Denna webbplats vänder sig till läkare
Sjukdom vanligare än dödsolyckor som dödsorsak på arbetsplatser

Sjukdom vanligare än olyckor som dödsorsak på arbetsplatser

Sjukdom eller skador till följd av dålig arbetsmiljö kan orsaka omkring 3 000 dödsfall varje år. Den bedömningen gör Arbetsmiljöverket efter en genomgång av kunskapsläget.

Välj rätt antiepileptikum efter erythema multiforme major

Välj rätt antiepileptikum efter erythema multiforme major

Icke-aromatiska antiepileptika kan ges vid tidigare erythema multiforme major, Stevens–Johnsons syndrom eller toxisk epidermal nekrolys associerade med karbamazepin.

Pandemin satte fokus på skillnader i hälsa

Pandemin satte fokus på skillnader i stockholmarnas hälsa

Stockholmarna upplever en allt bättre hälsa och har stöd av utvecklingen med ökad livslängd och färre som avlider i hjärtinfarkt, stroke och cancer. Men ojämlikheten består med skillnader mellan olika befolkningsgrupper, visar Region Stockholms folkhälsorapport.

Regeringen vill förenkla för kameraövervakning

Vill förenkla kameraövervakning – regeringen tillsätter utredning

Regioner och kommuner ska inte behöva tillstånd för att sätta upp övervakningskameror, föreslår regeringen. »Det här ska få riktig effekt ute i verkligheten«, säger justitieminister Gunnar Strömmer (M).

Kvinnor lider oftare av allvarlig tinnitus än män

Kvinnor lider oftare av allvarlig tinnitus än vad män gör

Slutsatserna från det svenska tinnitusprojektet Tiger är tydliga: kvinnor med svår tinnitus lider mer än män, och det kan finnas en underliggande genetisk mekanism bakom svår tinnitus. Det är nu avgörande att betrakta svår konstant tinnitus som en sjukdom och inte som ett symtom samt att betona behovet av bättre behandlingar, skriver Christopher R Cederroth och Niklas Edvall.

»Den är inte en databas med fakta – utan enbart en statistisk modell«

»Inte en databas med fakta – utan enbart en statistisk modell«

Peter Parnes, professor i distribuerade datorsystem, ser Chat GPT som ett värdefullt hjälpmedel för forskare, men höjer ett varningens finger. »Ett kraftfullt verktyg som bör användas med försiktighet.«

Åklagaren överklagar inte skakvåldsdom: »Läkarna är oeniga«

Åklagaren överklagar inte friande dom om skakvåld: »Läkarna oeniga«

Åklagaren i ett uppmärksammat fall gällande skakvåld har valt att inte överklaga den friande domen mot barnets pappa. Anledningen är den medicinska oenighet som råder inom läkarkåren.

»Risken är att man är naiv och bara hoppar på teknologin«

»Risken är att man är naiv och bara hoppar på teknologin«

Li Felländer-Tsai, professor och föreståndare för Centrum för avancerad medicinsk simulering och träning på Karolinska universitetssjukhuset, varnar forskare för att dras med i hajpen kring Chat GPT. »Det är lätt att bli förförd, men det finns stora risker«, säger hon. 

Ingen Iva i Ljungby under sommarveckor

Ingen Iva i Ljungby i sommar

Trots att man vänt och vridit på semesterplaneringen, har man inte hittat en lösning. Ljungby lasarett kommer inte att ha några intensivvårdsplatser under en period i sommar, utan den vården koncentreras till Växjö.

Imy granskar Skåne – patient googlade fram sin röntgenbild

Imy granskar Region Skåne efter att patient googlat fram sin röntgenbild

Integritetsskyddsmyndigheten, Imy, har inlett en granskning av Region Skåne efter att en patient hittat sin egen röntgenbild tillsammans med namn och personnummer på nätet. Flera andra patientuppgifter låg också öppet, enligt anmälan.

Hajpad AI delar forskarvärlden

Hajpad AI delar forskarvärlden

Sedan textroboten Chat GPT lanserades har den tagit världen med storm. På några minuter kan den ge dig ett färdigt manuskript eller en anslagsansökan. Betyder AI-verktyget att forskarna nu äntligen kan ägna sig åt forskning i stället för slitgörat med att skriva, eller är det ett sätt att fejka sig till akademisk framgång? Läkartidningen har tittat närmare på nykomlingen på allas läppar.  (1 kommentar)

Läkare får tillbaka leg – trots dom om misshandel och sexuellt ofredande

Läkare får tillbaka leg – trots dom om misshandel och sexuellt ofredande

En läkare som dömts i hovrätten för bland annat misshandel och sexuellt ofredande får tillbaka sin legitimation. Förvaltningsrätten anser att det gått lång tid sedan brotten skedde och att mannens alkoholproblem är lösta. Men rådmannen och nämndemännen har inte varit överens. (2 kommentarer)

I år höjs lönerna för läkarna i VGR: »Ser dåligt ut för de allra flesta«

Lönesatsning för VGR:s läkare: »Ser dåligt ut för de allra flesta«

Låg lön anges som tungt vägande skäl till varför läkare väljer att avsluta sin anställning i Västra Götalandsregionen. Det framgår i den avgångsenkät som regionen gjort. »Det är positivt att den här rapporten faktiskt visar att löneläget spelar roll«, säger Emelie Hultberg, ordförande i Västra Götalands läkarförening.

Viktigt att stegvis öka insatser vid farmakologisk diarrébehandling

Viktigt att stegvis öka insatser vid farmakologisk diarrébehandling

Kronisk diarré utan påvisbar orsak är vanligt förekommande, men behandlingsstudierna är få och ofta baserade på ett litet antal patienter. Här beskrivs en farmakologisk behandlingstrappa som bygger på gemensam kunskap och erfarenheter.

»Vid 95 års ålder är han hittills helt medicinfri …«

»Vid 95 års ålder är han hittills helt medicinfri …«

»Tänk – trettio arbetsfria betalda år och fullständigt frisk hela tiden! Att ägna åren mellan 65 och 95 åt familjen, vännerna, skidåkningen och trädgårdsblommorna.« Historien om 95-åriga Stig får Henrik Nyström att fundera på hur han värderar den egna hälsan.

SARM måste förbjudas på alla gym i Sverige 

SARM måste bort från gymmen

Sökningarna efter SARM (selektiva androgenreceptormodulerare) på internet har ökat oroväckande, och därmed risken för ökad användning i vanliga gym. SARM har förbjudits av dopningsbyrån WADA, då de direkt förbättrar konditionen och kan ge allvarliga biverkningar. De bör därför förbjudas på gym i Sverige, skriver Thord Rosén och medförfattare.