För exakt ett år sedan kom den nya lagen som ger papperslösa utökad rätt till vård. Sedan 1995 driver Läkare i världen en klinik för papperslösa i Stockholm. Efter att lagen kom i juli 2013 har arbetet där förändrats.

– Många fortsatte att söka sig till oss eftersom de inte kände till den nya lagen och sina rättigheter. Så under året som gått har vi framför allt informerat och hjälpt dem vidare till offentliga vårdgivare, säger ordföranden Hannes Olauson.

117 patienter besökte kliniken mellan 1 juli 2013 och 30 juni 2014. Läkare i världen har följt upp hur det gått för 106 av dem. 80 procent fick den subventionerade vård som de har rätt till, men 20 procent blev nekade vård. I många fall har de fått betala osubventionerade patientavgifter på flera tusen kronor för att få hjälp, enligt Läkare i världen.

– De har bland annat nekats vård på grund av att vårdgivarna inte varit informerade om den nya lagen eller haft en felaktig uppfattning om vad begreppet »vård som inte kan anstå« innebär och tolkat det som akut vård, säger Hannes Olauson.

Lagen kom till som en överenskommelse mellan regeringen och Miljöpartiet. Men lagen och begreppet «vård som inte kan anstå» har skapat förvirring (LT nr 22/2013, LT 25 nov 2013). Vad det egentligen innebär har inte ens Socialstyrelsen kunnat ge någon tydlig vägledning om. Något som tidigare i år fick vårdens professioner att agera (LT 16 jun 2014). I ett gemensamt uttalande slog de fast att alla vårdsökande, även papperslösa, i fortsättningen ska behandlas lika. Prioriteringen ska ske enligt samma principer för alla, det vill säga att vård ska ges på lika villkor, efter behov och enligt vetenskap och beprövad erfarenhet.

Nu vill Läkare i världen att det även skrivs in i lagen.

– Den största vinsten med det är att det blir en tydlighet till vårdgivarna: »Ge vård på precis samma villkor som du skulle ge till vilken svensk som helst«, säger Hannes Olauson.

Något som både Kristdemokraternas och Miljöpartiets migrationspolitiska talespersoner sa sig stödja under seminariet i Almedalen.

Läkare i världen föreslår att papperslösa får en särskild vårdombudsman som hjälper gruppen att få vård och övervakar att den nya lagen följs. De uppmanar också landstingen att, liksom Södermanland och Västmanland gjort, bestämma sig för att ge papperslösa vård på lika villkor. Maria Ferm (MP) håller med.

– Det finns inga hinder för enskilda landsting att gå före. Vi behöver inte vänta tills vi når dit på riksnivå. Det kan till och med vara så att det kan driva på införandet av en ny lag där alla ges lika villkor.