Ingemar Engström

För Ingemar Engström är NPM ingen ny bekantskap. Som barnpsykiater har han mycket kontakter med skolan och socialtjänsten, och han såg samma tendenser där som i sjukvården: mer fokus på kontroll och detaljmätningar, ökande byråkratisering och starkare styrning från politiker och tjänstemän. Så småningom fick han lära sig att det finns ett statsvetenskapligt begrepp för detta: New public management, NPM.

Men de flesta av hans kollegor hade aldrig hört talas om NPM innan de läste Maciej Zarembas artikelserie i DN förra våren. Många reagerade starkt, säger Ingemar Engström:

– Jag har aldrig varit med om en liknande respons från kända och okända kollegor. »Äntligen«, sa de, och »Det här måste vi göra något åt«. Det finns en oerhörd förväntan att vi ska kunna påverka utvecklingen i en annan riktning.

Ingemar Engström skrev på Läkaruppropet – även om han har synpunkter på vissa av formuleringarna – och han har varit drivande bakom flera välbesökta seminarier om NPM och styrning av sjukvården. Nu är han ordförande i arbetsgruppen för det nystartade projektet »En värdefull vård«, där man ska analysera dagens sjukvård och föreslå bättre alternativ.

Den första rapporten från projektet ska vara klar på hösten 2015, berättar Ingemar Engström. Under tiden ska man också vara aktiv i den offentliga debatten, med seminarier vid bland annat Almedalen och medicinska riksstämman.

Det största problemet med NPM är att det leder till en avprofessionalisering, säger han:

– Vi går från en tillitskultur till en kontrollkultur. Vi styrs inte längre av våra egna värden och ideal, utan av att springa på bollar som sparkas ut från politiken: Nu är akutbesöken det viktigaste, och nu de kroniskt sjuka. Det blir väldigt ryckigt, och läkarkåren förväntas följa än den ena trenden och än den andra.

Ingemar Engström vill avskaffa NPM, eller åtminstone stora delar av det. Men någon återgång till anslagsfinansiering vill han inte ha. Det gäller att hitta andra sätt att säkra kvaliteten, säger han:

– Kvalitetsuppföljning är jätteviktigt. Men jag tycker de som ska definiera vad som ska följas upp är läkare tillsammans med patienter. I dag är det alldeles för mycket inhopp från politik och administration. Jag vill att professionerna ska få tillbaka ett större handlingsutrymme.