I december beslutade JK att inleda en förundersökning om brott mot tystnadsplikten i samband med att tv-serien spelades in på Blekingssjukhuset (LT 2013-12-18). Nu ska även inspelningen från Höglandssjukhuset i Eksjö sättas under lupp. Bo Birgersson på Ekobrottsmyndigheten har fått i uppdrag att utreda bägge ärendena. Resultatet av förundersökningarna ska sedan redovisas till JK.

Det är polismyndigheten i Jönköpings län som har överlämnat anmälan till JK. Enligt anmälan har Höglandssjukhuset och Jönköpings läns landsting  tillåtit produktionsbolaget Titan Television AB att filma patienter i akutmedicinska situationer, utan att de har lämnat sitt samtycke. Dessutom ska sjukhusanställda ha lämnat ut sekretessbelagda uppgifter till produktionsbolaget och kan därför ha gjort sig skyldiga till brott mot tystnadsplikten. Uppgifterna har sedan offentliggjorts i samband med att programmet sändes. Landstingsdirektören och andra tjänstemän ska, enligt anmälan, ha godkänt detta och därmed gjort sig skyldiga till brott mot tystnadsplikten och tjänstefel.

JK har tittat på de anmälda avsnitten och granskat avtalet mellan Höglandssjukhuset och Titan Television AB som skrevs på i mars 2012. Myndighetens bedömning är att det finns anledning att anta att brott mot tystnadsplikten har begåtts.

Tv-serien »112– på liv och död« har visats på TV4 och Sjuan. Produktionsbolaget Titan Television AB ligger även bakom den omdebatterade serien »Sjukhuset«, som också står under juridisk granskning. Landstinget i Uppsala län stämdes av anhöriga till en nu avliden man som filmades på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Enligt Uppsala tingsrätts dom behöver landstinget inte betala något skadestånd (LT 49-50/2103LT 1-2/2014), men beslutet har överklagats och ska tas upp av Svea hovrätt (LT 2014-01-28).

Höglandssjukhuset finns i Eksjö med viss verksamhet i Nässjö, Vetlanda och Tranås.