Sjuksköterskeföreningen och Svenska läkaresällskapets delegation för medicinsk etik tar nu öppet ställning mot de så kallade vita dokusåporna. I ett gemensamt uttalande råder de läkare och sjuksköterskor att vägra vara med i tv-serierna och uppmanar till protest i landsting där nya inspelningar pågår eller planeras. 

– Ställer vi inte upp så blir det inga tv-program. Vi tycker att man både som enskild och grupp av läkare eller sjuksköterskor ska ifrågasätta sitt landsting, säger Ingmar Engström.

Svenska läkaresällskapet och Sjuksköterskeföreningen skriver att det finns allvarliga etiska problem med sjukhussåpor »vare sig verksamheten kan anses vara juridiskt möjlig eller ej«. De anser att serierna utgör ett oacceptabelt hot mot patienternas integritet.

Grundproblemet med tv-serierna är att vårdgivaren – landstinget – har skrivit ett avtal som överlåter rätten fullt ut till ett externt kommersiellt bolag, enligt Engström. Och att bolagen i sin tur inte skyddar patienternas integritet.

– Kommer man in som svårt sjuk är man oftast inte i stånd att fatta ett övertänkt beslut om man vill vara med eller vilka konsekvenser det får. Informationen som patienterna har fått har varit bristfällig, och man har inte heller kunnat ångra sig efteråt.

Han tycker att samma regler borde gälla som när patienter deltar i forskning eller inspelningar som används för att visa studenterna på läkarutbildningen.
– Då har man alltid rätt att ångra sig och får besked om vem som ska titta på det och var materialet förvaras.

Vita dokusåpor är inget nytt fenomen. Första säsongen av »Sjukhuset» spelades exempelvis in redan 2007. Varför har ni inte tagit ställning i frågan tidigare?

– Uppsala-fallet har satt fokus på frågan. Vi har fått uppmaningar från medlemmar som undrat var vi står. Vi borde ha agerat tidigare. Men bättre sent än aldrig, säger Ingemar Engström, som erkänner att varken han eller någon annan i etikdelegationen hade sett någon av de så kallade vita dokusåporna innan domen föll i det omtalade fallet från Akademiska sjukhuset i Uppsala, där första säsongen av tv-serien »Sjukhuset« spelades in (LT 2014-01-28 och LT 49/50 2014).

– Vi har tittat på en stor del av serierna nu, säger Ingemar Engström som poängterar att Svenska läkaresällskapet tycker att det är viktigt att skilja de kommersiella sjukhusserierna från andra tv-produktioner.

– Seriösa dokumentärer som vill skildra någon ny metod eller behandlingsform gagnar både sjukvården och allmänheten och där måste det finnas en öppenhet. 

Läkarförbundets etik- och ansvarsråd har tidigare uttalat sig om sjukhusserierna (se slf.se) men har uttryckt sig mer försiktigt än Sjuksköterskeföreningen och Svenska läkaresällskapet. Enligt förbundet har patienterna rätt till »integritet, sekretess och autonomi« men säger samtidigt att det finns » ett berättigat intresse i det öppna samhället att belysa hälso- och sjukvården i media«. Etik- och ansvarsrådets ordförande Thomas Flodin flaggar dock för att även Läkarförbundet inom kort kommer att göra ett nytt, betydligt skarpare uttalande.

– Vi har bestämt oss för att ägna en stor del av våren åt denna fråga. Det är inte rimligt att utsätta patienter som är i en svår och sårbar situation för den här typen av ställningstaganden, säger Thomas Flodin.