Om man börjar med ett slags skuldbeläggande av medicinska misstag, då riskerar man att folk slutar hjälpa varandra, säger Marie Wedin till TV4 Nyheterna.

– Man kan få ett slags beröringsskräck, och det vore fatalt.

Detta apropå den pågående rättegången i Eksjö där en förlossningsläkare åtalas misstänkt för vållande till annans död och vållande till kroppsskada. Läkaren, en specialist i obstetrik och gynekologi, har redan blivit av med sin legitimation för att han i strid med riktlinjer avslutade en mycket utdragen förlossning med sugklocka och tång i stället för med kejsarsnitt.

– Jag kan inte uttala mig om det enskilda fallet. Men det är en obehaglig tanke att känna att man efter ett misstag på jobbet kan bli åtalad – som om man hade gjort fel med berått mod. Jag tycker inte sådana saker ska avgöras i domstolen, säger Marie Wedin till Läkartidningen.

Hon är orolig över att åtalen mot läkare kan komma att öka i och med att Inspektionens för vård och omsorg (IVO) inte hinner beta av högarna med ouppklarade ärenden i rimlig tid.

– Om inte folk får någon respons på sådant som de upplever är fel som har begåtts inom vården, kanske de inte tar den rekommenderade vägen utan vänder sig till polis och åklagare i stället.

När den nya patientsäkerhetslagen kom för tre år sedan flyttades patientklagomålen från Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd till Socialstyrelsen för att sedan hamna på IVO:s bord. Under hösten bad den nya myndigheten om hjälp för att klara arbetsbelastningen (LT 2013-12-20 och LT 2014-01-24).

Vissa specialiteter är extra utsatta, menar Wedin. Hon nämner psykiatrin, gynekologin och till viss del ortopedin.

– Där är risken som störst att hamna i den situationen. 

Läs även:

Rättegång mot förlossningsläkare inleds
Förlossningsläkare åtalas för vållande till annans död
Brottslighet vanlig orsak till återkallad legitimation