Lärorik inblick i frontallobsdemens

Tre personer ger utifrån sina respektive perspektiv initierade beskrivningar av en grupp sjukdomar som drabbar hjärnans pannlob. Greppet är lite annorlunda, och vi får den erfarne klinikerns, grundforskarens och närståendes perspektiv och reflektioner, integrerat och var för sig. Inledningen är starkast. Pia Landahls text blir till en levande röst när hon gripande beskriver den förvandling […]

När samhället blev apatiskt

Händelser som i efterhand framstår som svårförståeliga och oförsvarliga kräver eftertanke och analys för att inte återkomma i ny form några år senare. Det enda vi lär av historien är att vi inte lär av historien, lär någon cyniker ha yttrat. Förhoppningsvis är detta fel. I Gellert Tamas’ drygt 600 sidor långa bok »De apatiska« […]

Neuroradiologiskt vetande samlat i lärobok på svenska

En lärobok på svenska i ämnet neuro­radiologi har sett dagens ljus under 2009. Förordet låter förstå att arbetet växt ut från en planerad blygsam handbok till ett format som omfattar aktningsvärda delar av det sjukdomspanorama som neuroradiologin stöter på i klinisk vardag. Därmed har volymen landat på nära 1 100 sidor av förtätade fakta och bilder. […]

Provocerande tankar om evolutionsbiologin

Jag kan lägga ut texten om många sjukdomars riskfaktorer och patofysiologiska mekanismer. Men den kliniska kunskapen om orsaker till sjukdom når inte djupet på frågan om varför sjukdomar överhuvudtaget finns, efter hundra­tusentals år av evolutionärt tryck. I boken »De sjukaste överlever« diskuterar den amerikanska forskaren Sharon Moalem en nästan provocerande tanke, att sjukdomsframkallande gener bevarats […]

Människoapor – våra närmaste

Under en post-doc-vistelse i USA på 90-talet mötte jag ett forskarlag som experimenterade på apor. Beslutet att inte delta i experimenten var rent intuitivt och man kan så här efteråt filosofera över hur jag som ung forskare utan någon djupare reflektion fann den etiska gränsdragningen så självklar. Dessa apor var inga söta små Enzo, utan […]

Har anställda rätt till styrfria zoner?

Detta är ännu en bok där de senaste två decenniernas förändring av hälso- och sjukvårdens styrning granskas av forskare utanför vården. Författarna har samtliga en bakgrund på det nu nedlagda Arbetslivs­institutet (ALI). Detta kan vara viktigt för läsaren att ha i minnet för att förstå boken. Utgångspunkt har bland annat varit den anställdes möjligheter att […]

Musik som medikament och profylax

»Jag känner hur testosteronet vattnas i munnen på mig«, säger en av sopranerna till författaren av denna bok när han förklarat för kören varför sång är bra för hälsan. Författaren är känd som stressforskare och i en mening pro­fessionell som både sångare och vio­linist men dessutom en begåvad pedagog. Han ställer svåra frågor, som vad […]

Aktuell rapport om hur världen mår

Den här textboken är en bred och handfast introduktion i ämnet global hälsa, skriven för högskolans fem- till tioveckorskurser i global hälsa vid JHCAR, institutionen för folkhälsovetenskap, Karolinska institutet i Solna, där samtliga författare är eller har varit verksamma. Målgruppen är medicin- och sjuksköterskestuderande, folkhälsostuderande och farmaceuter på grundnivå. Boken kan dock läsas av alla […]

Är döden något att offra en tupp för?

Ingen vet ju något om döden. Man vet alltså inte heller, om den inte till äventyrs är det högsta av allt gott för människorna, men man fruktar den, som om man säkert visste, att den är det största av allt ont. Orden är tillskrivna Sokrates, men kunde lika gärna vara hämtade från den engelske författaren […]

Nyckfull hantering av läkarintyg

Försäkringskassans (FK) hantering av läkarintyget i sjukskrivningsprocessen har sedan 1990-talet förändrats påtagligt. Det har blivit vanligt att behandlande läkares intygade sjukdomsdia­gnoser och bedömning av arbetsförmåga ifrågasätts, ofta på nyckfulla och obegripliga sätt. I debattartiklar och reportage har många läkare uttryckt ilska, irritation och förtvivlan över detta. Dessa uttryck viftas oftast bort, förminskas eller tigs ihjäl […]