Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket TLV vill bjuda in berörda aktörer till samtal om högkostnadsskyddet. Det skriver verkets generaldirektör, Sofia Wallström, i en replik till en debattartikel i Dagens Nyheter i går, onsdag.

Debattartikeln i sig är undertecknad av sju läkare, som representerar LOK (nätverket för läkemedelskommittéerna i Sveriges landsting och regioner), och som hävdar att förmånssystemet nu sakta men säkert håller på att vittra sönder.

De sju läkarna tar upp de problem som uppstår när läkemedelsföretagen väljer att lyfta bort preparat från läkemedelsförmånen. Följden blir att priserna kan sättas fritt av både läkemedelsbolagen och apoteken. Varken läkare eller patient vet då vad läkemedlet kostar. Samtidigt får utbyte på apoteket till ett billigare preparat inte ske automatiskt om läkemedlet inte ingår i förmånen.

Men TLV har redan börjat åtgärda problemen, svarar generaldirektör Sofia Wallström, i sin replik. Hon radar upp flera exempel på detta: TLV vill nu redovisa priser på receptbelagda läkemedel som inte ingår i högkostnadsskyddet. När läkemedel lyfts ur högkostnadsskyddet ska TLV:s information om detta till landstingen bli bättre. Särskilt tydlig ska den informationen vara när man ser att det påverkar patienter, för att underlätta för läkarna att direkt skriva ut ett likvärdigt läkemedel som ingår i högkostnadsskyddet, om något sådant finns. Slutligen skriver Sofia Wallgren att TLV nu för en dialog med Socialdepartementet om att se över lagstiftningen vad gäller läkemedels utbytbarhet, oavsett om de ingår i högkostnadsskyddet eller inte.

Daniel Carlzon, ST-läkare, klinisk farmakologi, Sahlgrenska universitetssjukhuset, och ledamot i RLIM (Läkarförbundets råd för IT, läkemedel och medicinteknik), tycker det är bra att Sofia Wallgren nu vill diskutera de här frågorna.

– Utbyte av läkemedel bör bygga på medicinska egenskaper och inte på om läkemedlet är med i förmånen eller inte, säger han.

Han menar också att både läkare och patienter bör kunna se vad läkemedlen kostar. Det är inte rimligt med dolda priser när det handlar produkter som rör människors hälsa.

Daniel Carlzon påpekar att syftet med och effekterna av det nuvarande förmånssystemet behöver ses över.

– Det är i viss mening föråldrat eftersom uppdelningen mellan öppenvårds- och slutenvårdsläkemedel inte riktigt gäller längre, påpekar han.

Läkarförbundet har tidigare lyft upp frågan i debattartiklar (till exempel i Svenska Dagbladet) samt inom ramen för den Nationella läkemedelsstrategin och den aktuella läkemedels- och apoteksutredningen men har framför allt drivit den näraliggande frågan om vad som händer när läkemedel avregistreras och försvinner.