Egentligen startade den nya förlossningskliniken på Sophiahemmet i Stockholm redan för en månad sedan, men på onsdagen den 2 april invigdes den formellt. På plats fanns bland andra sjukvårdslandstingsrådet i Stockholm, Filippa Reinfeldt (M).

Enligt Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har förlossningskliniken detaljstuderats inför öppnandet med frågan »Är det säkert för mamman och barnet att föda vid en förlossningsklinik utanför något av de stora akutsjukhusen?« i fokus. Förvaltningen uppger att riktlinjer, bemanningsplaner och övrig dokumentation granskats, att man besökt verksamheten, träffat intressegrupper samt »tagit råd från en av landets ledande experter i anestesi och intensivvård«. Men de tre medicinska experterna som fick i uppdrag av landstinget att kvalitetsgranska BB Sophia avrådde landstinget från att ge kliniken grönt ljus. »Vi befarar att enstaka patienter kan komma att fara illa, eller till och med dö«, skrev de bland annat i sin rapport.

– Det kan vara så snabba förlopp. Man kan vara en helt frisk omföderska och ändå råka ut för en absolut livshotande komplikation där det går väldigt fort, säger narkosläkaren Susanne Ledin Eriksson som granskade den nya förlossningskliniken tillsammans med Ove Karlsson vid Östra sjukhuset och Birgitta Birgisdottir vid Akademiska sjukhuset.  

Susanne Ledin Eriksson är överläkare och medicinskt ansvarig för obstetrisk anestesi vid Gävle sjukhus, ett område som hon arbetat inom i tjugo år. Hon är även ordförande för Svensk förening för obstetrisk anestesi. Hon säger att hon skulle avråda sin dotter att vända sig till BB Sophia på grund av patientsäkerhetsriskerna och tycker att det är underligt att landstinget sa ja till kliniken, trots att den inte uppfyllde kraven för att få bedriva vård inom vårdval förlossning.

– Hade man följt kraven borde man byggt BB Sophia intill ett akutsjukhus precis som man gjort med BB Stockholm som är byggt intill Danderyds sjukhus. Praktikertjänst har väldiga ambitioner när det gäller förlossningsvård, men att man helt bortsett från kraven på närhet till intensivvård förstår jag faktiskt inte. Det är jättetragiskt.

Enligt Susanne Ledin Eriksson är det problematiskt att inte ha ett akutsjukhus i samma huskropp.

– I och med att man inte har intensivvård på plats, räknar man med att flytta svårt sjuka nyförlösta kvinnor med ambulans för att få adekvat vård och det är väldigt riskfyllt. Så kan man göra om man inte har något annat alternativ, men man borde inte behöva göra det mitt i Stockholm. Vi avråder starkt från det.

Enligt Harald Almström, som är VD för BB Sophia, är det inte riskabelt att föda på förlossningskliniken. På sin webbplats beskriver BB Sophia och Praktikertjänst de tre experternas rapport som »felaktig, osaklig och oprofessionell«. I en artikel i Svenska Dagbladet säger Harald Almström att läkarnas bild är för ensidig och att de inte tagit till sig all information.

– Många är konservativa och vill inte se möjligheterna med nya former av vård.

Läs mer:
BB Sophia får grönt ljus

BB Sophia

Praktikertjänst, som driver BB Sophia, godkändes för vårdval förlossning i januari. Men inte på de villkor som de ansökt om. I stället för att ta hand om kvinnor från graviditetsvecka 32 fick de bara ta hand om de som är i vecka 37 eller senare, undantaget dem med förhöjd risk.

Sedan öppnandet har BB Sophia haft cirka 210 förlossningar.

Landstinget i Stockholm planerar att tillsätta en expertgrupp som ska ansvara för uppföljning och avrapportering av kvalitet och patientsäkerhet på den nya förlossningskliniken. Granskning kommer även att ske genom ett forskningsprojekt som landstinget och Karolinska institutet står bakom.