Han tycker att Socialdepartementet kunde agerat snabbare.

– Större delen av det här året har de funderat på något de redan bestämt sig för, vilket jag tycker är konstigt. När vi träffat dem har de sagt att de tror att det behövs en ny lagstiftning. Nu fördröjs processen med nästan ett år.

Läkarförbundet har tillsammans med Riksidrottsförbundet, Scouterna, Röda korset och Vårdförbundet länge efterlyst en lösning som gör att legitimerad vårdpersonal kan frivillgarbeta utan att riskera att bryta mot lagen (LT 3-4/2014). I dag ställer nämligen hälso- och sjukvårdslagstiftningen krav som många små ideella organisationer inte kan uppfylla, bland annat vad gäller journalföring. Socialdepartementet konstaterar att den omfattande lagstiftningen inte är anpassad till dem.

Regeringen poängterar även att frivilligarbetet är mycket betydelsefullt: »Verksamheten är en central del av demokratin och bidrar till samhällsutveckling och välfärd. De insatser som hälso- och sjukvårdspersonal utför kan dessutom öka säkerheten vid olika aktiviteter eller evenemang.«

– Det är bra att man konstaterar att det görs värdefulla insatser, men det vi saknar är det viktiga: Hur hanterar vi situationen fram till den nya lagen har trätt i kraft, säger Thomas Flodin.

Han efterlyser en tydlig signal från politikerna.

– Vågar den legitimerade sjukvårdspersonalen ställa upp utan att förlora sin legitimation? Vi hade sett fram emot ett sådant uttalande i samband med att Socialstyrelsen fick det här uppdraget.

Socialstyrelsen ska redovisa uppdraget i mitten av december. Men enligt Socialdepartementet kommer det troligen att dröja två år innan en lagändring är i hamn. 

Läs mer:
Unika lösningar för frivilligarbete i Östersund och Åre
Röda Korset tvingas säga nej till frivillig sjukpersonal
Läkare kan fortsätta som frivilliga i Röda Korset