– Jag tycker att det är anmärkningsvärt.

Det säger Läkarförbundets förste vice ordförande Heidi Stensmyren.

– JK utdelar kritik på flera punkter, och det är rätt uppenbart för alla att hon har farit väldigt illa och blivit oprofessionellt bemött och behandlad. Då vore det rimligt med en skälig upprättelse!

Heidi Stensmyren säger att det först och främst naturligtvis är olyckligt för själva narkosläkaren som inte får den upprättelse en friad tidigare misstänkt förtjänar.

– Hon har mer eller mindre blivit behandlad som om hon vore dömd på förhand, vilket man inte ska i ett rättssamhälle.

Men Heidi Stensmyren säger också att konsekvensen av beslutet är att förtroendet för rättsväsendet försvagas.

– Man kan dra en parallell till sjukvården så måste systemet kunna erkänna att det kan bli fel och människor kan fara illa.

Heidi Stensmyren anser också att en ursäkt från polis och åklagare till narkosläkaren vore på sin plats på samma grunder som har resonerats kring vårdskador de senaste åren.

– Vi underskattar ofta värdet av att möta den som blivit illa behandlad. Inom hälso- och sjukvården är det bra om man kan erbjuda patienter som råkat illa ut att träffa yrkesutövarna. Jag vet inte om det har förekommit i det här fallet men tycker absolut att det vore på sin plats utifrån den kritik som JK riktar mot polis och åklagare.

Heidi Stensmyren säger att hon hade hoppats på att JK:s beslut skulle sätta en punkt för fallet.

– Det här fallet har förstört en kollegas liv, det har påverkat henne enormt.

Men det har också en signaleffekt för hela kåren. En oro för att läkare i sin yrkesutövning har bristande stöd från verksamheten när vi råkar illa ut, och så är vi så här utsatta i rättsväsendet också.

– Nej, med det här beslutet satte man inget streck, det väcker fler frågor. Vi måste alla acceptera att det kan ske en prövning av vad vi gjort i vår yrkesutövning och kanske också en rättslig prövning. Men kan man i det dagliga arbetet råka så här illa ut och inte få någon upprättelse inom rättsväsendet, så väcker det många frågor.

Fallet på Astrid Lindgrens barnsjukhus – samlingssida!