Värmlands läkarförening begär förhandling med landstinget med anledning av att 62 läkare under 2013 arbetat mer än de 200 timmar övertid som arbetstidslagen tillåter.

Sammanlagt har läkarna arbetat mer än 18 700 timmar övertid.

Den läkare som arbetat mest har arbetat över 500 timmar övertid, och totalt sex av dem har arbetat mer än 416 timmar övertid, vilket innebär att man i dessa fall även brutit mot regeln som säger att en arbetstagare inte får jobba mer än 48 timmar i veckan i snitt sett över en fyramånadersperiod. För att hålla sig under den nivån kan den som arbetar heltid (40 timmar i veckan) maximalt arbeta 416 övertidstimmar på ett år.

Landstingsdirektören Gunilla Andersson säger till Värmlands Folkblad att det pågår ett arbete med att se över planeringen av verksamheten så att schemaläggningen anpassas bättre till behovet, och menar att det är fel att låta läkarna arbeta så mycket övertid, även om läkarna är med på det.

– Om övertid är motiverad ska den beordras, men inte till hur mycket tid som helst, säger hon till  Värmlands Folkblad.

Läs även:

Västernorrland åtalsanmäls för otillåtet övertidsuttag

Läkares övertid. Landsting vill inte betala skadestånd