För några år sedan skruvade Arbetsmiljöverket upp vitesbeloppen rejält för arbetsmiljörisker kopplade till överbeläggningar. Skälet var att vissa sjukhus lät problemen fortgå trots att de regelbundet dömdes att betala viten för exempelvis felplacerade patientsängar. Böter på några tio tusen kronor hade helt enkelt ingen avskräckande effekt.

Skärpningen av vitena börjar nu synas i domarna från förvaltningsrätterna. Från att tidigare ha legat kring 1-2 miljoner kronor per år steg landstingens sammanlagda nota för utdömda viten 2013 till 5,14 miljoner. Siffran hade kunnat vara ännu högre om inte förvaltningsrätten i juni i fjol underkänt ett rekordvite mot Skånes universitetssjukhus på hela 4,3 miljoner.

Syftet med de skärpta vitena var dock inte att klämma sjukhusen på pengar, utan att arbetsmiljöproblemen skulle åtgärdas. Kan man då säga att strategin varit framgångsrik när facit verkar bli just att vitena ökar? Jo, Lise-Lotte Hamfelt, nationell samordnare för hälso- och sjukvård på Arbetsmiljöverket, tycker ändå det.

– Vårdplatssituationen som helhet är fortfarande ett bekymmer. Men de höjda vitesnivåerna har definitivt haft en effekt genom att de problem som är välkända i organisationerna lyfts till en högre beslutsnivå och till ansvariga politiker.

Ett exempel där de höjda vitena haft effekt är enligt Lise-Lotte Hamfelt Helsingborgs lasarett. Sjukhuset har vid ett tiotal tillfällen under 2000-talet dömts att betala mindre viten kopplade till överbeläggningar. I fjol, efter att Arbetsmiljöverket radikalt höjt vitesbeloppet, tvingades man att betala hela 2 miljoner kronor.

– På framförallt medicinavdelningarna i Helsingborg har man haft stora problem med överbeläggningar som lett till att man placerat sängar i utrymmen som inte ger möjlighet att arbeta längs långsidorna. Där har vi sett i oanmälda inspektioner att de höjda vitena haft markant effekt.

Lite oroväckande är dock att det finns det tecken på att problemen flyttat till andra delar av sjukhuset.

– Vi har fått signaler om att patienterna blir liggande kvar på akutmottagningen i stället, vilket visar att sjukhusledningen och regionen fortfarande har otillräckliga strategier för att hantera vårdplatssituationen, säger Lise-Lotte Hamfelt.

Ett annat sjukhus som förra året dömdes att betala höga viten är Gävle sjukhus, som sedan länge har ett förbud mot felplacerade sängar hängande över sig. 2011 höjdes vitesbeloppet från 30 000 till 200 000 kronor som en reaktion på att problemen inte åtgärdades. I fjol ledde det till att landstinget fick betala hela två miljoner kronor för överträdelser under 2012 och 2013.

– Det har blivit en väckarklocka för oss. Vi har insett att det inte är hållbart och att staten inte kommer att ge sig, säger divisionschefen för medicin och psykiatri, Roger O Nilsson, som framhåller att det senaste fallet som renderat vitesstraff inträffade förra våren. Sedan dess har inga nya överträdelser konstaterats, trots att Arbetsmiljöverket gjort nya oanmälda inspektioner vid ett flertal tillfällen.

Vad är det ni gör nu som ni inte har gjort tidigare?

– Det finns ingen generallösning utan det är flera olika saker. Vi har varit noga med att rätt patient ska ligga på rätt plats, vi har förbättrat vårdplaneringen, vi har tillsammans med primärvården arbetat för att minska återinläggningar och vi har förbättrat samverkan med kommunerna kring utskrivningsklara patienter.

Det sistnämnda har enligt Roger O Nilsson lett till att ersättningen från Gävle kommun för att man inte tar hem sina patienter i tid minskat från 12 till 2 miljoner kronor.

– Det motsvarar ungefär 12 vårdplatser, och det betyder givetvis en bättre situation för oss inne på sjukhuset.

Håller du med om att de höjda vitena lett till ett ökat engagemang på högre ledningsnivå?

– Det är väl jag som är den högre ledningsnivån, och det är väl en parameter kan jag säga, för jag tycker att det har varit surt att betala de här pengarna. 200 000 kronor, det är nästan en halv sjuksköterska om man omsätter det i personal, och jag tycker att vi kan göra annat för de pengarna än att betala viten.

Utdömda viten för arbetsmiljöbrister 2013
Helsingborgs lasarett2 000 000 kr
Gävle sjukhus2 000 000 kr
Sundsvalls sjukhus1 000 000 kr
Centrallasarettet Växjö100 000 kr
Centralsjukhuset Karlstad40 000 kr *
* Ej kopplat till överbeläggningar