Skaraborgs läkarförening har lämnat in en anmälan av Skaraborgs sjukhus till Arbetsmiljöverket för brott mot arbetstidslagen. Läkarföreningen vill värna om 200 timmar per medarbetare som maximalt övertidstak.

– Västra Götalandsregionen är Sveriges största arbetsgivare och för oss är det uppenbart att man inte kan hävda speciella skäl för att gå över 200 timmar, säger Lars Olén, ordförande i Skaraborgs läkarförening.

– Vi har varit i kontakt med personer som skrivit lagen och de undantagsregler som finns vänder sig till mindre arbetsgivare. Vi kan inte acceptera att arbetsgivaren försöker testa gränser och etablera 350 timmar som nytt övertidstak.

Arbetsmiljöverket kommer nu att pröva den anmälan som lämnats in av Skaraborgs läkarförening. Det gäller ett 30-tal läkare vid Skaraborgs sjukhus, som har verksamhet i Skövde, Mariestad, Lidköping och Falköping.

Totalt rör det sig om 2 050 övertidstimmar som läkarföreningen betraktar som otillåten. Enligt tidigare normer skulle det ge ett skadestånd på närmare en miljon kronor.

Positionerna är låsta – både när det gäller hur lagstiftningen ska tolkas och rätten till skadestånd.

– I tvisteförhandlingen har vi begärt att arbetsgivaren redovisar skälen bakom att man gått över 200-timmarsgränsen utifrån att lagen kräver att det ska vara oundvikbart. För hälften av timmarna har vi inte ens fått någon förklaring, säger Lars Olén.

– Vi är också oeniga om skadeståndsbiten, där vi hävdar att det är självklart att arbetsgivaren ska fortsätta betala en avgift.

Skaraborgs sjukhus medger att kontrollen och uppföljningen av läkares övertidsuttag varit bristfällig.

– Sjukhusets övertidsrutiner ska nu omarbetas, säger HR-chef Peder Yderhag till Sveriges Radio Skaraborg.

Läs även:

Läkarförening begär förhandling om övertid

Västernorrland åtalsanmäls för otillåtet övertidsuttag

Landsting vill inte betala skadestånd