Forskarna har sekvenserat 99 hela ebolavirus från 78 patienter i Sierra Leone under slutet av maj och mitten av juni i år. Resultatet, som kan få betydelse för utvecklandet av vaccin, mediciner och behandlingsmetoder, publiceras nu i tidskriften Science.

Fem av medförfattarna, alla från Sierra Leone, har dött av ebola under studiens gång, enligt en artikel i Science.
Majoriteten av proven som ligger till grund för studien har samlats in från patienter på Kenema Government Hospital i Sierra Leone, där landets första ebolafall – en ung kvinna – upptäcktes. Kvinnan har enligt forskarteamet smittats på en naturläkares begravning. Naturläkaren hade vårdat ebolasmittade vid gränstrakterna till Guinea. På begravningen smittades totalt 13 kvinnor.

Drygt 20 läkare och sjuksköterskor på Kenema Government Hospital har dött av viruset. De fem avlidna medförfattarna tillhörde sjukhusets lassafeberteam. Tre av dem, två sjuksköterskor och en barnmorska, smittades efter att ha tagit hand om en gravid, ebolasjuk kollega. Den fjärde, en laboratorietekniker, smittades troligen hemma. Han förlorade flera av sina närmaste familjemedlemmar. Den femte var chef över Sierra Leones nationella lassafeberprogram och expert på att vårda patienter med hemorragisk febersjukdom.

Enligt Världshälsoorganisationens, WHO, beräkningar kan 20 000 människor komma att insjukna innan ebolautbrottet är över. Nästan 40 procent av de rapporterade fallen har insjuknat de senaste fyra veckorna. Hittills har över 1 500 människor dött. Drygt 3 000 fall har rapporterats från Sierra Leone, Liberia, Nigeria och Guinea. Under torsdagen presenterade WHO en plan för hur utbrottet ska stoppas. Planen sträcker sig 6-9 månader framåt i tiden och arbetet beräknas kosta runt 500 miljoner dollar. Några åtgärder är säkrare begravningar, bättre smittspårning och information. Det behövs även mer sjukvårdspersonal. 

Läs tidigare artiklar:

Johan von Schreeb: »Den här katastrofen går inte att bekämpa utan att ta risker«

Ytterligare två smittade bättre efter Zmapp-behandling

Liberia får ej godkänt läkemedel

Tvåårig pojke kan ha varit det första offret för ebola

Läkare utan gränser vädjar om hjälp att bekämpa ebolautbrottet

WHO utlyser internationellt nödläge

Så ska svensk sjukvård agera vid misstänkt ebola

Svensk smittskyddsläkare i Michigan:Högsta beredskap mot ebola i USA

Oprövat läkemedel kan ha hjälpt ebolasmittad läkare

Ebolasmittad läkare vårdas i USA

Svensk läkare reser till ebolacentrum

Största utbrottet sedan viruset identifierades

Ebolavaccin- och behandling finns men har inte prövats på människor