På grund av risken för påtryckningar och kommersialisering är organdonationer från levande donatorer i dag strikt begränsade, och görs normalt enbart mellan personer som är släkt eller har en nära relation.

Samtidigt finns det personer som önskar donera organ utan att man känner någon som är i behov av en transplantation. Donationsutredningen, som ska lämna förslag som möjliggör fler organdonationer, ska därför efter ett tilläggsuppdrag från regeringen förra veckan utreda om det ska bli möjligt att donera en njure eller en bit av sin lever utan att det finns en känd mottagare.

Utredningen ska även se över hur ersättningen till levande donatorer ska beräknas och om handläggningen av ersättningen kan effektiviseras.