Valberedningens ordförande Sven Wallerstedt vill inte uttala sig om varför den petar Thomas Zilling.

– Valberedningen kommer att redovisa sin motivering på fullmäktigemötet, säger han och tillägger:

– Thomas Zilling är en oerhört duktig och bra person, så han är absolut ingen dålig kandidat.

Thomas Zilling är besviken. Han säger att han funderar på att kandidera ändå, men har inte bestämt sig. Han blev ordförande 2011 och hamnade strax därefter i en konflikt med ledningen på sin arbetsplats Hallands sjukhus, där han var huvudskyddsombud. Efter en uppgörelse med arbetsgivaren valde han att sluta. Året därpå blev han omvald som ordförande. Samma år fick han en lektorstjänst vid Aarhus Universitetshospital i Danmark. Utlandstjänstgöringen vållade en diskussion om huruvida han kunde sitta kvar på sina fackliga uppdrag. Men nu har han lämnat Danmark.

– Jag har slutat min tjänst där efter 18 månader. Jag hade inte för avsikt att stanna längre. Just nu befinner jag mig »between jobs«, säger Thomas Zilling.

Karin Båtelson är ledamot i Läkarförbundets centralstyrelse samt ordförande i förbundets råd för läkemedel, IT och medicinteknik (RLIM). Hon är klinisk neurofysiolog på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg.

Hon har tidigare suttit i Sjukhusläkarnas styrelse, men lämnade uppdraget för fyra år sedan. Då hade hon varit med i sju år och var andre vice ordförande.

– Vi hade gjort otroligt mycket bra. Men efter ett tag kändes det som det var samma gäng, samma profilfrågor och samma saker som sades. Jag ville göra något annat – något nytt, säger Karin Båtelson.

Nu är hon sugen på »comeback« och känner sig hedrad av valberedningens förslag.

– Det känns jättekul. Uppenbarligen vill de se lite förnyelse och förändring i styrelsen.

Som ordförande i RLIM och ledamot i centralstyrelsen har hon saknat förankringen i en yrkesförening.

– Det är de som skannar av politiken i hela landet. Det är en annan dynamik. När man, som jag, exempelvis sitter i den Nationella läkemedelsstrategin kan man vara hjälpt av att stöta och blöta frågor i en yrkesförening.

Om valberedningens förslag går igenom på Sjukhusläkarnas fullmäktigemöte 13–14 mars kommer den nuvarande manliga topptrojkan att brytas. Elin Ericson, som sitter i Läkarförbundets centralstyrelse och arbetar på kliniken för kirurgi och urologi på Mälarsjukhuset i Eskilstuna, föreslås bli andre vice ordförande i stället för Lars Nevander. Han föreslås dock bli kvar i styrelsen.

– Vi tycker att det är viktigt att man knyter unga kollegor till verksamheten med tanke på framtiden, säger Sven Wallerstedt som samtidigt poängterar att det är de föreslagna kandidaternas kompetens som varit vägledande för valberedningens beslut:

– Nu råkar det vara så att vi föreslagit en styrelse där det är fler kvinnor än män, men jag tycker inte att ålder eller könsfördelning ska vara avgörande.