Stiftelsen Forska!Sverige har ställt samman en rad olika data för att ge en helhetsbild av hur det står till med den medicinska forskningen i Sverige. I rapporten framkommer bland annat att de statliga anslagen för medicinsk forskning och utveckling ökar långsammare än för övrig FoU, och i förhållande till BNP beräknas de sjunka de kommande åren. Det konstateras också att Sverige på 20 år sjunkit från tredje till sjätte respektive åttonde plats i rankningen över de länder vars publikationer citeras mest inom klinisk respektive medicinsk forskning. Inom läkemedelsindustrin minskar både forskningsbudgetarna, antalet anställda och antalet företag; här finns dock en liten ljusning i form av en ökning av antalet kliniska prövningar mellan 2012 och 2103. Sverige ligger också dåligt till i jämförelser över användningen av nya behandlingar.

Forska!Sverige menar att det nu behövs tydliga politiska signaler om att Sverige verkligen kommer att satsa långsiktigt på medicinsk forskning och att det ska finnas goda förutsättningar för företag som väljer att driva sin verksamhet i Sverige.