Den 1 januari 2014 hade Läkarförbundet 45 833 medlemmar, en ökning med 2,0 procent jämfört med året innan. Den positiva medlemsutvecklingen, som med ett enda undantag – år 2007 – har pågått ända sedan millennieskiftet, fortsätter alltså. Jämfört med år 2000 har Läkarförbundet nu nästan exakt 10 000 fler medlemmar, kanske något i sig värt att fira.

Det finns dock delar i medlemsstatistiken som inte är fullt så positiva. Utträdena bland yrkesverksamma nådde all-time-high 2013; närmare 1 500 läkare i den gruppen valde att lämna sitt fack under året.

De ökande utträdena återspeglas i nettotillskottet. Det sammanlagda nettotillskottet bland yrkesverksamma och studentmedlemmar har minskat från nästan 1 500 år 2009 till bara 600 2013. Procentuellt ökade studenterna i fjol med 2,2 procent, de yrkesverksamma med 1,4 procent, medan pensionärerna, den grupp som växer snabbast i Läkarförbundet, ökade med hela 4,7 procent.

En förklaring som angavs för ett år sedan till att yrkesverksamma ökar långsammare än pensionärer var att man under 2012 inte fått uppgifter om nylegitimerade läkare på grund av krånglande datasystem hos Socialstyrelsen. Men under 2013 har man haft tillgång till de uppgifterna, enligt Kristina Eriksson, kommunikationschef på Läkarförbundet. Statistiken ska nu analyseras, men en tänkbar förklaring är enligt henne att de äldre yrkesverksamma läkarna, där anslutningsdraden är högre än bland de yngre, nu börjar gå i pension.

På Läkarförbundet arbetar man med att ta fram en strategi för att bland annat öka anslutningsgraden bland yngre läkare. Strategin ska behandlas i centralstyrelsen i mars.