Nino Bracin

– De misstag som begicks inför Åkessons besök får inte upprepas. Sjukhus- och avdelningschefer hade inte alls förberett personalen, och det gick ut över vården. På torsdag har vi ett sedan tidigare inplanerat möte med arbetsgivaren, och då kan vi ha en första diskussion kring de här frågorna, säger Nino Bracin, ordförande för Västerbottens läns läkareförening.

Han har varit i kontakt med den läkare som försökte stoppa Jimmie Åkesson från att besöka geriatriken vid universitetssjukhuset i Umeå.

– Det är en ung läkare i början av sin karriär som fått vårt fulla stöd. Han hade inte räknat med att landstingets skulle reagera så kraftigt, och det behöver inte sägas att det har varit några jobbiga dygn. Men han är tillbaka i arbete igen och mår bättre.

– Tyvärr finns en ganska stark obehagskänsla kvar. Hot har riktats mot läkare och dessa har polisanmälts.

Nino Bracin är förvånad över att landstingsledningen inte insåg sprängkraften i Åkessons Umeåbesök.

– Det hade räckt med att titta på de anti-rasistiska demonstrationer som genomförs i stan under de senaste månaderna och noterat vilken uppslutning de fått. Det här är frågor som verkligen engagerar Umeåborna. Att hantera ett besök av Jimmie Åkesson som vilket politikerbesök som helst fungerar inte.

Är det försvarbart att en underordnad läkare försöker gå emot sin chef om patientsäkerheten?

– I den situation som uppstod tycker jag i alla fall att det är förståeligt. Läkaren såg att normala rutiner på avdelningen inte längre fungerade och kände att patientsäkerheten var hotad. Min bild är att han i det läget hade en bättre överblick än sin chef och därför valde att agera.

Det råder osäkerhet kring vad som inträffade i samband med de spontana demonstrationer som genomfördes vid entrén till Geriatriskt centrum när Jimmie Åkesson anlände.

Landstingsledningen har tillbakavisat uppgifter om hot och registrering. I ett pressmeddelande beklagar landstingsdirektör Anders Sylvan att medarbetare känt rädsla för repressalier och avsked. Ingen ska behöva vara orolig för det, betonar han.

Landstinget kommer nu att utvärdera hur personalen på Geriatriskt centrum upplevde situationen och arbetar med nya riktlinjer för politiska besök i verksamheten.

Läs även:

Umeåläkare upprörda över landstingets reaktion
»Fel av läkaren att blanda in politiska åsikter i arbetet«
Läkaren som försökte stoppa Åkesson kritiseras av landstinget