I Sverige finns relativt många läkare per invånare, men de hinner inte träffa särskilt många patienter. Jämfört med de andra 34 OECD-länderna hamnar svenska läkare i botten, med i snitt 900 patientbesök per år (se tidigare artikel i Läkartidningen.)

Men det går att använda läkarnas tid mer effektivt enligt Vårdanalys, som i sin nya rapport »Ur led är tiden« identifierar fyra utvecklingsområden: 

  • Prioritera mellan administrativa krav. Det behövs en prioritering där värdet av vissa administrativa krav utreds och förtydligas. Läkare ägnar en stor del av tiden till administrativa uppgifter. Det handlar både om patientrelaterad administration och om krav på mätning, redovisning och uppföljning. En del är viktiga, men en del akn enligt Vårdanalys ifrågasättas.
  • Förbättra IT-stöden. Förbättrade IT-stöd kan frigöra tid för läkare och annan personal. Läkare arbetar i dag i IT-system som inte upplevs användarvänliga och stödjande i arbetet i tillräcklig utsträckning. Läkare hanterar också många olika IT-system, som inte alltid är kompatibla med varandra.  
  • Utveckla arbetsfördelningen mellan olika yrkesgrupper. Läkare skulle kunna ägna mer tid till patienter, och till mer avancerat patientarbete, om andra yrkesgrupper övertog arbetsuppgifter som inte kräver läkarkompetens. Det handlar om vissa administrativa uppgifter och viss vård och behandling som läkare utför som skulle kunna överlåtas till annan personal.
  • Optimera bemanningen utifrån patienternas behov. Genom att i högre grad anpassa bemanningen efter patientströmmarna kan läkares tid användas mer effektivt. I dag planeras inte alltid läkares arbetstider utifrån en analys av patienternas behov, och möjligheterna till en effektiv bemanning inom nuvarande regler och avtal tillvaratas inte alltid. 

»Vad gör doktorn på jobbet?« är namnet på ett symposium som Myndigheten för vårdanalys håller apropå rapporten på Medicinska riksstämman den 6 december.