SKR: Växande köer till BUP trots ökad kapacitet

SKR-rapport: Växande köer till BUP trots ökad kapacitet i alla regioner

Trots att besöken inom barn- och ungdomspsykiatrin har ökat med 16 procent på fem år ökar behoven ännu snabbare, enligt en ny rapport från Sveriges Kommuner och regioner. »Vi måste snabbt hitta nya sätt för att öka tillgängligheten«, säger psykiatrisamordnare Ing-Marie Wieselgren.  

Tillgänglighetsdelegationen: Skärp vårdgarantin

Tillgänglighetsdelegationen föreslår att vårdgarantin skärps

En utvidgad och skärpt vårdgaranti för både primärvård och specialiserad vård – det efterlyser Tillgänglighetsdelegationen i sitt slutbetänkande. Utredaren vill också att en regionaliserad läkarutbildning, där läkarstudenterna gör sina sista år i en annan region än där universitetssjukhuset finns, ska övervägas för hela Sverige.

Hoppfullt efter förslag om skärpt vårdgaranti

Hoppfullt efter förslag om skärpt vårdgaranti

Från fackligt håll välkomnas Tillgänglighetsdelegationens förslag om en utvidgad och skärpt vårdgaranti för primärvård och specialiserad vård. Sjukhusläkarnas ordförande Elin Karlsson är hoppfull – men understryker samtidigt att det här inte får bli bara ännu en utredning i byrålådan.

Läkemedel stoppas efter forskningsfusk

Läkemedel stoppas efter forskningsfusk

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA rekommenderar nu att godkännanden för ett hundratal generiska läkemedel tillfälligt ska återkallas. I Sverige berörs ett tiotal läkemedel.

Apkoppor klassas som allmänfarlig sjukdom

Apkoppor klassas som allmänfarlig sjukdom

Den mycket ovanliga sjukdomen apkoppor klassas som allmänfarlig. Det står klart efter ett regeringsbeslut på fredagen, som fattats på Folkhälsomyndighetens begäran. Samtidigt uppges Världshälsoorganisationen, WHO, snabbinkalla till möte med anledning av smittspridningen.

Sällsynt att läkare döms för misstag

Sällsynt att läkare döms för misstag

Bör läkare kunna dömas för alla misstag de begår i yrket? »Jag är rätt kritisk till att man ska kunna hålla vårdpersonal straffrättsligt ansvariga för rena misstag som sker i stunden och är mänskliga«, säger Lena Wahlberg som är docent och universitetslektor i Lund.

»Jag kan inte döpa henne – jag är inte ens konfirmerad«

»Jag kan inte döpa henne – jag är inte ens konfirmerad«

»Den fem dagar gamla flickan måste nöddöpas. På rapporten några timmar tidigare gissade den samlade expertisen att hon skulle få ytterligare några dagar. Men så fladdrar medicinen med sin godtyckliga slöja och flickan har hastigt blivit sämre.« (5 kommentarer)

Rhizobium species visade sig ha orsakat peritonit hos patient med peritonealdialys

Rhizobium species visade sig vara orsak till peritonealdialysperitonit

Peritonit är en allvarlig komplikation associerad med hög mortalitet och morbiditet hos patienter med peritonealdialys. Här beskriver vi en man med peritonealdialys som fått en peritonit på basen av ett mycket ovanligt agens, Rhizobium, som normalt ses som en omgivningsbakterie.

Hjärtstopp på akutmottagningen

Hjärtstopp på akutmottagningen

Hjärtstopp som sker på akutmottagningen utgör 10–20 procent av alla hjärtstopp på sjukhus. Trots detta saknas nästan helt studier på området. Denna studie är en av de första i världen att som beskriver hjärtstopp på akutmottagningen.

Fler organisationer kräver Ahmadreza Djalalis frigivning

FN, EU och läkarorganisationer kräver att Djalali släpps fri

Allt fler kräver att Iran släpper den dödsdömde svensk-iranske forskaren Ahmadreza Djalali. FN uppmanar Iran att stoppa avrättningen och EU-parlamentets talman kräver hans omedelbara frigivande. Flera europeiska läkarorganisationer kräver samma sak, och i Sverige ställer sig de olika Saco-ordförandena bakom Läkarförbundets krav på att dödsdomen hävs.

Dalarna kan snart slopa omstritt krav på vaccinationsbevis

Omstritt krav på vaccinationsbevis kan snart slopas i Region Dalarna

Region Dalarna ska inom kort ta beslut om en förändring av det omstridda kravet på att anställda ska kunna uppvisa vaccinationsbevis. Kravet tros kvarstå vid nyanställningar men slopas för övriga.

Utredning ska öka insyn i privata bolag

Utredning ska öka insyn i privata bolag inom skattefinansierad vård

Hittills har inga skarpa förslag lagts som lett till att offentlighetsprincipen omfattar privata bolag inom vård- och omsorg. Det vill regeringen ändra på. Nu tillsätts en tilläggsutredning som leda ökad insyn i privata bolag inom offentligfinansierad vård. (1 kommentar)

Tre regioner får grönt ljus för nationell vård för självskadepatienter

Tre regioner får bedriva nationell vård för självskadebeteende

Nu står det klart vilka regioner som får bedriva nationell högspecialiserad vård vid svårbehandlat självskadebeteende respektive svårbehandlade ätstörningar. Det är de första vårdområdena inom psykiatrin som inkluderas i systemet för nationell högspecialiserad vård.

Svårlöst läkarkonflikt skapar oro på Norrlands universitetssjukhus

Svårlöst läkarkonflikt skapar oro på Norrlands universitetssjukhus

En öppen revirstrid rasar mellan kärlkirurger och interventionsradiologer på Norrlands universitetssjukhus i Umeå. Konflikten beskrivs som ett allvarligt hot mot patientsäkerheten. Under flera veckor har sjukhuset stått utan kärlkirurger på jourtid.

Revirstrider vanliga men konflikten i Umeå »den värsta«

»Konflikten i Umeå är utan konkurrens den värsta«

Revirstriden mellan kärlkirurger och interventionella radiologer på Norrlands universitetssjukhus är långt ifrån unik. Men den beskrivs som den värsta. »Situationen i Umeå är allvarlig. Den riskerar människors liv«, säger Rebecka Hultgren, ordförande Svensk förening för kärlkirurgi. (1 kommentar)

Investering i återhämtning en mycket god affär

Investering i återhämtning är en mycket god affär

Sveriges fontänhus riksförbunds vision är att varje person med psykisk ohälsa som är i behov av rehabilitering och återhämtning ska ha tillgång till det. Ingen ska sjukskrivas på grund av psykisk ohälsa utan en plan för återhämtning, skriver Inger Blennow.