Omtvistade BB Sophia har fått grönt ljus av hälso- och sjukvårdsnämnden. Men inte på de villkor som den privata kliniken hade hoppats. De har ansökt om att få ta emot kvinnor från graviditetsvecka 32 men får endast ta hand om de som är i vecka 37 eller senare, undantaget kvinnor med förhöjd risk.

Heidi Stensmyren, ordförande i Stockholms läkarförening och specialist i anestesi och intensivvård vid Danderyds sjukhus, tycker att det är klokt att begränsa verksamheten till en början.

– Jag tror att det är lättare om man ligger nära ett akutsjukhus där det även finns ett bredare uppdrag i övrigt – förutom förlossningsverksamheten. När det inte finns är det kanske bra att starta försiktigt.

I övrigt är hon positiv till att det blir flera arbetsgivare inom förlossningsvården, som hon beskriver som en pressad verksamhet som behöver satsa på bättre arbetsförhållanden och villkor för att både behålla men också rekrytera nya läkare.

BB Sophia drivs av koncernen Praktikertjänst. Initiativtagarna är barnmorskan Gudrun Abascal och läkaren Harald Almström, som även startat BB Stockholm. Det är landets andra privata förlossningsklinik.

– Vi är förstås glada över att det blir ett beslut, men är naturligtvis inte nöjda med att vi inte får uppdraget som vi ansökt om. Vi kommer att ha medicinsk teknik och kompetens för att klara att ta hand om barn från 32 veckor, säger Harald Almström.

BB Sophia ska så snart som möjligt skicka in en ny ansökan för att få ett utökat uppdrag, uppger Almström.

– Vi måste ändå ha en neonatalverksamhet i gång och det är bättre att vi får ha den fullt ut med lite fler barn för att behålla kompetensen.

Kliniken kommer att ha en neonatalavdelning och en uppvakningsavdelning med intensivvårdsresurser där gravida och förlösta kvinnor med svåra akuta komplikationer kan vårdas. BB Sophia har också samverkansavtal med Karolinska universitetssjukhuset i Solna och Södersjukhuset. 

– Vi kommer ha tillgång till blod, övervakningsapparatur och expertkompetens. Vi har både primär- och bakjour i anestesiologi och neonatologi, obstetrik och gynekologi dygnet runt årets alla dagar, säger Harald Almström.

Planen är att öppna den 3 mars med kapacitet för 4 000 förlossningsplatser per år. Kliniken kommer att ha drygt 80 fast anställda barnmorskor och cirka 20 läkare. Rekryteringen av barnmorskor och sjuksköterskor har gått snabbt, men läkarna har varit mer svårflörtade. Det saknas fortfarande en del neonatologer.

– Vi har tillräckligt många för att dra igång, men skulle behöva några till för att bli fullbemannade. Min uppfattning är att läkare är lite mer konservativa och försiktiga när det gäller nya arbetssätt och organisationsformer.

Heidi Stensmyren tycker att det är viktigt att lyfta frågan om hur läkarnas kompetensutveckling blir på sikt, i och med att de inte får samma dagliga närhet till akutsjukvården som läkare på andra förlossningskliniker i Stockholm. 

– Kompetensutvecklingen behöver prioriteras och det gäller särskilt för läkare som över längre tid enbart arbetar inom en nisch av sin specialitet. Vi ser fördelar med kompletta sjukhus med stor bredd på verksamheten.

Landstinget i Stockholm planerar att tillsätta en bred expertgrupp som ska ansvara för uppföljning och avrapportering av kvalitet och patientsäkerhet på BB Sophia. Granskning kommer även att ske genom ett forskningsprojekt som landstinget och Karolinska institutet står bakom.

Enligt landstinget förväntas öppnandet av BB Sophia frigöra platser vid övriga förlossningskliniker i Stockholm. Samtidigt planerar BB Stockholm dra ner verksamheten med cirka 500–600 förlossningsplatser per år.

Vårdval förlossning i Stockholm

Vårdval förlossning infördes i Stockholms läns landsting 2009. I dag har landstinget vårdvalsavtal med fem auktoriserade förlossningsenheter: Karolinska universitetssjukhuset Huddinge, Karolinska universitetssjukhuset Solna, BB Stockholm, Södersjukhuset och Danderyds sjukhus. Södertälje sjukhus har inom ramen för sitt flerårsavtal för akutsjukvård ett uppdrag att bedriva förlossningsverksamhet. Den högspecialiserade förlossningsvården ligger utanför vårdvalet, i dag utförs den på Karolinska universitetssjukhuset och Södersjukhuset.

Källa: Stockholms läns landsting