Läkarföreningen i Jämtland kräver ledningens avgång: »Måttet rågat«

Läkarföreningen i Jämtland kräver högsta ledningens avgång

Läkarföreningen i Jämtland kräver att regiondirektören och hälso- och sjukvårdsdirektören avgår efter att en klinikchef fått sparken. »Nu är måttet rågat. Vi bedömer inte att de har sjukvårdspersonalens förtroende att kunna leda oss ur den här besvärliga situationen«, säger föreningens ordförande Annika Östling.

Svårt för regioner att skala upp för tredje dosen

Svårt för regioner att skala upp när fler ska erbjudas tredje dosen

Läget är pressat för regionerna när den tredje dosen av vaccin mot covid-19 ska ges i stor skala. 17 av 21 regioner har svårt att möta behoven eftersom det saknas personal och lokaler, enligt en enkät som SVT Nyheter gjort.

Nyupptäckt variant av coronaviruset skapar oro

Nyupptäckt variant av coronaviruset skapar oro på flera håll

EU-kommissionen vill ha ett flygstopp från södra Afrika efter upptäckten av en ny oroande variant av coronaviruset. Statsepidemiolog Anders Tegnell anser dock att det är för tidigt att dra långtgående slutsatser.

Regioner vittnar om högt tryck på akuten: »Folk har blivit sjukare«

Regioner om ett ökat tryck på akuten: »Folk har blivit sjukare«

Flera regioner har de senaste månaderna sett ett ökat tryck på akutmottagningarna. En teori är att vården nu får betala priset för att patienterna avstod från att söka vård under det första pandemiåret.

Regionerna föreslås få ökat ansvar för vården vid samsjuklighet

Regionerna föreslås få ansvaret för vården vid samsjuklighet

Samsjuklighetsutredningen föreslår att regionerna som enda organisation får ansvaret för alla typer av psykiatrisk behandling, inklusive skadligt bruk och beroende. Dessutom föreslås att sprututbytesverksamhet blir obligatoriskt.

Kammarrätten tar upp oredlighetsmål

Kammarrätten tar upp fuskärende mot förra KI-prorektorn

Nämnden för prövning av oredlighet i forskning överklagade den friande domen mot förra KI-prorektorn Karin Dahlman-Wright. Nu har Kammarrätten i Stockholm meddelat prövningstillstånd.

SVT: Barn i transvården har fått skador av hormonbehandling

SVT: Barn i transvården har fått skador av hormonbehandling

Minst tretton barn inom Stockholms transvård har fått vårdskador och allvarliga biverkningar efter hormonbehandlingar inom transvården, enligt Uppdrag granskning. (4 kommentarer)

EMA: Pfizers vaccin godkänns från 5 år

EMA rekommenderar att Pfizers vaccin godkänns för barn från 5 år

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s läkemedelskommitté rekommenderar att Pfizer/Biontechs vaccin godkänns även för barn i åldersgruppen 5 till 11 år.

Taxeläkare i Stockholm känner sig motarbetade av regionen

Taxeläkare i Stockholm känner sig motarbetade av regionen

Privatläkare i Stockholm anser att klimatet för att verka på nationella taxan försämrats påtagligt och att regionen agerat på flera sätt för att försvåra deras verksamhet. Men enligt ansvarig politiker Anna Starbrink syftar regionens beslut inte till att få bort taxeläkarna från regionen. »Vill vi ha bort dem så kommer vi att berätta det«, säger hon. (1 kommentar)

Nya budgeten ska ge vårdförmedling och fler vårdplatser

Oppositionens budget ska ge ny vårdförmedling och fler vårdplatser

Oppositionens budget innebär inga dramatiska förändringar för vårdens del jämfört med regeringens nedröstade förslag. Men införandet av en nationell vårdförmedling sticker ut, liksom att nära tre miljarder öronmärks för att lösa fler vårdplatser. 

