Sedan tidigare genomför en del av studenterna på läkarprogrammet vid Linköpings universitet sin kliniska utbildning i Norrköping. I och med tre samarbetsavtal som universitetet slutit med Landstinget i Kalmar län, Landstinget i Jönköpings län och Linnéuniversitetet blir nu även Jönköping och Kalmar huvudstudieorter för en del av läkarstudenterna.

Med början 2018 kommer 30 respektive 20 studenter i varje antagningskull att tillbringa sina sista fem terminer i Jönköping och i Kalmar. Syftet med regionaliseringen av utbildningen är att garantera kvaliteten när antalet platser på läkarutbildningen ökar.

Avtalen öppnar också upp för en stärkt samverkan kring klinisk forskning.