– Det är självklart bra att det inte finns stora skillnader redan på AT-nivå, för då skulle gapet vara ännu svårare att överbrygga sedan. Men spridningen är så liten i AT-gruppen att man inte ser så stora variationer alls, därför är det svårt att veta om de strukturella skillnaderna finns på den här nivån, säger Emma Spak, ordförande för Sveriges yngre läkares förening.

Nu har 2012 års lönestatistik för de kommun- och landstingsanställda läkarna kommit.

AT-läkarna som grupp har fått nöja sig med en löneutveckling på 1,7 procent mellan 2011 och 2012, jämfört med 2,3 procent för samtliga läkargrupper. Emma Spak tror att det är en effekt att man 2011 tog bort lägstalönerna för AT-läkarna i läkaravtalet. Avsikten var att gå mot individuell lönesättning med möjlighet till en regelrätt förhandling inför anställningen och efter 12 månader. 

– Arbetsgivarna har inte kunnat möta upp och tillgodose att man faktiskt får göra en individuell löneförhandling, och det har påverkat löneutvecklingen negativt.

Vi har också pratat i flera år om vitsen av att som AT-läkare ha en chef med arbetsgivaransvar och ett verkligt förhandlingsmandat.

Även gruppen »Ej leg läkare, vikarier m.m.« har fått nöja sig med en modest löneutveckling på 1,7 procent. Gruppen består främst av dem som arbetar i väntan på AT. Trots att det här är en liten grupp, under året sammanlagt drygt 500 stycken, menar Emma Spak att den är viktig eftersom det kan löna sig för arbetsgivarna att ha vikarierande, ännu inte legitimerade, läkare för att slippa inrätta fler AT-block.

– Om de som vikarierar skulle kosta lika mycket som en AT-läkare har arbetsgivaren mycket mindre motiv att ha dem kvar. Helst vill vi att alla ska få AT direkt. Men så länge  de inte får det, ska de ha en vettig löneutveckling som speglar det arbete de gör.

Förutom bland de yngsta läkarna är skillnaderna mellan män och kvinnor är fortfarande stor, i snitt tjänar kvinnorna endast 90 procent av vad männen gör. Störst är skillnaderna i Halland och Dalarna där kvinnornas löner kommer upp i endast 87,6 procent av männens löner.

Bäst medellön 2012 hade precis som 2011 läkarna i Västmanland, det gäller såväl kvinnor (56 841 kronor) som män (62 870 kronor). Lägst medellön har kvinnorna i Dalarna (50 817 kronor), medan de lägsta läkarlönerna för männen återfinns i Södermanland (57 217 kronor).

Av specialiteterna toppas 2012 års löner av rättspsykiatri där de 31 stycken kommun-/landstingsanställda som finns med i Sacos underlag hade en medellön på 73 095 kronor.

Inom akutsjukvård låg medellönen 2012 på 48 580 kronor. Man kan emellertid notera att inte ens häften inom akutsjukvården var färdiga specialister.

Via Läkarförbundets webbplats kan medlemmarna komma åt Sacos lönestatistik och själva göra jämförelser utifrån till exempel kön, specialitet, befattning och landsting.