Svenska forskare: Statiner tycks skydda mot död i covid-19

Svenska forskare: Statiner tycks skydda mot död i covid-19

Behandling med statiner verkar ha en skyddande effekt mot att dö i covid-19. Den slutsatsen drar Ailiana Santosa, allmänläkare och forskare vid Göteborgs universitet, som presenterar preliminära resultat från en stor observationsstudie på det vetenskapliga mötet State of the art covid-19. (3 kommentarer)

Studie: Drygt 900 i Stockholm misstänks ha insjuknat på nytt

Studie: Drygt 900 i Stockholm misstänks ha insjuknat på nytt

943 personer i Region Stockholm har fram till och med september i år haft en misstänkt återinfektion av covid-19, enligt ännu opublicerade data som presenteras på State of the art covid-19. Hjärtsjukdom, stroke, lungsjukdom – samt kvinnligt kön – sticker ut som riskfaktorer i forskarnas analys. (1 kommentar)

Läkarstudenter på KI kräver extra examinationer på grund av covid

Läkarstudenter på KI kräver fler examinationer på grund av covid

En grupp läkarstudenter vid Karolinska institutet (KI) spärras från studier nästa termin. Enligt dem beror det på att de missat examinationer eftersom de följt rekommendationerna om att stanna hemma vid covidsymtom. Nu kräver de att KI ger dem fler chanser.

Uppsala ska utreda om namn på vårdpersonal kan döljas i journaler

Uppsala ska utreda om namn på vårdpersonal kan döljas i journal

Regionstyrelsen i Uppsala har beslutat att utreda möjligheterna att dölja identiteten för behandlande personal i patientjournaler. Tanken är att skydda vårdpersonalen från hot och våld.

Läkemedelsverket vill ändra lag – ett hinder för nära vård

Läkemedelsverket vill ändra lag – upplever bromskloss för nära vård

Sjukhusapoteken får bara förse patienter med läkemedel under tiden de ligger inlagda – ett regelverk som försvårar utvecklingen mot nära vård, menar Läkemedelsverket och får medhåll av SKR. Nu vill myndigheten se en lagändring.

Grönt ljus för vaccin till vårdpersonal – om undanträngning kan undvikas

Tredje dos till vårdpersonal – om undanträngning kan undvikas

Även vårdpersonal kan nu erbjudas en tredje påfyllnadsdos vaccin mot covid-19 – men bara om det går att säkerställa att inga högre prioriterade grupper trängs undan, säger Folkhälsomyndighetens generaldirektör Karin Tegmark Wisell. (1 kommentar)

Dags för State of the art covid-19

Stort intresse för årets svenska vetenskapliga möte om covid-19

Nu är det återigen dags för det vetenskapliga mötet State of the art covid-19. Infektionsläkaren Lars-Magnus Andersson, som lett arbetet med det vetenskapliga programmet, ser bland annat fram emot en punkt som handlar om luktförändringar. »Jag förlorade själv luktsinnet när jag var sjuk i november förra året«, säger han.

Facket begär central förhandling om primärvårdsersättning i Stockholm

Facket begär förhandling om primärvårdspengar i Stockholm

Den föreslagna ersättningen för husläkarverksamheterna i Stockholm räcker inte för att klara uppdraget. Det anser Stockholms läkarförening som nu begärt central förhandling med regionen. (1 kommentar)

Läkemedelslistan släcks ner i helgen – så förbereder sig regionerna

Läkemedelslistan släcks i helgen – så förbereder sig regionerna

I helgen kommer E-hälsomyndighetens recepttjänster ligga nere i upp till 14 timmar för ett plattformsbyte. Det innebär skärpt beredskap hos regionerna som bland annat planerar för att skicka med extra doser till patienter så att de inte behöver uppsöka apotek under helgen.

Nytt sjukhus i Växjö ska få 270 platser

270 vårdplatser på nytt sjukhus i Växjö

Det nya sjukhuset i Växjö ska rymma 270 vårdplatser fördelat på 11 avdelningar. Det har regionledningen i Kronoberg beslutat.

1 2 3 441