Datainspektionen har granskat säkerheten kring möjligheten för dem som bor i Uppsala län att läsa sin egen patientjournal på internet. Generellt fungerar den bra enligt Datainspektionen, men möjligheten att ge ombud, till exempel anhöriga eller vänner, åtkomst till sin journal på nätet måste snarast upphöra, eftersom det inte är tillåtet enligt patientdatalagen.

Dessutom måste Landstinget i Uppsala län börja föra logg varje gång en patient går in och läser sin journal på internet. Detta för att det ska gå att utreda eventuell obehörig användning av landstingets personuppgifter om den enskilda.