Enligt statistik från Transportstyrelsen drogs 4 527 körkort in under första halvåret 2013, antingen på grund av direkta medicinska skäl eller för att innehavaren inte lämnat in begärt läkarintyg. Motsvarande siffra för 2012 var 3 825.

Den 1 februari 2012 ändrades regelverket så att läkare är skyldiga att meddela alla olämpliga förare till Transportstyrelsen, inte bara de som är uppenbart olämpliga. Det skedde trots kritik från Läkarförbundet, som ansåg att det kunde skada patient–läkarrelationen.

Lars Englund, chefsläkare på Transportstyrelsen, tror dock inte att lagändringen är den viktigaste förklaringen till att läkare anmäler fler olämpliga bilförare. Enligt honom har man sett en årlig ökning av anmälningsfrekvensen på 10-20 procent under en längre tid.

– Jag tror inte att det är så många läkare som lagt märke till att man ändrat från »uppenbart olämplig« till »olämplig«. Jag tror att det mer handlar om en långsiktig förändring av attityden bland doktorer. Det finns en ökad insikt om att det är ett bra sätt att förebygga dödsfall.

Skulle alla olämpliga förare få indraget körkort skulle siffrorna dock vara mycket högre, enligt Lars Englund. Han pekar på att det varje år ställs runt 25 000 demensdiagnoser.

– En stor del av dessa patienter har körkort, och de flesta borde vi få in, kanske inte omedelbart men så småningom.

Stroke är en annan diagnos som borde leda till fler indragna körkort, menar Lars Englund. I många fall utnyttjar läkarna i stället möjligheten att ge ett muntligt körförbud som bara registreras i journalen.

– Det viktigaste för mig är att folk inte kör som inte borde det. Men att bara komma överens om ett muntligt förbud är lite osäkert. Det finns exempel där en patient med synfältsrubbningar på grund av stroke kommit överens med sin läkare om tillfälligt körförbud och sedan fått det förlängt trots att patienten kört bil och kört på en cyklist, eftersom läkaren inte visste om det.