Nya läkemedel ska snabbt komma ut till rätt patienter, oavsett var i landet de bor. Det är huvudsyftet med projektet »Ordnat införande i samverkan«, där SKL nu lämnat slutrapporten till Socialdepartementet.

I dag råder en alltför stor ojämlikhet, enligt Sveriges kommuner och landsting, SKL. Ett exempel på läkemedel där det har varit en stor skillnad på tillgång beroende på vilket landsting patienten tillhört är cancermediciner. Vissa landsting har köpt in läkemedel som andra har valt bort. Enligt SKL finns det även risk för att läkemedel köps in trots att nyttan med dem inte har undersökts tillräckligt. Ett annat problem är bristen på insyn i hur nya läkemedel prioriteras och prissätts. I sin rapport föreslår SKL en nationell samverkansmodell där införande, uppföljning och prisförhandlingar av nya läkemedel ska samordnas.

– Det är glädjande att vi kommit så här långt. Det här får stor betydelse för att patienter ska få jämlik och tidigare tillgång till nya läkemedel, och kommer att underlätta för hälso- och sjukvården, kommenterar Hans Karlsson, chef för avdelningen vård och omsorg, på SKL:s webbplats.

Alla landsting och regioner ska ingå i samverkansmodellen och kommer att ha såväl insyn som inflytande över vilka läkemedel som ska införas, enligt SKL. En styrgrupp kallad »Fyrlänsgruppen« får till uppgift att hålla utkik efter nya läkemedel. Det kan den göra genom att beställa olika tjänster från enskilda landsting/SKL, till exempel marknadsbevakning, rekommendationer och förhandlingstjänster. Sedan får ett råd kallat »NT-rådet« (som ersätter den nuvarande så kallade NLT-gruppen) i uppgift att yttra sig om rekommenderad användning och uppföljning. NT-rådet utses av nätverket för hälso- och sjukvårdsdirektörer.

Det gemensamma arbetet bygger på ett nära samarbete med Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, som ger hälsoekonomiska underlag och deltar i gemensamma prisförhandlingar, inom ramen för en särskild förhandlingsgrupp. Läkemedelsverket, Socialstyrelsen och läkemedelsföretagen kommer också att vara med i arbetet. SKL poängterar att det är viktigt att läkemedelsföretagen delar med sig av information och snabbt tar fram hälsoekonomiska underlag.

Uppdraget är en del i Nationella läkemedelstrategin som SKL ansvarar för. Under året ska tre nya pilotläkemedel introduceras enligt samverkansmodellen.