IVO berättar om händelsen på sin hemsida och konstaterar att »Besluten är allmänna handlingar och har inget sekretesskydd. IVO har därför inte möjlighet att neka ett utlämnande.«

I samband med att IVO bildades tog myndigheten över Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnds, HSAN:s arkiv över bland annat disciplinärenden mot läkare, skriver IVO. Arkivet ska innehålla flera tusen filer och både uppgifter om läkare och patientberättelser.

Myndigheten konstaterar att den ska bidra till en bättre vård och att ett viktigt instrument för det är de anmälningar från personal och klagomål från patienter som kommer till myndigheten.

IVO slår därefter fast att: »Om någon i ett kommersiellt syfte sprider information på ett förtroendeskadligt sätt kan det medföra att allt färre vill anmäla eller framföra klagomål till myndigheten. Detta kan i sin tur medföra svårigheter i patientsäkerhetsarbetet och också försvåra identifieringen av riskpersoner inom vården. Vi ser med oro på en sådan utveckling.«

Lexbase är ett företag som driver en svensk webbplats där allmänheten kan söka efter personer och företag som har varit föremål för juridisk prövning i svenska domstolar. För detta har företaget fått hård kritik.