

Kunskapsprovet för läkare från icke EU-land behöver granskas ur ett studenträttsligt perspektiv av Universitetskanslerämbetet, och en begäran om detta är inskickad, skriver Susanne Rylander och medförfattare. (2 kommentarer)