Johan von Schreeb har varit baserad i huvudstaden Freetown i tre veckor, där han har koordinerat de internationella sjukvårdsinsatserna kring det pågående ebolautbrottet i Västafrika för Världshälsoorganisationen, WHO.

– Det har gått trögt. Det är fascinerande att notera att nästan all energi från den rikare delen av världen har gått till att bestämma hur man ska evakuera egna landsmän eller personal, säger han och fortsätter:
– Väldigt lite energi har gått till att fundera på hur man ska bistå de drabbade länderna.

I Sierra Leone har han bland annat åkt runt för att bedöma hur och var nya ebolacentra kan byggas. Han har även startat en utbildningscentral, där personalen lär sig hur de ska skydda sig.

Resursbristen är fortfarande enorm. Enligt Johan von Schreeb behövs minst 500–600 sängplatser bara i Sierra Leone. USA har lovat att sätta upp tio ebolacentra med totalt 1 700 vårdplatser i Liberia. Han ser dock ett stort problem i att det tar för lång tid att verkställa insatserna. 

– Risken är att utbrottet befinner sig i en helt annan fas när man väl har fått upp alla centra och att behovet då handlar om helt andra prioriteringar.

I dag är strategin att lyfta ut de smittade från närmiljön och isolera dem för att hindra smittspridning. Att ge patienterna ordentlig vård, klarar man däremot inte i nuläget. Johan von Schreeb beskriver det som att vården allt mer riskerar att bli en slags »internering«. Det kan i sin tur leda till att befolkningen tappar förtroende för sjukvården och slutar söka sig dit, vilket skulle leda till en ännu snabbare smittspridning.

– Målsättningen på vårdinrättningarna handlar snarare om att hålla kvar folk och skydda sjukvårdspersonalen från att bli infekterad än att bota de drabbade. Det finns i stort sett inga resurser att ens ge dropp.

Minst 2 622 människor har hittills dött enligt WHO, men mörkertalet är sannolikt stort. Det finns heller inga tecken på att läget håller på att förbättras i de tre värst drabbade länderna Guinea, Sierra Leone och Liberia. I fredags utfärdades ett tre dagar långt utegångsförbud i Sierra Leone.

Johan von Schreeb tror att det kommer att dröja minst ett halvår innan utbrottet är under kontroll. 

– Det finns i dagsläget ingenting som kan stoppa ebolautbrottet. När man väl har kommit upp i de här stora numren går det väldigt fort, säger han men poängterar samtidigt att det inte är fruktlöst att fortsätta kämpa.

– Men strategierna måste anpassas till vart epidemin är på väg. Det måste till massiva insatser och det måste ske snabbt. Kanske kan även nya tekniker som vaccin och behandlingar hjälpa något.

För att få kontroll över utbrottet måste man också förstå hur människor tänker, enligt Johan von Schreeb. Kunskap om traditioner, religiösa seder och invanda beteenden är nödvändigt, liksom ett nära samarbete med lokala nyckelpersoner.

– Om man inte förstår hur folk tänker och reagerar är risken att vi missar den här epidemin betydande, säger han och ger smittspårning som ett exempel där många smittade inte berättar vilka de har varit i kontakt med.

– Det är som att ange sina kompisar till polisen. Ingen vill tjalla.

FN:s säkerhetsråd har uppmanat medlemsländerna att skicka hjälp. I torsdags antogs en resolution som beskriver utbrottet av ebola som ett »hot mot internationell fred och säkerhet«.

Enligt WHO:s chef Dr Margaret Chan råder det framför allt ett akut behov av medicinsk personal. Kina har nyligen beslutat sig för att upprätta ett mobilt laboratorium i Sierra Leone och skickar ett medicinskt team på 59 personer till Västafrika. Tidigare i september beslutade sig Kuba för att skicka ett medicinskt team på 165 personer, däribland läkare, epidemiologer och sjuksköterskor. De väntas komma till Sierra Leone i början av oktober och stanna i ett halvår. Svenska Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har även planer på att upprätta en förläggning för vårdpersonal i Liberias huvudstad Monrovia.

En fransk hjälparbetare som arbetat för Läkare utan gränser i Monrovia testades nyligen positivt för ebola. Kvinnan är den första av Läkare utan gränsers utländska hjälparbetare som insjuknat. Sedan tidigare har sex lokalt anställda medarbetare blivit sjuka, tre av dem har avlidit.

Läs tidigare artiklar:

Två nya ebolacenter i Kongo-Kinshasa

Läkare utan gränser bygger upp ebolacenter i Kongo-Kinshasa

Johan von Schreeb: »Den här katastrofen går inte att bekämpa utan att ta risker«

Ytterligare två smittade bättre efter Zmapp-behandling

Liberia får ej godkänt läkemedel

Tvåårig pojke kan ha varit det första offret för ebola

Läkare utan gränser vädjar om hjälp att bekämpa ebolautbrottet

WHO utlyser internationellt nödläge

Så ska svensk sjukvård agera vid misstänkt ebola

Svensk smittskyddsläkare i Michigan:Högsta beredskap mot ebola i USA

Oprövat läkemedel kan ha hjälpt ebolasmittad läkare

Ebolasmittad läkare vårdas i USA

Svensk läkare reser till ebolacentrum

Största utbrottet sedan viruset identifierades

Ebolavaccin- och behandling finns men har inte prövats på människor