»I Sverige drabbas cirka 400 patienter årligen av bukhinnecancer. Genom ett omfattande kirurgiskt ingrepp kombinerat med cellgift i buken vid operationen har prognosen förbättrats radikalt vid denna sjukdom och numera överlever cirka 60 procent av patienterna i minst 5 år.«

Detta skriver Anders Holtz, överläkare i neurokirurgi på Akademiska sjukhuset i Uppsala och patient på Uppsala Cancer Clinic, UCC, och Lars Påhlman, professor emeritus i kirurgi i Uppsala, i en debattartikel i Svenska Dagbladet.

De berättar om  hur »Sveriges mest erfarne kirurg inom området«, Haile Mahteme, 2012 startade den privata kliniken UCC med ett mål för ögonen, att förlänga och rädda liv på patienter med bukhinnecancer. Anders Holtz och Lars Påhlman menar att kliniken motarbetats av landstinget och Akademiska sjukhuset. UCC har för en tid sedan gått i konkurs. Landstingen hade då slutat att remittera patienter dit.

De båda läkarna skriver: »Uppskattningsvis 250 av 400 patienter erbjuds nu enbart palliativ vård på grund av brist på operationsresurser varav minst 100 av dessa årligen kommer att dö en för tidig eller en onödig död.«

Och de summerar:  »Behandlingen av UCC visar hur moraliska och etiska hänsyn om en patientgrupps bästa har fått stå tillbaka för prestige och maktfullkomlighet.«