Kardiologen Fikru Maru sitter fängslad i Etiopien

– Svenska ambassaden i Etiopien är alldeles för passiv. Nu väljer vi att öka det mediala trycket utifrån att det gått ett år och att rättsprocessen är oerhört trög, säger dottern Emy Maru, som är läkare vid Hudiksvalls sjukhus.

Fikru Maru är född i Etiopien 1950 men kom till Sverige 1977 och tog läkarexamen på Karolinska och har gjort karriär på Danderyds och S:t Görans sjukhus.

Sedan 2003 har han varit engagerad i att bygga upp hjärtsjukvård i Etiopien med svenska team som genomför operationer och utbildar etiopiska kollegor.

– För att klargöra en sak: pappa har ett medborgarskap och det är svenskt, säger Emy Maru.

-Vi är besvikna över bristen på engagemang från UD och svenska diplomater i Addis Abeba. Ambassaden där har tidigare, med all rätt, gjort stora insatser för svenskar som kommit ikläm. Man ska inte behöva vara journalist och terroristanklagad för att få bra stöd.

Vad skulle UD och ambassaden kunna göra?

– Peka på de brister som finns i handläggningen. Det går oerhört sakta och är fullt av formella brister som att pappa var häktad utan åtalspunkter i betydligt längre tid än etiopisk lag tillåter. Det är också viktigt att se detta i ett större mönster – att de styrande i Etiopien har en lång tradition av att skyffla undan personer som upplevs som obekväma.

Fikru Marus fall är en del av en korruptionsutredning som omfattar ett 70-tal personer. Emy Maru påpekar att pappans roll är mycket begränsad. Han anklagas för att ha en biroll i en av 94 åtalspunkter.

– Pappa har diabetes och högt blodtryck. Det är klart att det sliter på honom. I två perioder på totalt sex veckor har han behövt sjukhusvård under det senaste året, säger Emy Maru.

Docenten och thoraxkirurgen Lars Wiklund har samarbetat nära med Fikru Maru och lett det team som besökt Addis Abeba för att operera ett 60-tal patienter.

På ett flertal områden har det handlat om pionjärinsatser inom etiopisk hjärtsjukvård, där både resurser och kompetens saknats.

– En fantastisk operationsavdelning stod färdig i november 2012 och vi har åkt ner i omgångar med svenska läkar- och sjukskötersketeam på 7-13 personer från Göteborg, Stockholm, Örebro och Uppsala, berättar Lars Wiklund.

– Nu har allt arbete gjort halt efter att Fikru blev häktad. Dels är hans kontakter och kunskaper ovärderliga, dels fungerar det inte säkerhetsmässigt att åka dit igen som situationen blivit.

Manifestationen för Fikru Maru var tänkt att hållas utanför UD i Stockholm, men det har polisen sagt nej till. Ny plats är Sergels torg, preliminärt 15.30 i dag.

-Vi kan inte intervenera i rättsprocessen i ett annat land, men följer domstolsprocessen och det ingår normalt sett inte i det konsulära uppdraget för svenskar som sitter frihetsberövade utomlands.

Det säger Kent Öberg på UD:s kommunikationsenhet i ett svar på kritiken mot att Sverige agerat för passivt i fallet Fikru Maru.

– Jag kan inte redogöra för de speciella förutsättningar som gör att vi närvarat vid domstolsförhandlingar i det här fallet. Rent allmänt sitter 200-250 svenskar frihetsberövade utomlands och då gäller den ordning att rättsprocessen ska ha sin gång.

– I vårt konsulära uppdrag ingår att säkerställa att den som anklagas får rättsligt biträde, vilket skett med två advokater. Vår ambassad följer ärendet noga.

Enligt Kent Öberg har regelbundna ambassadbesök skett i fängelset. Men i Etiopien kompliceras saken av att landet inte skrivit under Wienkonventionen, som reglerar fängelsebesök.

– Vi är beroende av att få besökstillstånd. Jag vet att ambassadpersonal planerade ett besök nu i dagarna, men har ingen information om det gått att genomföra, säger Kent Öberg.