Foto: Ann-Sofi Rosenkvist

Nästan alla var där. Maciej Zaremba, DN-journalisten som satte stenen i rullning med sin artikelserie »Patientens pris«, där han kritiskt granskar styrsystemet NPM, New public management. Märit Halmin, ST-läkare i anestesi, som tillsammans med en kollega formulerade Läkaruppropet, som nu har fått över 9 000 underskrifter. Men också ledande företrädare för Läkarförbundet, Läkaresällskapet och SFAM (Svensk förening för allmänmedicin) samt en statsvetare, en ekonom och ytterligare ett antal läkare.

En ovanligt talrik panel, men så var debatten också avslutningen på ett block av tre sammanhängande seminarier, som alla handlade om olika aspekter av New public management. Kritiken mot NPM, som infördes i Sverige i början av 1990-talet, var nedgörande.

– Systemet i dag omöjliggör för oss att verka på ett empatiskt vis, sa Märit Halmin. Den enda möjligheten är att förändra systemet. Vi måste våga höja rösten och uttala oss som profession. Det här ska bli en valfråga.

Thomas Flodin, ordförande i Läkarförbundets etik- och ansvarsråd, var inne på samma spår:

– Zarembas artikelserie och Läkaruppropet har varit vändpunkter. Det senaste året har debattklimatet förändrats. Nu finns det mottagare för tankar och idéer. Jag tror att det här kommer att bli en het valfråga.

Ingemar Engström, ordförande i Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik, berättade att Sällskapet tillsatt en arbetsgrupp som ska formulera ett dokument om hur man ser på NPM. Själv är han mycket kritisk:

– NPM bygger på en logik som är främmande för sjukvårdens inre arbete. Vi får inte glömma att det är patienten som är läkarens uppdragsgivare – ingen annan.

Shirin Ahlbäck Öberg är docent i statsvetenskap vid Uppsala universitet och expert på NPM. Hon berättar att en av drivkrafterna bakom NPM var att sätta professionerna på plats:

– NPM bygger på en misstro mot de professionella. De ska tämjas. Men nu kommer olika professioner och kräver rätten att vara med och utveckla verksamheten.

– Det var viktigt att göra NPM till en politisk fråga, och det har ni lyckats med. Kom ihåg att läkare är en stark kår. Var bråkiga, var obekväma och liera er med andra professioner.