Barnhjärtkirurgen avstängdes från sin tjänst med omedelbar verkan för drygt två veckor sedan. Skälet var att han ska ha varit med och planerat en privat barnhjärtklinik i Skåne, vilket arbetsgivaren menade skulle hota det rikssjukvårdsuppdrag som Skånes universitetssjukhus har inom barnhjärtkirurgi.

Förra veckan varslade arbetsgivaren barnhjärtkirurgen om avsked och i dag torsdag, efter ett möte med barnhjärtkirurgen, verkställdes avskedet med omedelbar verkan. Den formella grunden för avskedet är att han grovt har åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren och därmed handlat illojalt.

– Han har under lång tid deltagit och haft en central roll i planeringen av en privat barnhjärtkirurgisk verksamhet som redan har skadat SUS barnhjärtkirurgiverksamhet, och skulle skada den ännu mer om planerna hade realiserats. På kort sikt handlar det om kompetensförsörjningen och på lång sikt om möjligheten att över huvud taget bedriva verksamheten, säger förvaltningschefen Jan Eriksson till Läkartidningen.

Barnhjärtkirurgen själv uppger att han bara fått ett erbjudande om anställning ifall verksamheten skulle starta, samt varit styrelsesuppleant i ett vilande dotterbolag till det företag som står bakom etableringsplanerna. Men enligt Jan Erikson visar den utredning som sjukhuset gjort att det pågått ett omfattande planeringsarbete där barnhjärtkirurgen haft en mycket central roll, ett arbete som han medvetet försökt hemlighålla. Han ska även ha framfört hot mot den egna verksamhetens framtid och förutsättningar.

– Medarbetare som önskar arbeta i privata verksamheter är förstås välkomna att göra det, även om vi tycker det är tråkigt. Men att, med den förtroendeställning som den här barnhjärtkirurgen har haft, och med den särskilda kunskap han har om verksamheten, delta i den här planeringen och ta fram underlag samtidigt som han är anställd och företräder Skånes Universitetssjukhus, det är inte acceptabelt.

Enligt Jan Eriksson är fallet exceptionellt.

– Jag har haft ledande positioner på stora svenska sjukhus i 20 års tid, och jag har aldrig någonsin varit med om något liknande. Det här är helt exempellöst.

I skrivelse till SUS ifrågasätter barnhjärtkirurgen via sitt juridiska ombud att han skulle haft något djupare engagemang i Healthwing AB, det företag som står bakom planerna på den privata kliniken. Det erbjudande om anställning och delägarskap som han erbjudits om planerna skulle realiseras är att likställa med ansökan av annan anställning och berättigar inte arbetsgivaren att skilja honom från hans anställning. 

– Vi kommer att ogiltigförklara det här, och det betyder att vi får gå till domstol, säger barnhjärtkirurgen till Läkartidningen.

Nils Erik Solberg, chefsjurist på Läkarförbundet, vill inte kommentera fallet då det inte rör sig om en medlem i Läkarförbundet, men säger att landstingen generellt blivit mer vaksamma på konkurrenssituationer i takt med att antalet privata vårdgivare ökat. Exempelvis använder man oftare möjligheten i kollektivavtalet att förbjuda konkurrerande bisysslor.

– Men att det får sådana här konsekvenser, det är ovanligt.

Trots att sjukhuset nu förlorar en av fem barnhjärtkirurger bedömer Jan Eriksson att man kommer att klara sitt rikssjukvårdsuppdrag.

– Det är en välkänd och mycket skicklig barnhjärtkirurg, vilket gör det ännu tråkigare, men vi har andra kompetenta medarbetare som säger att man kommer att klara verksamheten.