Efter att frågan om tillgång till lägenheten på Artillerigatan kan ses som en beskattningsbar förmån väckts har Läkarförbundets ersättningskommitté tagit ställning till om lägenheten fortfarande ska kunna disponeras av presidieledamöter.

Ersättningskommitténs ursprungliga förslag var att presidieledamöter som har behov av övernattning i Stockholm ska bo på hotell och att lägenheten skulle hyras ut. Eftersom lägenheten använts relativt få nätter bedömdes det bli billigare för förbundet.

CS menade dock att det är viktigt för rekryteringen av förtroendevalda att det finns tillgång till en övernattningslägenhet, och efter intensiva förhandlingar med CS valde ersättningskommittén att lägga fram ett kompromissförslag som fullmäktige antog.

Enligt beslutet ska presidieledamöter även i framtiden kunna använda lägenheten, efter skriftligt beslut i ersättningskommittén. Samtidigt infördes en bestämmelse om att ledamöter som drabbas av förmånsbeskattning på grund av att de haft tillgång till lägenheten ska kunna beviljas kompensation för det av ersättningskommittén.