Svårt sjuka patienter lämnas utan övervakning, prover blir inte tagna och patienter får inte de mediciner som de ska ha, enligt en artikel i Arbetarbladet. Läkargruppen inom medicindivisionen på Gävle sjukhus har skrivit ett brev till ledningen angående det nuvarande läget på akutmottagningen.

På lite mer än ett år har 31 sjuksköterskor sagt upp sig. Ny, oerfaren personal har kommit in i deras ställe. I brevet listar läkarna runt 20 exempel på riskfyllda situationer som inträffat de senaste månaderna och uppger att de överväger att säga ifrån sig det medicinska ansvaret. Kritik har även lyfts upp av läkare inom operationsdivisionen på Gävle sjukhus, skriver Arbetarbladet.

Medicin- och psykiatridivisionens chef Roger O Nilsson säger till tidningen att en del av problemen beror på dålig kommunikation och att det finns »gråzoner« som behöver förbättras.

Den lokala läkarföreningen uppger för Läkartidningen att det finns en »informell diskussion, hittills utan formellt fackligt engagemang« och att den bevakar utvecklingen men inte vill kommentera »medlemmars enskilda initiativ i denna fråga«.