När det stod klart att den läkare som i förra veckan häktades misstänkt för bland annat sexuella övergrepp mot barn och barnpornografibrott, är verksamhetschef för vårdcentralen där han jobbar, reagerade hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Stockholms läns landsting (SLL).

– Vi kan inte tillåta verksamheten innan vi får tillfredsställande klarlägganden om ledningens kompetens och kunskap, säger Peter Lundqvist, enhetschef på hälso- och sjukvårdsförvaltningen i SLL.

Den aktuella vårdcentralen ingår sedan 2011 i vårdvalet i SLL, och i början av veckan genomförde man en kontroll av verksamheten med anledning av att verksamhetschefen, som också äger vårdcentralen, häktats, och med anledning av allvarlighetsgraden i häktningsframställan.

– Vi ville veta om de kan ge patienterna en god och säker vård, säger Peter Lundqvist.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen ställde frågor till verksamhetsledningen som gällde grundläggande rutiner men också bemanning och verksamhetsledning. Eftersom inget av svaren var tillfredsställande meddelade landstinget att vårdcentralen tills vidare måste hålla stängt.

– Vi har inte fått tydliga svar på vem som är verksamhetschef, vem som är medicinskt ledningsansvarig. Det är den allvarligaste invändningen. Vi kunde inte tillåta verksamheten att öppna igen dagen därpå.

Peter Lundqvist säger att det inte heller gick att få någon exakt uppfattning om hur stor personalstyrkan är eller vilka professioner som finns tillgängliga.

– Det ska man kunna svara på!

– En vårdcentral måste bemannas med personal som kan uppfylla uppdraget.

Han poängterar också att de som uppger att de företräder verksamheten måste kunna svara angående grundläggande rutiner, och så var inte fallet.

Peter Lundqvist håller med om att det är rimligt att det blir lite rörigt om en läkare, som dessutom är verksamhetschef, på en vårdcentral häktas.

– Ja, men rörigheten får inte äventyra patientsäkerheten, den är överordnad.

Enligt Peter Lundqvist blir det en senare fråga att ta ställning till om någon som är anklagad, eller eventuellt till och med dömd, för så allvarliga brott verkligen kan äga en vårdcentral i vårdvalet. Men han påpekar att brottsutredningen till 100 procent är en polissak.

– Vi fokuserar till 100 procent på vårdcentralens verksamhet i övrigt.

Peter Lundqvist säger att landstinget vid flera tillfällen tidigare har gått in och fattat beslut om att verksamheter måste stängas.

– Men aldrig så här snabbt.

– Det vanliga när vi ser allvarliga avvikelser som motiverar att vi säger upp verksamhetens avtal är att de får lite tid på sig att avveckla.

På fredag kommer ledningen för vårdcentralen till hälso- och sjukvårdsförvaltningen för att svara på landstingets frågor om verksamheten.

Därefter görs en bedömning tillsammans med landstingets chefsläkare och hälso- och sjukvårdsdirektören inför beslutet om huruvida verksamheten kan fortsätta eller måste avvecklas.

Tills vidare hänvisas patienterna till andra vårdcentraler.

Peter Lundqvist vill inte säga vem på vårdcentralen det är som svarat på landstingets frågor och inte heller vilka från vårdcentralens ledning som kommer till mötet på fredag.