Kvinnan, som led av magsmärtor, hade efter flera läkarbesök remitterats till en specialistmottagning i Malmö. Där mötte hon en manlig läkare. När han sträckte fram handen för att hälsa valde hon av religiösa skäl att möta hälsningsgesten med att lägga handen mot sitt bröst och nicka. Enligt Diskrimineringsombudsmannen (DO) blev läkaren arg, skällde ut kvinnan och vägrade att undersöka henne.

DO anser att bemötandet är diskriminerande och stämmer vårdföretaget.

– Alla har rätt till vård oavsett religion eller trosuppfattning och det är helt orimligt att neka en människa tillgång till vård med hänvisning till patientens sätt att hälsa, säger diskrimineringsombudsman Agneta Broberg i ett pressmeddelande.