Strax före jul kom Uppsala tingsrätts dom (LT 49-50/2013). Enligt den slapp Landstinget i Uppsala län betala skadestånd till patientens anhöriga. Centrum för rättvisa, som driver ärendet, överklagade domen. Nu har Svea hovrätt beslutat sig för att ta upp fallet.

– Fallet är principiellt intressant och tingsrättens dom innehåller märkligheter. Det är därför välkommet att hovrätten omprövar fallet, säger Anna Rogalska Hedlund, ett av ombuden på Centrum för rättvisa i ett pressmeddelande.