Regeringen bjuder in till möte efter fackens krav på kriskommission

Regeringen bjuder till möte efter fackens krav på kriskommission

Regeringen bjuder in till ett möte med Läkarförbundet och Vårdförbundet efter fackens krav på en kriskommission för arbetsmiljön i vården. »Framför allt handlar det om att lyssna på Vårdförbundet, Läkarförbundet och Kommunal och se hur de ser på de utmaningar vården står inför«, säger biträdande arbetsmarknadsminister Johan Danielsson (S).

Val av antiepileptika kopplades till mortalitet vid epilepsi efter stroke

Val av antiepileptika kopplat till dödlighet vid epilepsi efter stroke

Risk för död varierar med val av antiepileptisk behandling vid epilepsi efter stroke. Det visar en svensk registerbaserad observationsstudie. Resultaten stödjer aktuella expertrekommendationer att lamotrigin eller levetiracetam är lämpliga förstahandsval.

Nya direktiv ska hjälpa regionerna att prioritera tester och smittspårning

Nya direktiv ska hjälpa regioner att prioritera tester och spårning

Regionernas smittspårning och testning för covid-19 har på flera håll i landet nått en gräns. Nu har Folkhälsomyndigheten gått ut med ett stöd för prioritering. »Det är för att analyskapaciteten är sprängd«, säger Blekinges smittskyddsläkare Bengt Wittesjö.

Rökavvänjning: Indragningen av vareniklin ter sig obegriplig

Rökavvänjning: Indragningen av vareniklin ter sig obegriplig

Vareniklin har bidragit till tiotusentals rökstopp i Sverige, men är nu indraget på obestämd tid, då halten av N-nitroso-vareniklin i vissa fall legat över gränsvärdet. Covid-19 har lärt många att tänka på risknivå i förhållande till nytta. Tänker man så ter sig indragningen av vareniklin obegriplig, skriver Matz Larsson.

KI-rektorn på Djalalis 50-årsdag: Släpp honom fri

KI-rektorns budskap på Djalalis 50-årsdag: Släpp honom fri

I dag fyller den fängslade svensk-iranske KI-forskaren Ahmadreza Djalali 50 år. Födelsedagen uppmärksammas av Karolinska institutets rektor Ole Petter Ottersen som återigen kräver att de styrande i Iran släpper Djalali fri.

Första läkarna klara i Kalmar och Jönköping – flera väljer att stanna

Första läkarna klara i Jönköping

För ett par år sedan började de första läkarstudenterna vid Linköpings universitet på de nya studieorterna Norrköping, Kalmar och Jönköping. Nu är de klara. Och flera väljer att stanna på sina nya orter.

Läkare blir av med legitimation efter rattfylleri

Läkare blir av med legitimation efter rattfylleri

En läkare i Stockholm som två gånger dömts till fängelse för grovt rattfylleri förlorar nu sin läkarlegitimation. Det har hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd beslutat.

Vårdfacken kräver kriskommission för arbetsmiljön i sjukvården

Vårdfack kräver kriskommission

Det råder ett extremt pressat läge i vården och regeringen bör snarast tillsätta en kriskommission för arbetsmiljön i vården. Det skriver Läkarförbundet och Vårdförbundet på DN Debatt.

FODMAP gav endast lindriga, och gluten inga, symtom vid IBS

FODMAP gav endast lindriga, och gluten inga, symtom vid IBS

Effekten av FODMAP (fermenterbara kolhydrater) på IBS-symtom är betydligt lägre än vad som tidigare visats, enligt en svensk studie. Resultaten tyder dessutom på att gluten inte har någon effekt på IBS.

Coronakommission nekas underlag om pandemihanteringen

Coronakommissionen nekas ta del av underlag om pandemihanteringen

Med bara en dryg månad kvar innan Coronakommissionens slutbetänkande ska presenteras har kommissionen stött på patrull. Regeringskansliet har inte gett utredningen tillgång till allt material som behövs till granskningen. Enligt Dagens Medicin handlar det bland annat om minnesanteckningar från möten. (2 kommentarer)

Västernorrland kortar sin AT efter nationell rekommendation

Västernorrland kortar sin AT efter nationell rekommendation

18 månaders allmäntjänstgöring (AT) har varit ett recept som både Sylf och Nationella vårdkompetensrådet fört fram för att korta de långa väntetiderna. Nu väljer Region Västernorrland att korta sin AT, från 21 till 18 månader.

Nya scenarier för smitta visar på topp i slutet av januari

Nya scenarier visar på topp i slutet av januari

Spridningen av omikron ligger på den högsta nivån någonsin. Folkhälsomyndighetens nya scenarier visar dessutom stor risk för ett förvärrat läge under kommande veckor.»Vi har större antal fall per dag än vi varit i närheten av tidigare«, säger statsepidemiolog Anders Tegnell.

JO kritiserar Hallands stopp för vaccinturister

JO kritiserar Hallands stopp för vaccinturister

Region Halland beslutade förra våren att stänga den digitala vaccinbokningen för personer som är skrivna utanför Halland. Nu får regionen kritik av Justitieombudsmannen, JO. (1 kommentar)

Digital reseguide in i vården kan underlätta läkarstudenters VFU

Digital reseguide in i vården kan underlätta läkarstudenters VFU

Virtuella patienter och digitala reseguider till sjukhusmiljön kan göra att läkarstudenter får ut mer av sin verksamhetsförlagda utbildning. Nu startar ett projekt i Örebro för att undersöka vilka behov studenterna har inför sin kliniska praktik.

Rejält lönelyft för sjukhusdirektör på Karolinska

Rejält lönelyft för Björn Zoëga

Karolinska universitetssjukhusets direktör Björn Zoëga höjde under förra året sin månadslön med nästan 30 000 kronor och tjänar nu 270 600 kronor i månaden. Det visar en sammanställning från Dagens Nyheter. (4 kommentarer)

Hon förmedlar konstnärlig bild av kropp och hälsa i teaterform

Hon förmedlar konstnärlig bild av kropp och hälsa i teaterform

Ett team av bland andra konstnärer, skådespelare och läkare bidrog till att förverkliga läkaren Anna Nordlanders idé om att öka människors folkhälsobildning. Resultatet blev en kombination av utställning, teater och samtal på Kulturhuset i Stockholm under hösten.

Memerna har gjort människan till vad hon är

Memerna har gjort människan till vad hon är

Medvetande finns inte bara hos människan och andra däggdjur, utan kanske även hos vissa andra djur – om än i olika grader. Men människan har också ett väl utvecklat språk och en kultur – vi har våra »memer«. Memer är idéer av olika slag som sprids mellan hjärnor och muterar, kopplas ihop eller dör ut – precis som gener. (4 kommentarer)

Behandling med läkemedel kan reducera mortaliteten vid KOL

Behandling med läkemedel kan reducera mortaliteten vid KOL

Minskningen av mortaliteten vid behandling med inhalationssteroider i kombination med långverkande bronkdilaterare vid KOL är i samma storleksordning som för farmakologisk behandling vid hyperlipidemi och hypertoni. (1 kommentar)

FHM: Dos tre kan ges efter fem månader

FHM: Dos tre kan ges efter fem månader

Nu meddelar Folkhälsomyndigheten att intervallet mellan andra och tredje vaccindosen kortas från sex till fem månader. Rekommendationen gäller alla från 18 år.