Denna webbplats vänder sig till läkare
Läkare vill att Region Uppsalas beslut om hemförlossningar rivs upp

Läkare kräver att Uppsalas beslut om hemförlossningar rivs upp

En grupp läkare vill att förvaltningsrätten ska riva upp Region Uppsalas kritiserade beslut om finansierade hemförlossningar. »Politiker som styr vården efter trender på sociala medier är helt förkastligt«, säger Anna Rask-Andersen, ledamot i Läkarförbundets styrelse och en av läkarna bakom överklagandet.

Vård på »svältdiet« – Region Värmland höjer skatten

Vård på »svältdiet« – förslag om att höja skatten i Region Värmland

Underfinansierad sjukvård och för låga statsbidrag. Det är bakgrunden till att majoriteten i Region Värmland går fram med ett förslag om att höja skatten under onsdagens regionfullmäktige.

Noceboeffekten – när orden kan skada

Noceboeffekten – när orden kan skada

Johan Bengtsson har läst »The nocebo effect. When words make you sick«. Boken tar upp flera studier som pekar på noceboeffektens relevans, och författarna anser att kunskapen om noceboeffekten måste öka.

Nya stipendier för distriktsläkare: »Vi vill se vad folk är sugna på«

Nya stipendier för distriktsläkare

Provinsialläkarstiftelsen lanserar fortbildningsstipendier för distriktsläkare i samråd med Svenska distriktsläkarföreningen (DLF). Totalt finns 100 stipendier att söka och som mest kan man få 10 000 kronor. »Vi vill att så många som möjligt ska få fortbildning under lågkonjunkturen«, säger Ulf Österstad, distriktsläkare och ordförande i Provinsialläkarstiftelsen.

4 frågor: »Nu har trenden vänt«

4 frågor till Svensk internmedi­cinsk förening

Christine Sävervall, ordförande i Svensk internmedicinsk förening, specialistläkare i internmedicin och sektionschef, Skånes universitetssjukhus Lund, svarar på 4 frågor.

Registrering och rapportering av kliniska studier kan bli bättre

Registrering och rapportering av kliniska studier kan bli bättre

Många kliniska studier i Norden rapporteras med lång fördröjning eller inte alls. Ofta registreras studier retrospektivt, och registren är inte alltid uppdaterade.

Han blir Blekinges nya regiondirektör

Han blir ny regiondirektör i Blekinge

På måndagen beslutade regionstyrelsen i Blekinge vem som blir ny regiondirektör. Valet föll på en kommundirektör hos en sydsvensk granne: Anders Johansson.

Nya rekommendationer för infusion av betalaktamantibiotika

Nya rekommendationer för betalaktamantibiotika

Kontroll av antibiotikakoncentrationer i plasma (TDM) bör övervägas när det finns anledning att misstänka en avvikande farmakokinetik.

Ny enkät: Svårt för läkare att hinna göra sitt jobb i sommar

Ny enkät: Svårt för läkare att hinna med det ordinarie jobbet i sommar

Nära hälften av läkarna i en ny enkät bedömer att det inte finns tillräckligt med personal för att hinna med det ordinarie arbetet i sommar. En majoritet anser också att arbetsplatsen är oförberedd på en akut kris.

Svenska läkare mot kärnvapen lämnar över namnlista

Svenska läkare mot kärnvapen lämnar namnlista till riksdagen

I fredags överlämnade Svenska läkare mot kärnvapens generalsekreterare Josefin Lind en namnlista till riksdagen. Över 7 000 personer har skrivit under organisationens krav om att DCA-avtalet bör innehålla en skrivelse om att kärnvapen inte kan placeras i Sverige. I morgon röstar riksdagen om det militära samarbetsavtalet med USA.

Etiskt dilemma kring barn födda före 24 graviditetsveckor

Etiskt dilemma kring barn födda före 24 graviditetsveckor

Överlevnaden hos extremt för tidigt födda barn har ökat sedan 1990-talet, men endast få rapporter finns om långtidsresultat.

Mer utbildning och sondering i agendan för E-hälsoläkarna

Mer utbildning och sondering i agendan för E-hälsoläkarna

E-hälsoläkarföreningen ska göra »mer av samma«, med fokus på utbildning och en inventering av e-hälsa i specialistföreningarna. Det togs upp på intresseföreningens årsmöte, där det också beslutades om ett fyllnadsval för en annars intakt styrelse.

Svårare att få hem Djalali från Iran efter fångutväxlingen

Svårare att få hem Ahmadreza Djalali från Iran efter fångutväxlingen

Med fångutväxlingen mellan Sverige och Iran har Sverige också spelat ut sitt bästa kort att få hem den svenske medborgaren och forskaren Ahmadreza Djalali. »Jag bedömer att det har blivit mycket svårare, nästintill omöjligt«, säger Said Mahmoudi, professor i internationell rätt, till SVT. Men han ser också en potentiell möjlighet.

Dags att sluta kalla tumören »snäll«

Termen »snäll cancer« är otydlig och kan ge patienten falskt hopp

Bland kliniska kollegor kan termen vara ett sätt att förenkla riskindelningen med tillhörande behandlingsplan. Men termen är otydlig och bör undvikas, skriver Renske Altena och Jonas Bergh. (2 kommentarer)

Patienters syn tillbaka i Örebro – men läkemedel fortfarande stoppat

Patienters syn tillbaka i Örebro – men läkemedel fortfarande stoppat

Uppemot tio patienter fick sämre syn efter att ha behandlats med ett nytt läkemedel. Nu uppger Universitetssjukhuset i Örebro, USÖ, att de flesta har fått tillbaka synskärpan. En utredning ska svara på om det var läkemedlet, sprutorna eller hanteringen som var orsaken. (1 kommentar)

Dagkirurgiska ingrepp på sköld- och bisköldkörtlar kan utföras

Dagkirurgiska ingrepp på sköld- och bisköldkörtlar kan utföras

Ingen ökad risk för komplikationer sågs hos patienter som opererat sköld- eller bisköldkörtlar dagkirurgiskt, men tydliga exklusionskriterier krävs för att dagkirurgisk halskirurgi ska vara säker.

Vårdanalys: Så ska vården kunna satsa utan att skatten höjs

Vårdanalys: Så ska vården kunna satsa utan att skatten höjs

Mer av förebyggande insatser och egenvård. Andra prioriteringar, bättre samordning och digitalisering. Det är några av åtgärderna som skulle kunna göra det möjligt för sjukvården att fortsätta att höja ambitionsnivån utan att höja skatter eller avgifter. (3 kommentarer)

Vårdförbundet säger nej till medlarens bud – strejken fortsätter

Vårdförbundet nobbar medlarbud

Vårdförbundet säger nej till medlarnas bud. Förslaget som man mottagit är bättre än tidigare versioner, men fortfarande finns inte de önskade formuleringarna om arbetstidsförkortning, enligt fackförbundet. Därmed fortsätter strejken. (2 kommentarer)