Enligt anmälan har sjukhuset godkänt att produktionsbolaget Titan Television AB filmat patienter i akutmedicinska situationer utan att de först lämnat sitt samtycke. Anställda på sjukhuset har även, i samband med inspelningen, gjort sig skyldiga till brott mot tystnadsplikten genom att lämna ut sekretessbelagd information, menar anmälaren.

JK har beslutat att en förundersökning ska inledas. »Uppgifterna i anmälan ger anledning att anta att brott mot tystnadsplikt har begåtts genom att uppgifter som omfattas av sekretess har röjts«, skriver JK efter att ha granskat avtalet mellan Titan Television och Landstinget Blekinge, de aktuella avsnitten av »112 – på liv och död«  samt en radiointervju med två ambulanssjukvårdare.

»112 – på liv och död« har visats på TV 4 och Sjuan.