En statlig utredning föreslår att det inrättas en ny nämndmyndighet med uppgift att samordna kliniska studier. Nämnden ska identifiera patienter och prövare samt ge råd och praktiskt stöd inför och under studier. Nämndens arbete ska kompletteras med regionala stödfunktioner.

Ett uppdrag som bör inledas så fort nämnden bildats är att bygga upp en gemensam informationsportal och ett system för att identifiera och få kontakt med patienter som passar för specifika kliniska studier. Ett annat uppdrag för nämnden ska vara att erbjuda utbildningar och genomföra uppföljningar.

Minskningen av kliniska studier i Sverige har pågått sedan 1980-talet och har under det senaste decenniet utretts och analyserats i ett antal vändor. En generell slutsats har varit att det behövs en nationell samordning för hitta tillräckligt många patienter för att ge tyngd åt studierna.

Staten har avsatt 40 miljoner kronor under 2014 respektive 2015 för stöd och samordning av kliniska studier. Från 2016 satsar man 50 miljoner per år.