Idealisk klinisk forskning – som bar frukt

Idealisk klinisk forskning – som bar frukt

Vincent är pojken som föddes av en mamma som ursprungligen saknade livmoder. Tiden som foster tillbringade han i en annan kvinnas livmoder intransplanterad i hans mammas kropp. En nyutkommen bok skildrar turerna kring en klinisk forskarbragd i Sverige.

En aktuell sjukhusroman med tokroliga poänger

En aktuell sjukhusroman med tokroliga poänger

När verkligheten framstår som en satir i sig – som i fallet med alla turerna kring Nya Karolinska – blir det en utmaning att skriva en satir om allt som kan ske. Författaren P C Jersild har läst en vildvuxen men aktuell sjukhusroman av medicinprofessorn Johan Frostegård.

Socialstyrelsens första halvsekel skildrat i ny bok

Socialstyrelsens första halvsekel skildrat i ny bok

En historik över Socialstyrelsens första 50 år skriven av två »insiders«, läkaren Olof Edhag och journalisten Birgitta Eriksson, som själva i många år haft myndigheten som arbetsplats, ger en helgjuten bild av en verksamhet som berört de flesta områden i det svenska samhället.(1 kommentar)

Härlig bok av doktorn som blev ståuppare

Härlig bok av doktorn som blev ståuppare

Doktorn höll på att bli utsliten i sjukvården, sadlade om till ståuppkomiker och skrev en bok. Läkartidningens recensent, på väg i motsatt riktning, från ett annat yrke in i läkarstudier, anmäler en bok som enligt honom »alla blivande och levande läkare bör läsa«.(2 kommentar)

Underhållande och skrämmande om ledarskap i sjukvården

Underhållande och skrämmande om ledarskap i sjukvården

Recensenten Bengt Hjelmqvist, distriktsläkare och kirurg, tidigare klinikchef, basenhetschef och chefläkare, allt på samma jobb, har läst en både underhållande och skrämmande bok om ledarskap i svensk sjukvård. 

En läkargärning utöver det vanliga

En läkargärning utöver det vanliga

Kirurgen Erik Erichsen berättar om sin läkargärning, som bedrevs i de mest skiftande sjukvårdsmiljöer på flera kontinenter. Förutsättningarna för att göra ett bra jobb har varierat starkt, emellanåt med smått extrema krav på kirurgens innovativa sinnelag. Pelle Gustafson, medicinsk redaktör på Läkartidningen, anmäler en spännande bok.

Vaccinationsdrama med bäring på vår egen tid

Vaccinationsdrama med bäring på vår egen tid

Två böcker som ger fascinerande inblick i tidig svensk bakteriologi och vaccintillverkning – och två vårdskandaler som uppstod i anknytning till verksamheten. Per Hagman, biträdande smittskyddsläkare, Region Skåne, anmäler två medicinhistoriska böcker vilkas frågeställningar kan ha bäring även på vår egen tid.

Filosofins tröst i patientarbetet

Filosofins tröst i patientarbetet

Filosofiskt perspektiv på kunskap kan underlätta läkarens vardagsslit i kliniken och öka såväl arbetsglädjen som patienttillfredsställelsen, påstår Olle Hellström, pensionerad allmänläkare, efter att ha läst en bok som gör upp räkningen med pedanternas världsherravälde. (6 kommentar)

Skvallerbefriad utilitarism – ända in i kaklet

Skvallerbefriad utilitarism – ända in i kaklet

»Etikprofessorn« är del 2 av filosofen Torbjörn Tännsjös intellektuella memoarer. Sakligt och skvallerberfriat berättar han om begrepp, spörsmål och skandaler som han kommit i kontakt med under en lång karriär som yrkesfilosof. Per Sandin, docent och filosof, Uppsala, anmäler.

På tal om prostatan – det mesta om en krånglig körtel

På tal om prostatan – det mesta om en krånglig körtel

Ett bredare sätt att diskutera prostatan – mannens problemorgan framför andra. Jan-Erik Damber, senior professor i urologi, Sahlgrenska akademin, har läst en annorlunda bok skriven av en tvärvetenskaplig författargrupp. 

Bra bok visar en bättre värld

Bra bok visar en bättre värld

Hans Roslings sista bok, skriven tillsammans med Ola Rosling och Anna Rosling Rönnberg, är fläckvis riktigt bra, tycker anmälaren Jonas Ludvigsson, barnläkare och professor. Med boken i handen ser man klarare att vår värd har blivit bättre på senare år.  

Skattefinansierad privatisering med kommersiell logik

Skattefinansierad privatisering med kommersiell logik

Ännu en aktuell bok om systemskiftet i svensk sjukvård analyserar effekterna som blev. Två synvändor identifieras som resultat av en skattefinansierad privatisering baserad på kommersiell logik. Bo Burström, professor vid Karolinska institutet, anmäler. (1 kommentar)

Kemikalier – bättre än sitt rykte

Kemikalier – bättre än sitt rykte

Kemikalier är bättre än sitt rykte, i synnerhet om de administreras i rätt dos. Alla är inte giftiga, och i många fall gör de till och med nytta. Allt detta diskuteras i en ny bok om svensk »kemofobi« recenserad av senior professorn Magnus Ingelman-Sundberg.

Harveys stora verk – nu i fullständig svensk översättning

Harveys stora verk – nu i fullständig svensk översättning

1600-talsläkaren William Harvey var först med att reda ut hur blodomloppet i människor och djur fungerar. För första gången finns nu hela hans latinska text översatt till svenska i en bok som dessutom berättar om Harveys liv och samtid.

Rädsla och akademisk hederskultur bakom Macchiariniaffären

Rädsla och akademisk hederskultur bakom Macchiariniaffären

En ny bok om »affären« Paolo Macchiarini innehåller en del nya och intressanta uppgifter kring stjärnkirurgens verksamhet innan han kom till Karolinska institutet. Merparten av uppgifterna kommer från anonyma källor eftersom uppgiftslämnarna är rädda för repressalier om de öppet ifrågasätter kollegor och arbetsgivare.

Värdeklyfta avslöjad i ny bok om läkaretik

Värdeklyfta avslöjad i ny bok om läkaretik

En ny bok om läkaretiken har undersökt den etiska kompetensen hos landstingspolitiker, opolitiska tjänstemän och vårdgivarnas högsta chefer inom hälso- och sjukvården i Stockholms läns landsting. Författarna pekar på en värdeklyfta som finns mellan tillämpningen av etiska principer ute på klinikerna och inriktningen på den vårdpolitik som ledningsorganisationen för.

Ny ortopedisk lärobok – ett storverk på svenska

Ny ortopedisk lärobok – ett storverk på svenska

Den nya läroboken på svenska i ortopedi är en imponerande kunskapskälla utan motstycke under senare decennier. Ett storverk, enligt anmälaren Tommy Hansson, senior professor i ortopedi.  

Bredd och spets i Lund under 350 år

Bredd och spets i Lund under 350 år

Lunds universitet har fyllt 350 år och mycket har hänt, inte minst inom lärosätets medicinska fakultet. Anmälaren Jonas F Ludvigsson, barnläkare och professor, blir imponerad av den bredd och spets som en ny jubileumsbok räknar upp.  

Gyllensten – ihågkommen

Gyllensten – ihågkommen

Författaren och läkaren Lars Gyllensten är bortglömd i dag, menar författaren Thure Stenström, som har skrivit en gedigen volym för att friska upp vårt minne av en mångsidig kulturpersonlighet. Hugo Lagercrantz, senior professor, Karolinska institutet, anmäler boken.  (1 kommentar)

Nyköpings lasarett var med sin tid

Nyköpings lasarett var med sin tid

Nyköpings lasarett var litet i slutet av 1800-talet men inte på något sätt på efterkälken i fråga om tillämpning av det senaste framstegen inom medicinen. En ny bok berättar om verksamheten vid det lilla sjukhuset under perioden 1835–1903.